Kết hợp hình dạng để tạo hình dạng tùy chỉnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi, hình dạng bạn muốn không có trong các hình dạng dựng sẵn hoặc mặc định. Khi mà sẽ xảy ra, bạn có thể kết hợp hình để có được hình dạng mới. Bạn cũng có thể sử dụng điểm sửa để thay đổi hình dạng thành hình dạng bạn muốn.

Kết hợp hình

Kết hợp hình

  1. Bấm vào hình dạng để phối.

  2. Trên tab Định dạng Công cụ Vẽ, hãy bấm Phối Hình dạng rồi chọn tùy chọn mà bạn muốn

    Các tùy chọn Phối Hình dạng có trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

Dùng Điểm Sửa để thay đổi hình dạng

  1. Bấm đúp chuột vào hình dạng để thay đổi.

  2. Bên dưới tab công cụ vẽ định dạng , bấm Chèn hình dạng > Sửa hình dạng > Sửa điểm.

Lệnh Điểm Sửa được truy cập từ Sửa Hình dạng trên tab  Định dạng Công cụ Vẽ

  1. Kéo các điểm sửa màu đen để thay đổi hình dạng. Dùng các điểm sửa hình vuông màu trắng để thay đổi độ cong của đường kẻ giữa hai điểm sửa màu đen.

Điểm Sửa trên hình dạng

Thật dễ dàng hơn để sử dụng điểm sửa nếu hình dạng không có bất kỳ tô màu hoặc kiểu. Thêm bất kỳ tô màu hoặc hiệu ứng sau khi bạn đã xong.

Mẹo: Bạn có thể xem một video Hiển thị các cách khác nhau để sử dụng sửa điểm. Mặc dù nó đã được tạo ra bằng một phiên bản cũ hơn của PowerPoint, nó được khá chi tiết và quy trình là giống nhau.

Dùng lại hình dạng tùy chỉnh trong một ứng dụng Office khác

Nếu bạn muốn dùng hình dạng đó sau này, hãy bấm chuột phải vào hình và bấm Lưu dưới dạng Ảnh.

Để chèn hình ảnh vào ứng dụng khác, hãy bấm Chèn > Ảnh, định vị ảnh rồi bấm Chèn.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×