Kết nối PowerShell với dịch vụ Office 365

Bạn có thể sử dụng PowerShell để quản lý các dịch vụ trong Office 365 nhưng trước tiên bạn cần kết nối trong PowerShell đến dịch vụ cụ thể. Hãy xem các chủ đề sau để biết chi tiết:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×