Kết nối tài khoản LinkedIn và Microsoft

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này giải thích cách kết nối tài khoản LinkedIn và Microsoft , nơi bạn có thể xem thông tin LinkedIn trong ứng dụng Microsoft và dịch vụ và dạng LinkedIn thông tin có thể hiển thị trong Microsoft ứng dụng và dịch vụ.

Lưu ý: Bạn có thể kết nối tài khoản của bạn và xem thông tin LinkedIn chỉ khi bạn hoặc tổ chức của bạn đã nhận được một bản Cập Nhật bao gồm các tính năng LinkedIn , hoặc nếu bạn đã tham gia chương trình Office nội bộ . Một số tính năng LinkedIn đang được giới thiệu dần, vì vậy các tính năng LinkedIn bạn thấy có thể hơi khác so với những gì được mô tả trong bài viết này.

Thậm chí trước khi bạn kết nối tài khoản của bạn, bạn có thể thấy một số thông tin hồ sơ LinkedIn chẳng hạn như một người LinkedIn hồ sơ ảnh, tên, công ty và chức danh trong Microsoft ứng dụng và dịch vụ của bạn. Sau khi bạn kết nối tài khoản, bạn có thể thấy thông tin bổ sung LinkedIn hồ sơ. Ví dụ, bạn có thể thấy những điều bạn có chung với người khác, chẳng hạn như mà bạn học cùng. Khi liên lạc với đồng nghiệp trong Outlook, bạn có thể dễ dàng xem nếu bạn và đồng nghiệp của bạn chia sẻ kết nối thông thường trên LinkedIn. Liên hệ LinkedIn của bạn có thể cũng hiển thị dưới dạng liên hệ được gợi ý trong Outlook trên web. Theo thời gian, bạn cũng có thể trải nghiệm mạng của bạn trên LinkedIn để cải thiện thông tin từ tài khoản Microsoft của bạn. Ví dụ, LinkedIn có thể gợi ý bạn kết nối với một số Microsoft liên hệ của bạn.

Đây là ví dụ về LinkedIn thông tin trên một thẻ hồ sơ trong Outlook:

Hồ sơ thẻ

Quan trọng: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ danh dự thiết thiết đặt khả năng hiển thị hồ sơ công cộng trên LinkedIn.

Kết nối LinkedIn và Microsoft công việc của bạn hoặc tài khoản trường học

 1. Đi tới Microsoft ứng dụng hoặc giải pháp, ví dụ Outlook trên web.

 2. Chọn riêng của bạn hoặc người khác của hồ sơ ảnh hoặc tên để mở thẻ hồ sơ.

 3. Chọn biểu tượng LinkedIn hoặc phần. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy thông tin này nếu bạn đã nhận được một bản Cập Nhật bao gồm các tính năng LinkedIn

 4. Chọn có, chúng ta hãy / tiếp tục LinkedIn.

 5. Đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của bạn.

 6. Chọn chấp nhận để kết nối tài khoản LinkedIn của bạn với Microsoft.

 7. Chọn chấp nhận để kết nối tài khoản Microsoft của bạn với LinkedIn. Tài khoản của bạn được kết nối ngay.

 8. Chọn rồi! để thoát khỏi màn hình kết nối.

  Lưu ý: Bạn phải chọn "Chấp nhận" trong bước 6 và 7 ở trên để xem LinkedIn thông tin về hồ sơ thẻ trong ứng dụng Microsoft và dịch vụ.

Dữ liệu chia sẻ giữa LinkedIn của bạn và Microsoft tài khoản công ty hoặc trường học

Khi bạn kết nối tài khoản LinkedInMicrosoft công việc của bạn hoặc tài khoản trường học của bạn, bạn có thể cho phép LinkedIn cung cấp dữ liệu hồ sơ, sở thích, thuê baokết nối đến Microsoft.

Khi bạn kết nối của bạn MicrosoftLinkedIn tài khoản của bạn, bạn có thể cho phép Microsoft cung cấp dữ liệu sau đây để LinkedIn:

 • Hồ sơ dữ liệu - bao gồm thông tin như tên, cuối cùng tên, ảnh hồ sơ, địa chỉ email, trình quản lý, và những người mà bạn quản lý

 • Dữ liệu lịch - bao gồm cuộc họp trong lịch của bạn, thời gian của họ, vị trí và thông tin liên hệ của người dự. Thông tin về cuộc họp, chẳng hạn như chương trình họp, nội dung, cuộc họp hoặc tiêu đề không được bao gồm trong dữ liệu lịch.

 • Gói đăng ký dữ liệu - bao gồm các gói đăng ký được cung cấp bởi tổ chức của bạn để Microsoft ứng dụng và dịch vụ, chẳng hạn như Office 365.

 • Dữ liệu liên hệ - bao gồm danh sách liên hệ trong Outlook, Skype, và các dịch vụ tài khoản Microsoft , bao gồm thông tin liên hệ cho những người bạn thường xuyên liên lạc hoặc cộng tác với. Liên hệ được định kỳ đã nhập, lưu trữ, và sử dụng LinkedIn, ví dụ: để đề xuất kết nối, giúp bạn tổ chức các liên hệ và hiển thị các Cập Nhật về liên hệ. Liên hệ đã được nhập vào để LinkedIn từ Microsoft tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ và duy trì trên LinkedIn cho đến khi bạn loại bỏ chúng.

  Tìm hiểu thêm về loại dữ liệu được đưa vào sau khi kết nối LinkedIn và Microsoft của bạn làm việc hoặc tài khoản trường học.

Kết nối tài khoản cá nhân LinkedIn và Microsoft của bạn

 1. Đi tới Microsoft ứng dụng hoặc giải pháp, ví dụ Outlook.com.

 2. Chọn riêng của bạn hoặc người khác của hồ sơ ảnh hoặc tên để mở thẻ hồ sơ.

 3. Chọn biểu tượng LinkedIn hoặc phần. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy thông tin này nếu bạn đã nhận được một bản Cập Nhật bao gồm các tính năng LinkedIn

 4. Chọn có, chúng ta hãy / tiếp tục LinkedIn.

 5. Đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của bạn.

 6. Chọn chấp nhận. Tài khoản của bạn được kết nối ngay.

Dữ liệu chia sẻ giữa các tài khoản cá nhân LinkedIn và Microsoft của bạn

Khi bạn kết nối tài khoản của bạn LinkedInMicrosoft tài khoản cá nhân của bạn, bạn có thể cho phép LinkedIn cung cấp hồ sơ, sở thích, thuê baokết nối dữ liệu để Microsoft. Bạn cũng cho phép Microsoft cung cấp hồ sơ, lịch, sở thích, thuê bao, và liên hệ dữ liệu để LinkedIn. Liên hệ đã được nhập vào để LinkedIn từ Microsoft tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ và duy trì trên LinkedIn cho đến khi bạn loại bỏ chúng.

Tìm hiểu thêm về các loại dữ liệu được đưa vào khi dùng LinkedIn với tài khoản Microsoft cá nhân của bạn.

Ngắt kết nối LinkedIn và tài khoản Microsoft của bạn

Ngắt kết nối tài khoản và loại bỏ dữ liệu quyền chia sẻ, hãy xem cách ngắt kết nối LinkedIn của bạn và tài khoản Microsoft.

Quan trọng: Khi bạn ngắt kết nối tài khoản, liên hệ đã được nhập vào để LinkedIn từ Microsoft cá nhân hoặc công ty của bạn hoặc tài khoản trường học vẫn sẵn dùng trên LinkedIn. Tìm hiểu về việc quản lý liên hệ của bạn đã nhập vào LinkedIn

Làm thế nào là dữ liệu của bạn truy nhập và sử dụng?

Khi bạn kết nối tài khoản của bạn và chia sẻ dữ liệu giữa Microsoft và LinkedIn, ở hầu hết các trường hợp, dữ liệu của bạn sẽ được chia sẻ thông qua truy nhập (API) giao diện lập trình ứng dụng và sẽ không thể phải chịu phí dài hạn dung lượng lưu trữ bằng LinkedIn. Liên hệ đã được nhập vào để LinkedIn từ Microsoft cá nhân của bạn hoặc Microsoft cơ quan hoặc trường học tài khoản sẽ tiếp tục dùng LinkedIn cho đến khi bạn loại bỏ chúng.

Tìm hiểu thêm về việc quản lý liên hệ của bạn được nhập trên LinkedIn.

Tìm hiểu thêm về LinkedIn Dịch vụ, truyền dữ liệu, và lưu trữ.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng dữ liệu trong chính sách về quyền riêng tư LinkedIn.

Tìm hiểu thêm về cách xem dữ liệu trong Câu hỏi thường gặp về quyền riêng tư LinkedIn.

Truy nhập mạng LinkedIn của bạn trong Outlook trên web

Khi bạn kết nối tài khoản của bạn, bạn sẽ có quyền truy nhập dễ dàng để nhiều liên hệ LinkedIn của bạn trong Outlook trên web. Ví dụ, bạn có thể gửi thông điệp email vào liên hệ LinkedIn mà không có cách truy cập hồ sơ của họ hoặc cứu địa chỉ email của họ.

Quan trọng: Tính năng này chỉ sẵn trong Outlook trên web mới. Nó không sẵn dùng trong cổ điển Outlook trên web.

 1. Trong Outlook trên web, hãy đảm bảo chuyển sang ở phía trên cùng bên phải của màn hình được đặt là "Outlook mới".

 2. Nếu nút chuyển đổi cho biết "Hãy thử Outlook mới", hãy chọn chuyển sang bật.

 3. Tạo thư mới và bắt đầu nhập tên trường "Đến". Nếu bạn có bất kỳ liên hệ LinkedIn nào khớp với tên bạn đã nhập, họ có thể hiển thị trong danh sách các gợi ý. Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng LinkedIn bên cạnh liên hệ LinkedIn được gợi ý.

  Đề xuất liên hệ LinkedIn

Nếu bạn không muốn liên hệ LinkedIn của bạn xuất hiện dưới dạng liên hệ được gợi ý trong Outlook trên web, bạn phải ngắt kết nối tài khoản của bạn. Khi bạn ngắt kết nối tài khoản của bạn, bất kỳ liên hệ LinkedIn nào mà bạn đã không gửi email từ Outlook trên web sẽ không còn hiển thị dưới dạng gợi ý. Có thể mất tối đa 24 giờ để thay đổi có hiệu lực. Liên hệ LinkedIn đã chọn để ẩn địa chỉ email của họ từ mạng LinkedIn của họ sẽ không hiển thị dưới dạng một liên hệ LinkedIn trong Outlook trên web.

Các Câu hỏi Thường gặp

Không có gì thay đổi với email được giải quyết được liên kết với tài khoản LinkedIn của bạn. Công việc của bạn hoặc trường học email, cũng như địa chỉ email Outlook cá nhân của bạn sẽ được thêm vào tài khoản LinkedIn của bạn khi bạn kết nối tài khoản.

Ngoài ra, kết nối tài khoản không thay đổi điều gì xảy ra khi bạn gửi và nhận thư trên LinkedIn.

Hình ảnh hồ sơ Microsoft hoặc LinkedIn của bạn sẽ không thay đổi.

Nếu bạn không nhìn thấy thông tin LinkedIn của một người, có thể vì:

 • Người không có một hồ sơ LinkedIn .

 • Người đã thay đổi của họ thiết đặt hồ sơ công cộng LinkedIn.

Thông tin của bạn trên LinkedIn sẽ không thay thế thông tin của bạn trong Microsoft hoặc một cách khác.

Ví dụ, giả sử rằng tiêu đề của bạn trên LinkedIn hồ sơ của bạn là "Cao cấp nghiên cứu" và tiêu đề của bạn trong Microsoft hồ sơ của bạn là "Sr UX nghiên cứu". Trong trường hợp này, tiêu đề của bạn trên LinkedIn hồ sơ của bạn vẫn sẽ được hiển thị như là "Cao cấp nghiên cứu" và tiêu đề của bạn trên Microsoft hồ sơ của bạn vẫn sẽ được hiển thị như là "Sr UX nghiên cứu".

Có, miễn là bạn Microsoft hoặc trường học tài khoản với tổ chức khác nhau. Ví dụ, giả sử bạn làm việc toàn thời gian cho Contoso và phần thời gian cho Fabrikam. Bạn có thể kết nối tài khoản LinkedIn của bạn với cả hai tài khoản cơ quan.

Chúng tôi khuyên bạn nên bạn ngắt kết nối tài khoản của bạn khi bạn rời khỏi hiện tại cơ quan hoặc trường học của bạn. Tìm hiểu những gì sẽ xảy ra với dữ liệu của bạn khi bạn ngắt kết nối tài khoản .

Bạn có thể chỉ tắt LinkedIn thông tin cho Office 2016 ứng dụng trên máy tính cục bộ của bạn. Đây là cách bạn làm điều đó:

 1. Trong Outlook 2016, Word 2016, PowerPoint 2016 hoặc Excel 2016 chọn tệp > tùy chọn.

 2. Trong mục chung , dưới LinkedIn tính năng, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị các tính năng LinkedIn trong ứng dụng Office của tôi.

 3. Chọn OK để lưu các thay đổi của bạn.

Lưu ý: Khi bạn tắt LinkedIn thông tin trong một Office 2016 ứng dụng, thông tin LinkedIn sẽ không được hiển thị trong bất kỳ ứng dụng Office 2016 mà bạn có trên máy tính cục bộ của bạn.
Bạn có thể phải khởi động lại ứng dụng Office 2016 của bạn để xem thay đổi.

Trong Microsoftweb các ứng dụng và dịch vụ, chẳng hạn như Outlook.com hoặc OneDrive for Business, LinkedIn thông tin và tính năng được tích hợp đầy đủ, vì vậy bạn không thể tắt tính năng. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát cách người khác sẽ nhìn thấy thông tin LinkedIn của bạn. Tìm hiểu cách bạn có thể điều chỉnh khả năng hiển thị hồ sơ công cộng LinkedIn của bạn.

Có, bạn đang ở trong điều khiển của tài khoản của bạn, vì vậy bạn có thể chọn cả hai nếu và làm thế nào người khác sẽ nhìn thấy thông tin LinkedIn của bạn. Tìm hiểu cách bạn có thể điều chỉnh thiết đặt hồ sơ công cộng LinkedIn của bạn.

Bảo vệ dữ liệu chung quy định (GDPR)

Chia sẻ giữa LinkedIn và Microsoft dữ liệu tuân theo GDPR.

Để biết thông tin về cách Microsoft đáp ứng các yêu cầu của GDPR, hãy xem Microsoft.com/GDPRTuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft.

Để biết thông tin về cách LinkedIn đáp ứng các yêu cầu của GDPR, hãy xem LinkedIn và GDPR.

Bạn có thể yêu cầu một bản sao của dữ liệu cá nhân đó LinkedIn lưu trữ bằng cách đi tới thiết đặt tài khoản trên LinkedIn hồ sơ của bạn. LinkedIn sẽ cung cấp dữ liệu trong một định dạng dễ đọc dễ dàng, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào đã được nhập vào từ các tài khoản Microsoft của bạn, chẳng hạn như liên hệ của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách xem dữ liệu trong Câu hỏi thường gặp về quyền riêng tư LinkedIn.

Xem Thêm

Người dùng đồng ý và chia sẻ dữ liệu

Kết nối tài khoản LinkedIn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×