Kết nối tài khoản trong Office 365 vận hành bởi 21Vianet

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này cho bạn biết cách thiết lập và quản lý kết nối với tài khoản của bạn. Bạn có thể:

 • Kết nối tài khoản Outlook Web App của bạn với tài khoản email khác: theo dõi các email từ tài khoản khác bằng cách thiết lập kết nối với các dịch vụ email khác. Điều này cho phép bạn gửi, nhận và đọc email tất cả ở cùng một chỗ.

 • Chuyển tiếp email: chuyển tiếp email của bạn từ tài khoản Outlook Web App của bạn với tài khoản khác.

Lưu ý: Một số tác vụ đi kèm với các tính năng này có thể không được hỗ trợ cho tài khoản hoặc gói dịch vụ của bạn. Nếu bạn không thấy tab Tài khoản được kết nối, thì có nghĩa là những tính năng này không khả dụng cho tài khoản của bạn.

Trong bài viết này

Kết nối với tài khoản email khác

Chuyển tiếp email sang tài khoản email khác

Kết nối với một tài khoản email khác

Tạo kết nối đến một tài khoản khác

 1. Trước khi bạn kết nối để tải xuống thư từ tài khoản email khác, bạn có thể phải bật truy nhập POP hoặc IMAP từ tài khoản khác.

 2. Trong Outlook Web App, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > tùy chọn > tài khoản > tài khoản kết nối.

 3. Bấm Thêm mới .

 4. Trong hộp thoại Kết nối tài khoản mới , nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản mà bạn muốn kết nối với, sau đó bấm OK.

 5. Khi bạn thấy thông báo rằng các tài khoản của bạn đã được kết nối, bấm Kết thúc. Thư gửi đến các tài khoản đã kết nối của bạn sẽ xuất hiện trong Hộp thư đến.

Ngừng kết nối đến một tài khoản được kết nối

Bạn có thể ngừng kết nối tới một tài khoản email được kết nối trong Outlook Web App bằng cách loại bỏ kết nối.

 1. Trong Outlook Web App, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > tùy chọn > tài khoản > tài khoản kết nối.

 2. Dưới Tên Tài khoản, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn ngừng kết nối đến.

 3. Bấm Xóa bỏ để loại bỏ kết nối.

 4. Bấm Có trong hộp thoại để xác nhận bạn muốn ngừng kết nối đến tài khoản đó.

Cập nhật kết nối đến một tài khoản được kết nối

Bạn có thể sửa thiết đặt cho một tài khoản được kết nối, ví dụ, nếu bạn cần cập nhật thiết đặt cho khớp với các thay đổi đã xảy ra với tài khoản được kết nối của bạn.

 1. Trong Outlook Web App, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > tùy chọn > tài khoản > tài khoản kết nối.

 2. Chọn tài khoản mà bạn muốn sửa.

 3. Bấm Sửa chỉnh sửa .

 4. Cập nhật địa chỉ email hoặc mật khẩu của tài khoản đó, rồi bấm tiếp.

 5. Khi bạn thấy thông báo rằng các tài khoản của bạn đã được kết nối, hãy bấm Kết thúc.

Chọn địa chỉ trả lời mặc định

Bạn có thể chỉ định địa chỉ email hiển thị trong trường Từ khi bạn trả lời thư được gửi đến một trong số tài khoản được kết nối của bạn.

 1. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã kết nối.

 2. Trong phần Địa chỉ trả lời mặc định, hãy dùng menu thả xuống để chọn tài khoản mà bạn muốn người dùng nhìn thấy trong trường Từ của các thư bạn gửi.

 3. Chọn Tự động nếu bạn muốn trường Từ của các thư bạn trả lời từ Outlook Web App khớp với địa chỉ email mà thư ban đầu đã được gửi đến.

 4. Chọn địa chỉ email Outlook Web App nếu bạn muốn địa chỉ email Outlook Web App của bạn xuất hiện trong trường Từ của các thư bạn trả lời từ Outlook Web App.

 5. Chọn một trong các địa chỉ email tài khoản được kết nối của bạn nếu bạn muốn trường Từ của tất cả thư bạn trả lời từ Outlook Web App khớp với địa chỉ email của một trong các tài khoản được kết nối của bạn.

 6. Bấm Lưu.

Chuyển tiếp email sang một tài khoản email khác

Thiết đặt chuyển tiếp email cho tài khoản của bạn

 1. Trong Outlook Web App, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > tùy chọn > tài khoản > tài khoản kết nối.

 2. Trong phần chuyển tiếp , hãy bấm Bắt đầu chuyển tiếp.

 3. Trong chuyển tiếp email của tôi đến, nhập địa chỉ email bạn muốn chuyển tiếp email Outlook Web App đến, rồi bấm lưu.

  Lưu ý: Theo mặc định, Outlook Web App giữ một bản sao của thư đã chuyển tiếp trong hộp thư Outlook Web App sau khi bạn thiết lập chuyển tiếp. Nếu bạn không muốn giữ một bản sao của thư trong hộp thư Outlook Web App của bạn, hãy xóa hộp kiểm giữ bản sao của thư đã chuyển tiếp trong Outlook Web App .

Ngừng chuyển tiếp email

 1. Trong Outlook Web App, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > tùy chọn > tài khoản > tài khoản kết nối.

 2. Trong phần chuyển tiếp , hãy bấm Ngừng chuyển tiếp xóa bỏ .

Thay đổi thiết đặt về chuyển tiếp email

Sau khi đã thiết lập chuyển tiếp email, bạn có thể muốn sửa địa chỉ email đích cho thư của mình. Bạn cũng có thể muốn thay đổi thiết đặt để giữ một bản sao của email của bạn ở trong hộp thư Outlook Web App.

 1. Trong Outlook Web App, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > tùy chọn > tài khoản > tài khoản kết nối.

 2. Trong phần Chuyển tiếp, hãy thực hiện một trong những bước sau đây:

 3. Để thay đổi địa chỉ email đến, trong Chuyển tiếp email của tôi đến, hãy sửa địa chỉ email.

 4. Để thay đổi việc bạn có muốn giữ một bản sao của thư trong hộp thư Outlook Web App của mình hay không, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Giữ một bản sao của những thư được chuyển tiếp trong Outlook Web App.

 5. Bấm Lưu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×