Kết nối một site nhóm SharePoint cổ điển trải nghiệm với một nhóm Office 365 mới

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người quản trị tuyển tập site có thể kết nối một site nhóm SharePoint hiện có với một mới Office 365 nhóm. Kết nối này sẽ giúp cải thiện hiệu suất nhóm của bạn với nội dung và tài nguyên của một Office 365 nhóm. Những tài nguyên này bao gồm:

 • Hộp thư chung để sử dụng cho các hội thoại nhóm trong Outlook

 • Lịch được chia sẻ nơi bạn có thể theo dõi hạn chót, sự kiện và nhóm kỳ nghỉ

 • Công cụ quản lý tác vụ sẵn dùng với phần web trình lập kế hoạch mới

 • Tùy chọn để thêm một nhóm với Microsoft Teams cho thời gian thực trò chuyện liên tục

 • Một nhóm được chia sẻ đơn căn cước với liên kết vòng đời và chính sách qua Office 365 tài nguyên

Người quản trị tuyển tập trang

Người quản trị tuyển tập site có thể kết nối tuyển tập site nhóm hiện có với một Office 365 nhóm. Điều này bao gồm mẫu cổ điển phổ biến như mẫu site nhóm cổ điển (STS #0) và mẫu site cộng đồng (cộng đồng #0), Tuy nhiên có mẫu mà bạn không thể kết nối với một nhóm Office 365, bao gồm:

 • BICENTERSITE #0

 • BLANKINTERNET #0

 • ENTERWIKI #0

 • SRCHCEN #0

 • SRCHCENTERLITE #0

 • POINTPUBLISHINGHUB #0

 • POINTPUBLISHINGTOPIC #0

Nó cũng là không thể kết nối site con hoặc "/ sites/ContentTypeHub" trang với nhóm Office 365 mới. Sau khi kết nối với một nhóm, site nhóm hiện có giữ lại cùng một URL, thiết đặt, và quyền. Người quản trị đó có thể thêm người sở hữu và thành viên khác vào nhóm được kết nối.

Nếu người quản trị của bạn cho phép tính năng này, người sở hữu trang có thể bắt đầu quá trình kết nối với một mới Office 365 nhóm.

Khi một site nhóm SharePoint hiện có được kết nối với một mới Office 365 nhóm, các URL, thiết đặt và quyền của nó không thay đổi. Điều này có nghĩa trang chủ sở hữu, thành viên và khách truy cập có thể tiếp tục làm việc mà không bị gián đoạn. Trong khi trang hiện có không tự động Cập Nhật, bạn có thể bắt đầu để hiện đại hóa site nhóm của bạn. Điều này có nghĩa là trang hiện có của bạn không thay đổi nhưng một mới hiện đại trang chủ site nhóm được thêm vào. Nối kết đến trang chủ trước đó được thêm vào dẫn hướng của trang bên dưới "Nhà" trong thanh dẫn hướng bên trái. Nối kết này vào trang chủ của bạn trước đó có nếu bạn muốn di chuyển bất kỳ tùy chỉnh vào trang chủ site nhóm hiện đại mới. Ngoài ra, bạn có thể tạo trang mới và thậm chí thực hiện một trong các mới trang Trang chủ của site của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem làm việc tốt hơn cùng với site nhóm SharePoint tích hợp ứng dụng Office 365Tìm hiểu về nhóm Office 365.

Để kết nối một trang web hiện có vào một nhóm Office 365 mới   

 1. Mở menu thiết đặt ở đầu trang dẫn hướng bộ sản phẩm trên cùng, và bấm kết nối tới một mới Office 365 nhóm.

  Hình này hiển thị menu biểu tượng hình bánh răng và kết nối đã chọn vào nhóm Office 365 mới.
 2. Trải nghiệm tạo nhóm xuất hiện. Hoặc bạn có thể Cập Nhật bí danh email và tên của nhóm, và chọn quyền riêng tư của nhóm và phân loại (nếu bật trong đối tượng thuê của bạn). Sau đó bấm Kết nối nhóm. Để biết thêm thông tin về việc tạo nhóm và thiết đặt, hãy xem Tìm hiểu về các nhóm Office 365.

  Đây là trang thuộc tính nhóm O365 mới.

  Lưu ý: Khi có sự bảo mật nhóm trong site nhóm mà bạn kết nối với một Office 365 nhóm, một cảnh báo xuất hiện cho biết bạn cần để thêm mỗi thành viên riêng lẻ vào các thành viên nhóm mới. Truy nhập vào các nhóm khối lượng công việc này cung cấp các thành viên.

  Hình này hiển thị màn hình đầu tiên của trình hướng dẫn tạo Office 365 mới.
 3. Thêm và gán panel mọi người sẽ xuất hiện. Đây là một danh sách được đề xuất của chủ sở hữu và thành viên, dựa trên một lần kiểm tra trang web hiện có của bạn. Bạn có thể thêm mới chủ sở hữu và thành viên, hoặc loại bỏ người khỏi danh sách được đề xuất. Bấm hoàn tất khi bạn thực hiện xong.

  Thêm bổ sung chủ sở hữu và thành viên vào nhóm O365 mới.
 4. Trang chủ site mới xuất hiện.

  Trang chủ của bạn hiện đại mới bao gồm các thao tác sau:

  • nối kết đến trang chủ trước đó trong thanh dẫn hướng bên trái bên dưới 'Chủ'

  • nối kết đến 'Hội thoại' trong dẫn hướng bên trái thanh dẫn hướng đến hộp thư Outlook của nhóm

  • site hoạt động của phần web mà sẽ hiển thị cách dùng thực, hiện tại trong site

  • một bố trí hiện đại trang có thể dễ dàng sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu

  • Nhóm thông tin trong đầu trang, bao gồm các quyền riêng tư, phân loại (nếu thiết đặt), và thành viên ảnh

  Bạn có thể quản lý tư cách thành viên nhóm mới của bạn ở bất kỳ lúc nào.

  Này hiển thị trang nhóm sau khi bạn đã kết nối một nhóm Office 365 mới và bao gồm nối kết đến site nhóm cũ của bạn.

Quyền đối với trang và tư cách thành viên nhóm

Quyền đối với trang và tư cách thành viên nhóm được quản lý riêng biệt. Thành viên nhóm luôn có quyền truy nhập vào site nhóm, Tuy nhiên nhóm trang web đó có thể được chia sẻ với người dùng bổ sung người không phải là thành viên nhóm.

Site và nhóm có các quyền kiểu khác nhau. Danh sách sau đây Hiển thị mối quan hệ giữa các quyền đối với trang và tư cách thành viên Nhóm:

Tuyển tập trang   

Đây là các nhóm quyền mặc định (với mức cấp phép mặc định của họ) cho một tuyển tập trang:

 • Người sở hữu trang nhóm (điều khiển đầy đủ)

 • Thành viên trang nhóm (Edit)

 • Khách truy cập Site nhóm (đọc)

Các nhóm hỗ trợ tư cách thành viên lồng nhau, chẳng hạn như Azure Active Directory nhóm hoặc nhóm bảo mật Office 365.

Office 365 Nhóm   

Đây là các nhóm vai trò (với mức cấp phép):

 • Người sở hữu nhóm (điều khiển đầy đủ)

 • Nhóm thành viên (Edit)

Các vai trò này không hỗ trợ tư cách thành viên lồng nhau, chẳng hạn như Azure Active Directory nhóm hoặc Office 365 nhóm bảo mật. Khi bạn thêm người dùng vào các vai trò này, chúng được tự động thêm vào nhóm quyền tuyển tập site có liên quan: trở thành chủ sở hữu của nhóm người sở hữu và thành viên nhóm trở thành thành viên trang.

Kết nối một nhóm đến một trang web hiện có   

Khi bạn kết nối một site nhóm hiện có với một mới Office 365 nhóm, thay đổi quyền sau đây sẽ xảy ra:

 • Người quản trị tuyển tập site kết nối site nhóm với một nhóm mới trở thành một chủ sở hữu của nhóm.

 • SharePoint Online sẽ đề nghị người dùng được thêm vào nhóm người sở hữu và thành viên nhóm nhóm dựa trên trang người dùng hiện tại. Nếu trang quyền nhóm bao gồm nhóm bảo mật hoặc Azure Active Directory nhóm, SharePoint Online không phải là thể gợi ý các thành viên nhóm dựa trên nội dung của các nhóm này-bạn phải thêm những người dùng vào nhóm theo cách thủ công.

 • Bất kỳ thành viên nhóm mới, bạn chỉ định sẽ được thêm vào nhóm quyền tuyển tập site được liên kết - người sở hữu nhóm sẽ được thêm vào nhóm người sở hữu trang nhóm, và thành viên nhóm sẽ được thêm vào nhóm thành viên trang nhóm.

  Những thay đổi được thực hiện ở cấp tuyển tập trang. Nếu bạn có site con và bạn đã làm hỏng tính kế thừa quyền, mô hình quyền của bạn vẫn không thay đổi. Quyền lọc xuống từ mức tuyển tập trang theo mô hình mà bạn đã tạo, bao gồm mới nhóm người sở hữu và thành viên.

 • Nếu bạn đặt mức độ bảo mật của nhóm mới để cộng, sau đó tất cả mọi người trong tổ chức của bạn - ngoại trừ người dùng bên ngoài - sẽ có quyền truy nhập nhóm thành viên vào nhóm.

Đánh giá nếu tuyển tập trang của bạn đã sẵn sàng để kết nối với nhóm Office 365

Bạn có thể sử dụng công cụ Sẵn sàng hiện đại hóa để tạo một báo cáo về tuyển tập trang trong đối tượng thuê của bạn và bao gồm thông tin về các site đã sẵn sàng để kết nối với Office 365 nhóm. Báo cáo cũng sẽ xác định những tuyển tập site có thể cần sự chú ý trước khi kết nối đến Office 365 nhóm.

Xem thêm

Cho phép người dùng kết nối site cổ điển nhóm với nhóm Office 365 mới

Site nhóm SharePoint là gì?

Tạo site nhóm trong SharePoint Online

Quản lý cài đặt site nhóm SharePoint của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×