Kết nối phần Web bộ lọc với phần Web dạng xem dữ liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng phần Web bộ lọc để truyền các giá trị đến phần Web dạng xem dữ liệu, và sau đó thay đổi dạng xem dữ liệu trong danh sách dựa trên giá trị. Ví dụ, bạn có thể chọn từ danh sách đơn hàng sản phẩm trong phần Web bộ lọc lựa chọn và sau đó đồng thời Hiển thị các sản phẩm tương ứng với thứ tự trong một phần Web dạng xem dữ liệu.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về kết nối phần Web bộ lọc với phần Web dạng xem dữ liệu

Kết nối phần Web bộ lọc văn bản với một phần Web dạng xem dữ liệu

Kết nối phần Web bộ lọc ngày với phần Web dạng xem dữ liệu

Kết nối phần Web bộ lọc lựa chọn một phần Web dạng xem dữ liệu

Kết nối phần Web bộ lọc người dùng hiện tại với một phần Web dạng xem dữ liệu

Kết nối phần Web bộ lọc danh sách SharePoint với phần Web dạng xem dữ liệu

Tìm hiểu về kết nối phần Web bộ lọc với phần Web dạng xem dữ liệu

Phần này đề cập đến những cách bạn có thể lọc một phần Web dạng xem dữ liệu, và cách thực hành tốt nhất khi bạn thiết kế và chỉnh sửa có chứa trang phần Web bộ lọc kết nối phần Web và phần Web dạng xem dữ liệu.

Cách lọc phần Web cơ quan

Nói chung, kết nối phần Web bộ lọc với phần Web dạng xem dữ liệu hoạt động theo cách sau:

Tổng quan về việc kết nối Phần Web bộ lọc

1. kết nối phần Web bộ lọc với một phần Web dạng xem dữ liệu để hiển thị tập con của dữ liệu.

2. bộ lọc phần Web cung cấp một giá trị.

3. giá trị bộ lọc được chuyển đến một cột trong phần Web dạng xem dữ liệu bằng cách dùng kết nối phần Web.

4. các phần Web dạng xem dữ liệu Hiển thị chỉ những cột khớp với giá trị bộ lọc.

Cách để lọc một phần Web dạng xem dữ liệu

Bạn có thể kết nối phần Web bộ lọc với phần Web dạng xem dữ liệu sao cho người dùng có thể lọc các mục dựa trên một giá trị trong một cột trong những cách sau đây:

 • Bộ lọc văn bản     Một giá trị văn bản có thể là bất kỳ chuỗi, bao gồm các chữ cái, ký tự và số.

 • Bộ lọc ngày    Giá trị ngày tháng, ngày và năm. Người dùng cũng có thể nhập ngày chính xác bằng cách bấm vào nút bộ chọn ngày.

 • Lựa chọn lọc     Danh sách được xác định trước các giá trị và phần mô tả tùy chọn, chẳng hạn như mã sản phẩm hoặc trạng thái.

 • Người dùng hiện tại     Tên người dùng hiện tại, hoặc thông tin khác dựa trên hồ sơ SharePoint của người dùng hiện tại, chẳng hạn như tên người dùng, bộ phận hoặc sinh nhật. Phần Web này là một ngữ cảnh cho phần Web, có nghĩa là điều không hiển thị cho người dùng trên trang phần Web và kết quả hiển thị tự động mà không cần nhập liệu người dùng.

 • Danh sách SharePoint    Danh sách các giá trị duy nhất và mô tả tùy chọn, chẳng hạn như mã sản phẩm hoặc trạng thái, được tạo từ một cột trong danh sách SharePoint. Phần Web này là hành vi tương tự như phần Web bộ lọc lựa chọn, và rất hữu ích khi bạn có một danh sách các giá trị có thể thay đổi thêm và bạn muốn một cách dễ dàng hơn để duy trì danh sách mà không cần phải thay đổi các thuộc tính phần Web.

Bạn có thể thực hiện hai hoặc nhiều kết nối tại một thời gian cho một phần Web dạng xem dữ liệu bằng cách kết nối khác tới phần Web dạng xem dữ liệu cùng một từ mỗi phần Web bộ lọc.

Cách thực hành tốt nhất cho thiết kế và duy trì trang phần Web

Dưới đây là một vài cách thực hành tốt nhất để theo dõi khi bạn thiết kế và duy trì trang phần Web:

 • Chọn mẫu trang phần Web của bạn thật cẩn thận    Bạn có thể di chuyển phần Web xung quanh trên một trang phần Web để đặt chúng trong bất kỳ thứ tự và trong bất kỳ vùng phần Web mà bạn muốn. Tuy nhiên, trước khi bạn tạo một trang phần Web, nghĩ cẩn thận về mẫu bạn chọn để bạn có thể bố trí các bộ lọc và phần Web dạng xem danh sách theo cách bạn muốn. Khi sử dụng một trình duyệt Web, bạn không thể thay đổi mẫu bạn đã chọn sau khi bạn tạo trang phần Web. Nếu bạn có một chương trình thiết kế Web chẳng hạn như Microsoft Office SharePoint Designer 2007, bạn có thể thêm thay đổi cấu trúc của trang phần Web.

 • Loại bỏ kết nối để vô hiệu hóa các thuộc tính phần Web    Trong trang chế độ soạn thảo, bạn có thể nhìn thấy bộ lọc phần Web đang được kết nối và làm thế nào họ được kết nối bằng một thông báo được hiển thị bên dưới bộ lọc phần Web.

  Trong một số trường hợp, bạn có thể cần loại bỏ kết nối để thực hiện thay đổi thuộc tính phần Web bộ lọc bị vô hiệu hóa. Nếu đây là trường hợp, trong ngăn công cụ bạn thấy thông báo sau đây để nhắc bạn:

  "Bạn phải loại bỏ kết nối giữa phần Web để thay đổi thuộc tính bị vô hiệu hóa".

 • Loại bỏ chưa sử dụng phần Web khỏi trang phần Web    Nếu bạn vô tình đóng phần Web, thay vì xóa bỏ nó, phần Web vẫn nằm trên trang dưới dạng ẩn phần Web. Để tìm ẩn phần Web, tìm trang phần Web trong thư viện tài liệu mà sẽ được lưu trữ, trỏ đến tên tệp của phần Web, bấm vào mũi tên xuất hiện, bấm Sửa thuộc tính, và sau đó bấm vào nối kết Mở trang phần Web trong dạng xem hoạt động bảo trì . Để biết thêm thông tin về việc duy trì phần Web, hãy xem Tùy chỉnh phần Web.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Kết nối phần Web bộ lọc văn bản với một phần Web dạng xem dữ liệu

Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang phần Web trên một site nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Chuẩn bị trang phần Web:   

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo một trang phần Web, trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm tạo, sau đó bấm Trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về tùy chỉnh trang bằng cách sử dụng phần Web.

  • Để sửa các trang phần Web, bấm Hành động Site Ảnh nút , sau đó bấm Sửa trang.

   Trang phần Web được hiển thị trong chế độ chỉnh sửa.

 2. Trong vùng phần Web nơi bạn muốn thêm phần Web, hãy bấm Thêm phần Web.

  Hộp thoại Thêm phần Web xuất hiện.

 3. Thêm phần Web bộ lọc văn bản vào trang phần Web.

  Để biết thêm thông tin về cách thêm phần Web, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ phần Web.

  Tùy chỉnh phần Web bộ lọc văn bản:   

 4. Trong phần Web bộ lọc văn bản, bấm vào nối kết mở ngăn công cụ .

  Phần Web bộ lọc văn bản vào chế độ chỉnh sửa và ngăn công cụ phần Web xuất hiện.

 5. Sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

   Bạn cũng có thể sử dụng tên như một nhãn hoặc các hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng bộ lọc báo cáo bằng: như là nhãn cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

  2. Tùy chọn, trong phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

   • Để giới hạn số lượng ký tự, hãy nhập số vào hộp văn bản tối đa số ký tự . Độ dài tối đa của một giá trị văn bản là 255 ký tự.

   • Để nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản của phần Web bộ lọc văn bản, hãy nhập một giá trị mặc định trong hộp Giá trị mặc định , một giá trị thường khớp với một trong các giá trị đã nhập trong bước 2 của 5. Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem dữ liệu khi trang phần Web Hiển thị trước tiên.

   • Để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

   • Trong hộp văn bản của điều khiển chiều rộng theo pixel. , hãy nhập một số biểu thị chiều rộng của phần Web bộ lọc văn bản hộp văn bản như số lượng điểm ảnh, hoặc một giá trị trống hoặc "0" để tự động kích cỡ hộp văn bản. Vì giá trị do người dùng nhập sẽ hiển thị trong hộp văn bản này, bạn có thể muốn dễ đủ rộng cho giá trị lớn nhất có thể xảy ra.

  3. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

   Tạo và tùy chỉnh phần Web dạng xem dữ liệu:   

 1. Tạo và tùy chỉnh phần Web dạng xem dữ liệu trong Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một dạng xem dữ liệu.

  Kết nối cả hai phần Web và xác nhận kết quả:   

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Trong trình duyệt Web, hãy làm như sau:

   1. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web bộ lọc văn bản, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem dữ liệu mà bạn muốn nối kết.

   2. Bấm cấu hình, hãy chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem dữ liệu từ hộp danh sách, sau đó bấm kết thúc.

   3. Để thoát khỏi Web phần trang chế độ chỉnh sửa và xem trang, ở phía trên cùng của trang phần Web, dưới Ảnh nút menu Hành động Site, bấm Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa.

  2. Trong Office SharePoint Designer 2007, kết nối phần Web, và sau đó xem trước trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối hai dạng xem dữ liệu.

 3. Tự động thay đổi kết quả sổ làm việc trong dạng xem phần Web dữ liệu, trong phần Web bộ lọc văn bản, hãy nhập một số văn bản trong hộp văn bản khớp chính xác với một giá trị trong cột trong phần Web dạng xem dữ liệu đã xác định trong kết nối bạn đã tạo trong bước 10 , rồi bấm OK.

  Lưu ý: Phần Web bộ lọc văn bản không nhận ra ký tự đại diện. Nếu một người dùng nhập một ký tự đại diện, chẳng hạn như dấu hoa thị (*) hoặc dấu phần trăm (%), ký tự được hiểu là một ký tự chữ.

  Để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem dữ liệu, người dùng phải xóa hộp văn bản, và sau đó nhấn ENTER.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Kết nối phần Web bộ lọc ngày với phần Web dạng xem dữ liệu

Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang phần Web trên một site nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Chuẩn bị trang phần Web:   

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo một trang phần Web, trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm tạo, sau đó bấm Trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về tùy chỉnh trang bằng cách sử dụng phần Web.

  • Để sửa các trang phần Web, bấm Hành động Site Ảnh nút , sau đó bấm Sửa trang.

   Trang phần Web được hiển thị trong chế độ chỉnh sửa.

 2. Trong vùng Phần Web nơi bạn muốn thêm Phần Web, hãy bấm Thêm Phần Web.

  Hộp thoại Thêm phần Web Hiển thị.

 3. Thêm phần Web bộ lọc ngày vào trang phần Web.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ phần Web.

  Tùy chỉnh phần Web bộ lọc ngày:   

 4. Trong phần Web bộ lọc ngày, hãy bấm vào nối kết, mở ngăn công cụ.

  Phần Web bộ lọc ngày nhập vào chế độ chỉnh sửa, và ngăn công cụ phần Web được hiển thị.

 5. Sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

   Bạn cũng có thể sử dụng tên như một nhãn hoặc các hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng bộ lọc báo cáo bằng: như là nhãn cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

  2. Để nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản của phần Web bộ lọc ngày, chọn Giá trị mặc định, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Chọn Ngày cụ thể, sau đó nhập một ngày cụ thể.

   • Chọn giá trị bù trừ từ ngày hôm nay, sau đó nhập số ngày trong hộp văn bản của ngày . Giá trị tối đa là 999.

    Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem dữ liệu khi trang phần Web Hiển thị trước tiên.

  3. Tùy chọn, dưới phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

  4. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

   Tạo và tùy chỉnh phần Web dạng xem dữ liệu:   

 1. Tạo và tùy chỉnh phần Web dạng xem dữ liệu trong Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một dạng xem dữ liệu.

  Kết nối cả hai phần Web và xác nhận kết quả:   

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Trong trình duyệt Web, hãy làm như sau:

   1. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web bộ lọc ngày, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem dữ liệu mà bạn muốn nối kết.

   2. Bấm cấu hình, chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem dữ liệu từ hộp danh sách, sau đó bấm kết thúc.

   3. Để thoát khỏi Web phần trang chế độ chỉnh sửa và xem trang, ở phía trên cùng của trang phần Web, dưới Hành động Site Ảnh nút menu thả xuống, bấm Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa.

  2. Trong Office SharePoint Designer 2007, kết nối phần Web, và sau đó xem trước trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối hai dạng xem dữ liệu.

 3. Để tự động thay đổi kết quả sổ làm việc trong dạng xem phần Web dữ liệu, trong phần Web bộ lọc ngày, nhập một ngày hoặc bấm vào nút bộ chọn ngày, và sau đó bấm OK. Giá trị phải khớp chính xác giá trị trong cột trong phần Web dạng xem dữ liệu đã xác định trong kết nối bạn đã tạo trong bước 10.

  Người dùng cần phải nhập ngày ở định dạng ngày ngắn cho thiết đặt vùng hiện tại được sử dụng trang SharePoint có thể khác nhau tùy thuộc vào máy tính của bạn hoặc máy chủ của trang thiết đặt khu vực. Ví dụ, dành cho tiếng Anh (Hoa Kỳ) dùng mm/dd/yyyy và cho tiếng Pháp (Pháp) dùng mm-dd-yyyy. Người dùng cũng có thể dùng nút chọn ngày để bảo đảm mục nhập đúng ngày.

  Để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem dữ liệu, người dùng phải xóa ngày từ hộp văn bản, và sau đó nhấn ENTER.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Kết nối phần Web bộ lọc lựa chọn một phần Web dạng xem dữ liệu

Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang phần Web trên một site nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Chuẩn bị trang phần Web:   

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo một trang phần Web, trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm tạo, sau đó bấm Trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về tùy chỉnh trang bằng cách sử dụng phần Web.

  • Để sửa các trang phần Web, bấm Hành động Site Ảnh nút , sau đó bấm Sửa trang.

   Trang phần Web được hiển thị trong chế độ chỉnh sửa.

 2. Trong vùng Phần Web nơi bạn muốn thêm Phần Web, hãy bấm Thêm Phần Web.

  Hộp thoại Thêm phần Web Hiển thị.

 3. Thêm phần Web bộ lọc lựa chọn vào trang phần Web.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ phần Web.

  Tùy chỉnh phần Web bộ lọc lựa chọn:   

 4. Trong phần Web bộ lọc lựa chọn, bấm vào nối kết, mở ngăn công cụ.

  Phần Web bộ lọc lựa chọn vào chế độ chỉnh sửa, và ngăn công cụ phần Web được hiển thị.

 5. Thực hiện các thao tác sau:

  1. Nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

   Bạn cũng có thể sử dụng tên như một nhãn hoặc các hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng bộ lọc báo cáo bằng: như là nhãn cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

  2. Nhập danh sách các giá trị và mô tả tùy chọn mà bạn muốn người dùng có thể chọn trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) để hiển thị khi người dùng bấm vào nút bộ lọc Biểu tượng bộ lọc được áp dụng . Ví dụ, nếu bạn có một danh sách khách hàng với một cột trạng thái, bạn có thể nhập tiêu chuẩn, ưa thích, và Elite dưới dạng danh sách giá trị, mỗi giá trị trên một dòng riêng biệt. Các giá trị này được dùng để khớp với giá trị cột trạng thái trong phần Web dạng xem dữ liệu người dùng sẽ nhập trong bước 10.

   Đối với mỗi giá trị trên mỗi dòng, bạn cũng có thể thêm mô tả thay thế Hiển thị trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) thay vì các giá trị khi người dùng bộ lọc dữ liệu. Ví dụ:

   Chuẩn; Một khách hàng thông thường với một trung bình tín dụng xếp hạng
   ưa dùng; Một khách hàng thông thường với xếp loại tín dụng cao
   tầng lớp; Một khách hàng âm lượng cao với xếp loại tín dụng cao

   Lưu ý: Danh sách lựa chọn phải chứa ít nhất một lựa chọn và phải là duy nhất. Giá trị không mô tả có thể vượt quá 255 ký tự trong độ dài. Số lượng các lựa chọn tối đa là 1000.

  3. Tùy chọn, dưới phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

   • Trong hộp văn bản của điều khiển chiều rộng theo pixel. , hãy nhập một số biểu thị chiều rộng của hộp văn bản lựa chọn như số lượng điểm ảnh, hoặc một giá trị trống hoặc "0" để tự động kích cỡ hộp văn bản của phần Web bộ lọc lựa chọn. Vì giá trị do người dùng nhập sẽ hiển thị trong hộp văn bản này, bạn có thể muốn dễ đủ rộng cho giá trị lớn nhất có thể xảy ra.

   • Để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

   • Để nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản của phần Web bộ lọc lựa chọn, hãy nhập một giá trị mặc định trong hộp Giá trị mặc định , một giá trị thường khớp với một trong các giá trị đã nhập trong bước 2 của bước 5. Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem dữ liệu khi trang phần Web Hiển thị trước tiên.

   • Để cho phép người dùng để lọc theo giá trị null, hãy chọn giá trị "(trống)". Ví dụ, người dùng có thể muốn xem tất cả các khách hàng với không có trạng thái đã xác định.

   • Để bật xóa bộ lọc để người dùng có thể thấy tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem dữ liệu, hãy chọn cho phép nhiều lựa chọn của bạn. Trong trường hợp này, hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) Hiển thị hộp kiểm và không chọn một nút.

    Lưu ý: Bạn không thể sử dụng tính năng này để hiển thị kết quả được lọc của hai hoặc nhiều lựa chọn của bạn, vì phần Web dạng xem bộ dữ liệu không hỗ trợ nhiều lựa chọn của bạn. Nếu người dùng chọn nhiều lựa chọn của bạn, chỉ chọn đầu tiên được sử dụng.

  4. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

   Tạo và tùy chỉnh phần Web dạng xem dữ liệu:   

 1. Tạo và tùy chỉnh phần Web dạng xem dữ liệu trong Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một dạng xem dữ liệu.

  Kết nối cả hai phần Web và xác nhận kết quả:   

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Trong trình duyệt Web, hãy làm như sau:

   1. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web bộ lọc lựa chọn, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem dữ liệu mà bạn muốn nối kết.

   2. Bấm cấu hình, chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem dữ liệu từ hộp danh sách, sau đó bấm kết thúc.

   3. Để thoát khỏi Web phần trang chế độ chỉnh sửa và xem trang, ở phía trên cùng của trang phần Web, dưới Hành động Site Ảnh nút menu thả xuống, bấm Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa.

  2. Trong Office SharePoint Designer 2007, kết nối phần Web, và sau đó xem trước trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối hai dạng xem dữ liệu.

 3. Để tự động thay đổi kết quả sổ làm việc trong dạng xem phần Web dữ liệu, trong phần Web bộ lọc lựa chọn, bấm bộ lọc Biểu tượng bộ lọc được áp dụng , bấm một giá trị, và sau đó bấm OK.

  Nếu bạn chọn thuộc tính cho phép nhiều lựa chọn của bạn , để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem dữ liệu, người dùng phải xóa tất cả các hộp kiểm trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) , sau đó bấm OK.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Kết nối phần Web bộ lọc người dùng hiện tại với một phần Web dạng xem dữ liệu

Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang phần Web trên một site nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Chuẩn bị trang phần Web:   

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo một trang phần Web, trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm tạo, sau đó bấm Trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về tùy chỉnh trang bằng cách sử dụng phần Web.

  • Để sửa các trang phần Web, bấm Hành động Site Ảnh nút , sau đó bấm Sửa trang.

   Trang phần Web được hiển thị trong chế độ chỉnh sửa.

 2. Trong vùng Phần Web nơi bạn muốn thêm Phần Web, hãy bấm Thêm Phần Web.

  Hộp thoại Thêm phần Web Hiển thị.

 3. Thêm phần Web bộ lọc người dùng hiện tại vào trang phần Web.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ phần Web.

  Tùy chỉnh phần Web bộ lọc người dùng hiện tại:   

 4. Trong hiện tại người dùng phần Web bộ lọc, bấm vào nối kết, mở ngăn công cụ.

  Phần Web bộ lọc người dùng hiện tại vào chế độ chỉnh sửa, và ngăn công cụ phần Web được hiển thị.

 5. Sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

  2. Dưới chọn giá trị cung cấp phần, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để lọc theo tên người dùng, hãy chọn tên người dùng hiện tại.

   • Để lọc theo các giá trị khác trong hồ sơ SharePoint của người dùng hiện tại, chọn hồ sơ SharePoint giá trị cho người dùng hiện tại, rồi chọn một mục từ hộp danh sách.

    Hộp danh sách được nhập cùng với danh sách tất cả thuộc tính hồ sơ SharePoint có một chính sách về quyền riêng tư của tất cả mọi người.

    Một cách dễ dàng để xem danh sách các hồ sơ người dùng tại site của bạn là hiển thị MyProfile tab trên Site của tôi, sau đó sửa chi tiết.

  3. Tùy chọn, dưới phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

   • Để cho phép người dùng để lọc theo giá trị null, hãy chọn gửi trống nếu có không có giá trị. Ví dụ, bạn có thể muốn nhìn thấy nếu một giá trị hồ sơ cho người dùng đó không được nhập vào trong cột.

   • Để quyết định cách xử lý nhiều hơn một giá trị, dưới khi xử lý nhiều giá trị, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Để chuyển chỉ một giá trị bằng cách dùng kết nối phần Web, hãy chọn gửi chỉ giá trị đầu tiên.

    • Để chuyển hai hoặc nhiều giá trị bằng cách dùng kết nối phần Web, hãy chọn gửi tất cả giá trị.

    • Để chuyển hai hoặc nhiều giá trị phân tách bằng cách dùng kết nối phần Web, chọn kết hợp chúng vào một giá trị duy nhất và delimit với, sau đó nhập một hoặc nhiều ký tự trong hộp văn bản.

   • Để thêm tiền tố vào một giá trị để giá trị thuộc tính phần Web để đảm bảo khớp với cột trong danh sách SharePoint, hãy nhập văn bản trong hộp văn bản để chèn trước khi giá trị văn bản. .

   • Để sau khắc phục một giá trị để giá trị thuộc tính phần Web để đảm bảo khớp với cột trong danh sách SharePoint, hãy nhập văn bản trong văn bản để chèn giá trị.

  4. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

   Tạo và tùy chỉnh phần Web dạng xem dữ liệu:   

 1. Tạo và tùy chỉnh phần Web dạng xem dữ liệu trong Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một dạng xem dữ liệu.

  Kết nối cả hai phần Web và xác nhận kết quả:   

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Trong trình duyệt Web, hãy làm như sau:

   1. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web bộ lọc người dùng, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem dữ liệu mà bạn muốn nối kết.

   2. Bấm cấu hình, chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem dữ liệu từ hộp danh sách, sau đó bấm kết thúc.

   3. Để thoát khỏi Web phần trang chế độ chỉnh sửa và xem trang, ở phía trên cùng của trang phần Web, dưới Hành động Site Ảnh nút menu thả xuống, bấm Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa.

  2. Trong Office SharePoint Designer 2007, kết nối phần Web, và sau đó xem trước trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối hai dạng xem dữ liệu.

 3. Để tự động thay đổi kết quả sổ làm việc trong phần Web dạng xem dữ liệu, Hiển thị trang phần Web. Vì hiện tại người dùng phần Web bộ lọc ngữ cảnh một phần Web, kết quả hiển thị tự động mà không cần nhập liệu người dùng.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Đầu Trang</link>

Kết nối phần Web bộ lọc danh sách SharePoint với phần Web dạng xem dữ liệu

Quy trình sau đây giả định bạn đang tạo một trang phần Web trên một site nhóm. Lệnh và hướng dẫn có thể khác nhau trên các trang khác.

Chuẩn bị trang phần Web:   

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tạo một trang phần Web, trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm tạo, sau đó bấm Trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về tùy chỉnh trang bằng cách sử dụng phần Web.

  • Để sửa các trang phần Web, bấm Hành động Site Ảnh nút , sau đó bấm Sửa trang.

   Trang phần Web được hiển thị trong chế độ chỉnh sửa.

 2. Trong vùng Phần Web nơi bạn muốn thêm Phần Web, hãy bấm Thêm Phần Web.

  Hộp thoại Thêm phần Web Hiển thị.

 3. Thêm phần Web bộ lọc danh sách SharePoint vào trang phần Web.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ phần Web.

  Tùy chỉnh phần Web bộ lọc danh sách SharePoint:   

 4. Trong danh sách bộ lọc phần Web SharePoint, bấm vào nối kết, mở ngăn công cụ.

  Phần Web bộ lọc danh sách SharePoint vào chế độ chỉnh sửa, và ngăn công cụ phần Web được hiển thị.

 5. Sửa các thuộc tính phần Web tùy chỉnh bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Nhập tên trong hộp Tên bộ lọc để xác định phần Web.

   Bạn cũng có thể sử dụng tên như một nhãn hoặc các hướng dẫn ngắn gọn cho người dùng. Ví dụ, bạn có thể dùng bộ lọc báo cáo bằng: như là nhãn cho người dùng biết họ có thể lọc dạng xem của danh sách báo cáo.

  2. Để xác định một danh sách SharePoint, hãy nhập URL của một danh sách trong hộp danh sách , hoặc bấm duyệt bên cạnh hộp văn bản và tìm kiếm danh sách bạn muốn.

  3. Hoặc bạn có thể để chọn dạng xem danh sách khác nhau, chọn một mục từ hộp danh sách dạng xem . Ví dụ, bạn có thể muốn lọc, sắp xếp hoặc nhóm dữ liệu một cách khác nhau hoặc hiển thị các cột khác nhau.

  4. Chọn một cột từ hộp danh sách trường giá trị . Cột giá trị Hiển thị được hỗ trợ tất cả các cột từ danh sách. Một số cột không được hỗ trợ, chẳng hạn như tiêu đề, được tính toán, và nhiều dòng văn bản.

   Quan trọng: Khi bạn thực hiện kết nối giữa phần Web bộ lọc danh sách SharePoint và phần Web dạng xem dữ liệu trong bước 10, đảm bảo rằng bạn chọn một cột chứa các giá trị khớp với thuộc tính trường giá trị.

   Lưu ý: Phần Web bộ lọc danh sách SharePoint có giới hạn mục 100.

  5. Hoặc bạn có thể chọn một cột từ hộp danh sách trường mô tả . Cột mô tả được dùng để hiển thị một giá trị thay thế trong hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) , Hiển thị khi người dùng bấm vào nút bộ lọc Biểu tượng bộ lọc được áp dụng . Ví dụ, nếu bạn có một cột số tháng mà sử dụng các số 1 mặc dù 12 là tháng giá trị, bạn có thể dùng một cột Month Name là cột mô tả để tháng đó được hiển thị thay vì 1, tháng hai thay vì 2, v.v..

  6. Tùy chọn, dưới phần Tùy chọn bộ lọc nâng cao , thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

   • Trong hộp văn bản của điều khiển chiều rộng theo pixel. , hãy nhập một số biểu thị chiều rộng của phần Web danh sách SharePoint hộp văn bản như số lượng điểm ảnh, hoặc một giá trị trống hoặc "0" để tự động kích cỡ hộp văn bản của phần Web bộ lọc danh sách SharePoint. Vì giá trị do người dùng nhập sẽ hiển thị trong hộp văn bản này, bạn có thể muốn dễ đủ rộng cho giá trị lớn nhất có thể xảy ra.

   • Để hiển thị một thông báo nhắc người dùng để thực hiện một lựa chọn để lọc dữ liệu, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu người dùng chọn một giá trị .

   • Để nhập một giá trị ban đầu trong hộp văn bản của phần Web bộ lọc danh sách SharePoint, hãy nhập một giá trị mặc định trong hộp Giá trị mặc định , một giá trị thường khớp với một trong các giá trị trong cột đã xác định trong bước 4 của bước 5. Giá trị mặc định này rồi được dùng để hiển thị danh sách ban đầu của giá trị trong phần Web dạng xem dữ liệu khi trang phần Web Hiển thị trước tiên.

   • Để cho phép người dùng để lọc theo giá trị null, hãy chọn giá trị "(trống)". Ví dụ, người dùng có thể muốn xem tất cả các giá trị trong một cột có không có mục nhập.

   • Để bật xóa bộ lọc để người dùng có thể thấy tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem dữ liệu, hãy chọn cho phép nhiều lựa chọn của bạn.

    Hộp thoại Chọn bộ lọc Value(s) Hiển thị hộp kiểm và không chọn một nút.

    Lưu ý: Người dùng không thể dùng tính năng này để hiển thị kết quả được lọc của hai hoặc nhiều lựa chọn của bạn, vì phần Web dạng xem bộ dữ liệu không hỗ trợ nhiều lựa chọn của bạn. Nếu người dùng chọn nhiều lựa chọn của bạn, chỉ chọn đầu tiên được sử dụng.

  7. Để lưu các thay đổi, hãy bấm OK ở phía dưới cùng của ngăn công cụ phần Web.

   Tạo và tùy chỉnh phần Web dạng xem dữ liệu:   

 1. Tạo và tùy chỉnh phần Web dạng xem dữ liệu trong Microsoft Office 2007 SharePoint Designer.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo một dạng xem dữ liệu.

  Kết nối cả hai phần Web và xác nhận kết quả:   

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Trong trình duyệt Web, hãy làm như sau:

   1. Bấm menu phần Web Menu Phần Web cho phần Web bộ lọc danh sách SharePoint, trỏ tới kết nối, trỏ tới Gửi bộ lọc giá trị để, và sau đó bấm vào tên của phần Web dạng xem dữ liệu mà bạn muốn nối kết.

   2. Bấm cấu hình, chọn cột mà bạn muốn lọc trong phần Web dạng xem dữ liệu từ hộp danh sách, sau đó bấm kết thúc.

   3. Để thoát khỏi Web phần trang chế độ chỉnh sửa và xem trang, ở phía trên cùng của trang phần Web, dưới Hành động Site Ảnh nút menu thả xuống, bấm Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa.

  2. Trong Office SharePoint Designer 2007, kết nối phần Web, và sau đó xem trước trang phần Web.

   Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối hai dạng xem dữ liệu.

 3. Để tự động thay đổi kết quả sổ làm việc trong dạng xem phần Web dữ liệu, trong danh sách bộ lọc phần Web SharePoint, bấm bộ lọc Biểu tượng bộ lọc được áp dụng , bấm một giá trị, và sau đó bấm OK.

  Nếu bạn chọn thuộc tính cho phép nhiều lựa chọn của bạn , để lại tất cả các giá trị trong phần Web dạng xem dữ liệu, người dùng phải xóa tất cả các hộp kiểm, sau đó bấm OK.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×