Kết nối sổ tay lớp học với LMS hoặc SIS của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kết nối sổ tay lớp học của bạn LMS hoặc SIS, chẳng hạn như bức vẽ hoặc PowerSchool, cho phép bạn tạo gán, gán điểm số, theo dõi ngày đến hạn, và nhiều hơn nữa, ngay từ sổ tay lớp học. Làm việc của bạn sẽ tự động đồng bộ.

Lưu ý: Để xem danh sách hiện tại phần mềm đối tác và xem video "Bắt đầu", hãy ghé thăm OneNote tính năng đối tác.

Kết nối sổ ghi chép của bạn

 1. Mở OneNote trên máy tính của bạn.

 2. Chọn Sổ ghi chép lớp học, sau đó chọn kết nối > kết nối.

  Danh sách các biểu tượng bao gồm các lớp học quản lý, kết nối, phát triển Professional, và trợ giúp và phản hồi.

 3. Chọn LMS hoặc SIS của bạn từ danh sách trong cửa sổ Quản lý kết nối .

 4. Nhập LMS hoặc SIS Trang chủ của bạn và chọn Đăng nhập. Một số hệ thống có thể yêu cầu bạn cho một phím ứng dụng và ID. Nếu bạn không biết nhãn của bạn, hãy kiểm tra với của bạn chuyên gia CNTT.

 5. Sử dụng thường xuyên LMS/SIS Nhật ký trong thông tin của bạn khi được yêu cầu.

 6. Chọn ủy quyền. Có thể mất một thời điểm cho kết nối để hoàn tất.

Ánh xạ các sổ ghi chép của bạn LMS hoặc SIS khóa

Sau khi bạn kết nối sổ tay lớp học với LMS/SIS của bạn, sổ ghi chép khớp và khóa tên sẽ tự động đồng bộ. Sử dụng công cụ bản đồ để đồng bộ sổ ghi chép và khóa với tên khác nhau.

 1. Chọn kết nối trong sổ tay lớp học ruy-băng.

 2. Chọn bản đồ sổ tay lớp học. Sử dụng menu thả xuống để khớp với mỗi sổ ghi chép lớp học để khóa LMS/SIS của bạn. Ví dụ: phù hợp với sổ ghi chép lớp học toán học 101 với toán học 101.

  Bản đồ ngăn sổ ghi chép lớp học với sổ ghi chép lớp học cột và bức vẽ khóa cột. Toán học 101 là sổ ghi chép lớp học được ánh xạ. Nút OK và hủy bỏ.

 3. Chọn OK.

Bây giờ, khi bạn tạo hoặc lớp nhiệm vụ trong sổ ghi chép này, chúng sẽ đồng bộ với khóa học của bạn trong LMS/SIS.

Ánh xạ các học viên vào khóa học LMS hoặc SIS của bạn

Sử dụng công cụ này để khớp với tên sinh viên giữa các chương trình và đảm bảo rằng điểm của họ và gán đồng bộ đúng cách. Ví dụ: một học viên được liệt kê trong danh sách người dự khóa LMS/SIS của bạn dưới dạng James Hobbs, nhưng được ghi là Jim Hobbs trong sổ tay lớp học của bạn.

 1. Chọn kết nối trong sổ tay lớp học ruy-băng.

 2. Chọn Bản đồ sinh viên và sổ ghi chép lớp học mà bạn cần để ánh xạ.

 3. Sử dụng menu thả xuống để khớp với mỗi sinh viên trong sổ tay lớp học của bạn với tên chính xác trong khóa học LMS/SIS của bạn. Ví dụ: Match James Hobbs để Jim Hobbs.

  Trong ngăn bản đồ học viên với danh sách các sổ ghi chép lớp học và sinh viên bức vẽ. Tên của một học viên được chọn. Nút OK và hủy bỏ.

 4. Chọn OK.

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×