Kết nối Facebook không còn sẵn dùng nữa

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Facebook đã thực hiện một cập nhật đối với Graph API của họ và điều đó sẽ ảnh hưởng đến các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft. Graph API của Facebook là công cụ mà chúng tôi sử dụng để kết nối tài khoản Microsoft của bạn với Facebook. Công cụ này đưa thông tin liên hệ từ bạn bè trên Facebook của bạn vào Outlook.com và ứng dụng Mọi người Windows, duy trì cập nhật các liên hệ này và cung cấp tùy chọn trong các ứng dụng và dịch vụ như Phòng Ảnh, Trình làm Phim và OneDrive.com để chia sẻ lên Facebook. Chúng tôi gọi chung các tính năng này là Kết nối Facebook.

Do những thay đổi này, các tính năng Kết nối Facebook sẽ không còn được hỗ trợ. Bài viết này giải thích về ảnh hưởng của những thay đổi này đối với các ứng dụng và dịch vụ được kết nối của bạn.

Liên hệ Outlook.com

Đồng bộ Lịch Outlook.com, Windows, Windows Phone và Office 365

Ứng dụng Mọi người trên Windows 8.1

Ứng dụng Mọi người trên Windows 8

Ứng dụng Lịch trên Windows 8 và Windows 8.1

Phòng Ảnh và Trình làm Phim trên Windows 8

Ứng dụng Ảnh trên Windows 8

Ứng dụng Mọi người trên Windows Phone 7 và 8

OneDrive trên Windows Phone 7 và 8

Ảnh trên Windows Phone 7 và 8

Lịch và Liên hệ Windows Live Essentials

OneDrive Online

Trình kết nối Xã hội Outlook trong Outlook 2013

Outlook Web App của Office 365

Liên hệ Outlook.com

 • Nếu bạn là người dùng mới, bạn sẽ không thể kết nối liên hệ Facebook với tài khoản Outlook.com của mình.

 • Nếu trước đó bạn đã kết nối tài khoản Facebook của mình với Outlook.com, thì liên hệ Facebook của bạn sẽ không còn được cập nhật thông tin từ Facebook.

Đồng bộ Lịch Outlook.com, Windows, Windows Phone và Office 365

Các sự kiện trên Facebook sẽ không còn tự động đồng bộ với Lịch của bạn trên Outlook.com, Windows, Windows Phone và Office 365. Bạn có thể đăng ký vào một nối kết mà Facebook cung cấp từ lịch Outlook.com như một giải pháp thay thế.

Khi bạn kết nối tài khoản Outlook.com đó với Lịch Windows, Windows Phone và/hoặc Office 365 Outlook, thì các sự kiện mà bạn đăng ký sẽ đồng bộ trên tất cả các ứng dụng này.

 1. Đăng nhập vào Facebook, sau đó chọn Sự kiện ở phía bên trái cửa sổ.

 2. Ở phía dưới bên phải của trang, hãy lưu ý thông báo: "Bạn có thể thêm sự kiện của mình vào Microsoft Outlook, Lịch Google hoặc Lịch Apple. Sau khi bạn thêm sự kiện, chúng sẽ duy trì cập nhật. Tìm hiểu Thêm. Sự kiện Sắp tới. Sinh nhật.".

 3. Bấm chuột phải vào Sinh nhật, (hoặc nhấn giữ một lúc trên thiết bị cảm ứng), sau đó chọn Sao chép địa chỉ nối kết.

 4. Đăng nhập vào Outlook.com từ một trình duyệt web rồi đi tới Lịch.

 5. Chọn Nhập từ đầu trang.

 6. Chọn Đăng ký ở phía bên trái, sau đó dán URL mà bạn đã sao chép ở bước 3 vào hộp URL Lịch.

 7. Nhập tên cho lịch mới rồi bấm Đăng ký.

Mẹo: Trước khi chọn Đăng ký, bạn cũng có thể thay đổi màu hoặc chọn một nút nếu muốn.

Ứng dụng Mọi người trên Windows 8,1

Ứng dụng Mọi người trên Windows 8.1 sẽ không còn hỗ trợ các tính năng sau đây:

 • Kết nối Facebook – Nếu bạn đã kết nối ứng dụng Mọi người với Facebook trên Windows 8.1, thì bạn sẽ không còn có thể xem bất kỳ thông tin cập nhật nào từ liên hệ Facebook của mình trong ứng dụng đó từ thời điểm này trở đi. Nếu bạn là người dùng mới, bạn sẽ không thể thêm tài khoản Facebook của mình vào ứng dụng Mọi người vì tính năng Kết nối không còn được hỗ trợ.

 • Đồng bộ Liên hệ – Thông tin liên hệ cho các liên hệ Facebook được hiển thị sẽ không còn được cập nhật thông tin từ Facebook.

 • Thông báo Live Tile – Thông báo của lát xếp ứng dụng Mọi người hiển thị trên màn hình nền sẽ không còn bao gồm cập nhật từ Facebook.

 • Chia sẻ qua Thanh Nút – Tính năng chia sẻ nội dung với liên hệ Facebook bằng ứng dụng Mọi người sẽ không còn được hỗ trợ.

 • Các hoạt động Đăng, Thích, Không thích, và Bình luận – Việc đăng cập nhật vào liên hệ Facebook thông qua ứng dụng Mọi người sẽ không còn được hỗ trợ.

Ứng dụng Mọi người trên Windows 8

Ứng dụng Mọi người trên máy tính trên Windows 8 sẽ tiếp tục hoạt động, nhưng sẽ không còn nhận được cập nhật từ Facebook cho tài khoản liên kết. Vì vậy, các phần Có Gì Mới và Thông báo, thông tin liên hệ, và thông báo Live Tile cho liên hệ Facebook sẽ không còn được cập nhật thông tin từ Facebook.

Nếu bạn là người dùng mới, bạn sẽ không thể thêm tài khoản Facebook của mình vào ứng dụng Mọi người vì tính năng Kết nối không còn được hỗ trợ.

Ứng dụng Lịch trên Windows 8 và Windows 8.1

Ứng dụng Lịch trên Windows 8 và Windows 8.1 sẽ không còn nhận được cập nhật thông tin sinh nhật hoặc sự kiện đối với liên hệ Facebook. Vì vậy, thông tin sinh nhật hoặc sự kiện đối với các liên hệ Facebook được hiển thị trong Live Tile của ứng dụng Lịch có thể trở nên lỗi thời.

Phòng Ảnh và Trình làm Phim trên Windows 8

 • Bạn sẽ không còn có thể phát hành ảnh hoặc video trực tiếp lên Facebook. Nhưng ảnh và video đã phát hành trước đây lên Facebook thông qua Phòng Ảnh vẫn sẽ được phát hành.

 • Một giải pháp thay thế là bạn có thể sử dụng Trình làm Phim để phát hành dự án phim của mình vào máy tính bằng cách sử dụng cấu hình 1080p, 720p hoặc 480p vốn được dựng sẵn trong Trình làm Phim. Sau đó, bạn có thể tải trực tiếp các tệp phim sau cùng lên Facebook bằng cách sử dụng website Facebook.

 • Bạn vẫn có thể sử dụng website Facebook hoặc ứng dụng Facebook để tải ảnh lên Facebook bằng cách chọn ảnh đã lưu vào máy tính của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Diễn đàn cộng đồng Windows Essentials.

Ứng dụng Ảnh trên Windows 8

 • Bạn sẽ không còn có thể xem ảnh và video mà trước đây đã được phát hành lên Facebook.

 • Bạn vẫn có thể sử dụng website Facebook hoặc ứng dụng Facebook để tải ảnh lên Facebook bằng cách chọn ảnh đã lưu vào máy tính của bạn.

Ứng dụng Mọi người trên Windows Phone 7 và 8

Dữ liệu nguồn cấp tin tức của ứng dụng Mọi người sẽ không còn được cập nhật dữ liệu từ Facebook. Liên hệ Facebook và sự kiện Facebook trong ứng dụng Lịch sẽ không còn được cập nhật thông tin từ Facebook.

Lưu ý: Những thay đổi này chỉ áp dụng cho Windows Phone 7 và Windows Phone 8. Nếu bạn đang chạy Windows Phone 8.1, ứng dụng Mọi người của bạn sẽ tiếp tục hoạt động với Facebook.

OneDrive trên Windows Phone 7 và 8

Tính năng đăng ảnh hoặc video lên tường Facebook hoặc hồ sơ Facebook của bạn trên Windows Phone 7.5/8 và Office sẽ không còn hoạt động. Một giải pháp thay thế là đăng ảnh và video qua website Facebook hoặc ứng dụng Facebook.

Ảnh trên Windows Phone 7 và 8

Tính năng đăng ảnh hoặc video lên tường Facebook hoặc hồ sơ Facebook của bạn trên Windows Phone 7 và 8 sẽ không còn hoạt động. Ngoài ra, tính năng tích hợp ảnh Facebook của bạn vào Phòng Ảnh cũng sẽ không hoạt động nữa.

Một giải pháp thay thế là đăng và xem ảnh, video qua website Facebook hoặc ứng dụng Facebook.

Lịch và Liên hệ Windows Live Essentials

Chức năng Lịch và Liên hệ Windows Live Essentials sẽ tiếp tục hoạt động, nhưng sẽ không còn nhận được cập nhật về sự kiện sinh nhật hoặc liên hệ từ Facebook cho tài khoản liên kết. Vì vậy, sự kiện sinh nhật hoặc thông tin liên hệ đối với liên hệ Facebook có thể trở nên lỗi thời.

OneDrive Online

 • Nối kết Phát hành lên thanh bên sẽ không còn sẵn dùng.

 • Mọi ảnh hoặc video đã được phát hành trước đây vẫn sẽ được phát hành.

 • Bạn vẫn có thể sử dụng website Facebook hoặc ứng dụng Facebook để tải ảnh lên Facebook bằng cách chọn ảnh từ thư mục OneDrive của bạn.

Trình kết nối Xã hội Outlook trong Outlook 2013

 • Kết nối của Trình kết nối Xã hội Outlook (OSC) với Facebook sẽ không còn hoạt động, và bạn sẽ thấy lỗi "Tên người dùng hoặc mật khẩu không hợp lệ" trong hộp thoại kết nối OSC. Vì vậy, các nội dung từ Facebook như phần Có Gì Mới và ảnh hồ sơ Facebook của bạn sẽ không được cập nhật.

 • Bạn có thể loại bỏ kết nối Facebook của mình bằng cách chọn X trong cửa sổ Trình kết nối Xã hội Outlook.

Outlook Web App của Office 365

Các tính năng sau đây sẽ không còn sẵn dùng:

 • Kết nối Facebook – Nếu bạn đã kết nối với Facebook trong Outlook Web App, thì liên hệ Facebook của bạn sẽ không còn được đồng bộ với tài khoản Office 365 của bạn.

  Nếu bạn là người dùng mới, bạn sẽ không thể kết nối với Facebook bằng Outlook Web App.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×