Kết hợp văn bản với ngày hoặc thời gian

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn muốn tạo một câu cờ báo lỗi ngữ chính xác từ một số cột của dữ liệu cho thư hàng loạt hoặc ngày tháng có định dạng với văn bản mà không ảnh hưởng đến công thức sử dụng những ngày. Để kết hợp văn bản với ngày hoặc thời gian, hãy dùng hàm TEXT và & toán tử (dấu và).

Ví dụ

Ví dụ này để hiển thị cách công thức có thể kết hợp văn bản với giá trị ngày và thời gian

Hàm văn bản yêu cầu hai đối số (nghĩa là mục giữa các dấu ngoặc đơn). Đối số đầu tiên là một giá trị, chẳng hạn như ngày tháng hoặc một số. Giá trị này được chuyển đổi thành một giá trị văn bản. Đối số thứ hai, format_text, là một chuỗi đặc biệt Excel nhận ra và sử dụng để hiển thị giá trị được chuyển đổi văn bản trong một định dạng mà bạn xác định. Trong ví dụ thứ hai và thứ ba, ngày tháng trong B3 và B4 được chuyển đổi thành văn bản và sau đó được hiển thị trong hai định dạng khác nhau: "d-mmm-yyyy" (dẫn đến kết quả 4 tháng 6, 2010) và "mmmm d, yyyy." (kết quả là tháng Sáu-07-2010).

Xem Thêm

Hàm TEXT

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×