Ký điện tử dự án macro của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả cách bạn có thể ký điện tử cho một dự án macro bằng cách dùng một chứng chỉ. Nếu bạn chưa có chứng chỉ số, bạn phải lấy một cái. Để kiểm tra các dự án macro trên chính máy tính của mình, bạn có thể tạo ra chứng chỉ tự ký của riêng mình bằng cách dùng công cụ Selfcert.exe.

Bạn có thể có được chứng chỉ số từ một cơ quan cấp chứng chỉ (CA) thương mại hoặc từ người quản trị bảo mật nội bộ hoặc chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT).

Để tìm hiểu thêm về cơ quan cấp chứng chỉ mà cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm Microsoft, hãy xem danh sách thành viên chương trình chứng chỉ gốc của Microsoft.

Vì chứng chỉ số bạn tạo không được cấp bởi cơ quan cấp chứng chỉ đáng tin cậy chính thức nên các dự án macro được ký bằng chứng chỉ như vậy được gọi là dự án tự ký. Microsoft Office chỉ tin cậy chứng chỉ tự ký trên máy tính đã thêm chứng chỉ tự ký vào thư mục Chứng chỉ Gốc Đáng tin cậy trong kho lưu trữ Chứng chỉ - Người dùng Hiện tại.

Để tìm hiểu cách tạo chứng chỉ tự ký, hãy xem mục tiếp theo.

 1. Đi đến C:\Tệp Chương trình (x86)\Microsoft Office\root\.

 2. Bấm vào SelfCert.exe. Hộp Tạo Chứng chỉ Số sẽ xuất hiện.

 3. Trong hộp Tên chứng chỉ của bạn, hãy nhập tên mô tả cho chứng chỉ.

 4. Bấm OK.

 5. Khi thông báo Tự chứng nhận Thành công xuất hiện, hãy bấm OK.

 1. Đi tới C:\Tệp Chương trình\Microsoft Office\<Phiên bản Office>\.

 2. Bấm vào SelfCert.exe. Hộp Tạo Chứng chỉ Số sẽ xuất hiện.

 3. Trong hộp Tên chứng chỉ của bạn, hãy nhập tên mô tả cho chứng chỉ.

 4. Bấm OK.

 5. Khi thông báo Tự chứng nhận Thành công xuất hiện, hãy bấm OK.

 1. Bấm bắt đầu, trỏ tới Tất cả chương trình, bấm Microsoft Office, bấm Công cụ Microsoft Office, sau đó bấm Chứng chỉ số cho dự án VBA.
  Hộp Tạo chứng chỉ số xuất hiện.

 2. Trong hộp Tên chứng chỉ của bạn, hãy nhập tên mô tả cho chứng chỉ.

 3. Bấm OK.

 4. Khi thông báo Tự chứng nhận Thành công xuất hiện, hãy bấm OK.

Tạo hộp thoại Chữ ký Số

Để xem chứng chỉ trong kho lưu trữ Chứng chỉ Cá nhân, hãy làm như sau:

 1. Mở Internet Explorer.

 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Internet rồi sau đó bấm tab Nội dung.

 3. Bấm Chứng chỉ rồi sau đó bấm tab Cá nhân.

 1. Mở tệp chứa dự án macro mà bạn muốn ký.

 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm , bấm Visual Basic.

  Lưu ý: Nếu tab Nhà phát triển không sẵn dùng: Hãy bấm tab Tệp. Bấm Tùy chọn. Bấm Tùy chỉnh Ribbon. Trong danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm Nhà phát triển rồi sau đó bấm OK.

 3. Trong Visual Basic, trên menu Công cụ, bấm Chữ ký Điện tử.

 4. Hộp thoại Chữ ký Điện tử xuất hiện.

 5. Chọn chứng chỉ và bấm OK.

  Lưu ý: Nếu bạn vẫn chưa chọn chứng chỉ số hoặc muốn dùng một chứng chỉ số khác, hãy bấm Chọn. Chọn chứng chỉ và bấm OK.

  Lưu ý: 

  • Bạn được khuyến nghị chỉ nên ký macro sau khi giải pháp của bạn đã được kiểm tra và sẵn sàng để phân phối: khi mã trong dự án macro đã ký được thay đổi theo bất kỳ cách nào, chữ ký điện tử của dự án sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, nếu bạn có chứng chỉ số hợp lệ đã được dùng để ký dự án trên máy tính của bạn trước đây, dự án macro sẽ tự động được ký lại khi bạn lưu dự án.

  • Nếu bạn muốn ngăn người dùng giải pháp của bạn không vô tình thay đổi dự án macro và làm mất hiệu lực chữ ký của bạn, hãy khóa dự án macro trước khi ký dự án đó. Chữ ký điện tử của bạn ngụ ý rằng bạn bảo đảm rằng dự án không bị can thiệp kể từ khi bạn ký vào đó. Chữ ký điện tử của bạn không chứng tỏ rằng bạn đã viết dự án đó. Do đó, việc khóa dự án macro không ngăn người dùng khác thay chữ ký điện tử đó bằng chữ ký khác. Người quản trị công ty có thể ký lại các mẫu và các bổ trợ để họ có thể kiểm soát những gì người dùng đang chạy trên máy tính của họ.

  • Nếu bạn tạo bổ trợ thêm mã vào dự án macro, mã của bạn cần xác định xem dự án có được ký điện tử hay không và cần thông báo cho người dùng về các hậu quả của việc thay đổi dự án đã ký trước khi họ tiếp tục.

  • Khi bạn ký điện tử macro, điều quan trọng là phải lấy được tem thời gian để người dùng khác có thể xác nhận chữ ký của bạn nếu chứng chỉ được dùng cho chữ ký đó đã hết hạn, hoặc đã bị rút lại sau khi ký. Nếu bạn ký macro mà không có tem thời gian, chữ ký vẫn hợp lệ trong thời gian hợp lệ của chứng chỉ.

Bạn có thể nhận chứng chỉ số từ một cơ quan cấp chứng chỉ (CA) thương mại hoặc từ người quản trị bảo mật của bạn.

Để tìm hiểu thêm về cơ quan cấp chứng chỉ mà cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm Microsoft, hãy xem danh sách thành viên chương trình chứng chỉ gốc của Microsoft.

Vì chứng chỉ số bạn tạo không do cơ quan cấp chứng chỉ chính thức cấp, các dự án macro được ký với chứng chỉ như vậy được gọi là dự án tự ký. Microsoft Office chỉ tin cậy vào chứng chỉ tự ký trên máy tính đã có chứng chỉ đó trong kho lưu trữ Chứng chỉ Cá nhân của bạn.

 1. Bấm vào nút Bắt đầu, trỏ đến Tất cả Chương trình, bấm vào Microsoft Office, bấm vào Công cụ Microsoft Office, rồi bấm vào Chứng chỉ Số cho Dự án VBA. Trong hộp Tên chứng chỉ của bạn, nhập tên mô tả cho chứng chỉ.

 2. Khi thông báo xác nhận chứng chỉ xuất hiện, bấm vào OK.

Để xem chứng chỉ trong kho lưu trữ Chứng chỉ Cá nhân, hãy làm như sau:

 1. Mở Internet Explorer.

 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Internet rồi sau đó bấm tab Nội dung.

 3. Bấm Chứng chỉ rồi sau đó bấm tab Cá nhân.

Đầu Trang

 1. Bấm vào nút Bắt đầu, trỏ tới Tất cả Chương trình, trỏ tới Microsoft Office, trỏ tới Công cụ Microsoft Office, rồi bấm vào Chứng chỉ số cho Dự án VBA. Trong hộp Tên chứng chỉ của bạn, nhập tên mô tả cho chứng chỉ.

 2. Khi thông báo xác nhận chứng chỉ xuất hiện, bấm vào OK.

Để xem chứng chỉ trong kho lưu trữ Chứng chỉ Cá nhân, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Mở Windows Internet Explorer.

 2. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn Internet rồi sau đó bấm tab Nội dung.

 3. Bấm Chứng chỉ rồi sau đó bấm tab Cá nhân.

Đầu Trang

 1. Mở tệp chứa dự án macro mà bạn muốn ký.

  • Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm , bấm Visual Basic.

   Nếu tab Nhà phát triển không sẵn dùng, hãy bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Tùy chọn Excel. Sau đó, bấm vào Phổ biến, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị tab Nhà phát triển trên Dải băng.

   Lưu ý: Dải băng là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

 2. Trong Trình Khám phá Dự án Visual Basic, chọn dự án mà bạn muốn ký.

 3. Trên menu Công cụ, bấm vào Chữ ký Số.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu trước đó bạn chưa chọn chứng chỉ số hoặc muốn sử dụng một chứng chỉ số khác, hãy bấm vào Chọn, chọn chứng chỉ, rồi bấm vào OK hai lần.

  • Để sử dụng chứng chỉ hiện tại, bấm vào OK.

   Lưu ý: 

   • Chỉ ký macro sau khi giải pháp của bạn đã được kiểm tra và sẵn sàng để phân phối vì khi mã trong dự án macro đã ký bị thay đổi theo bất cứ cách nào, chữ ký số của dự án sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, nếu bạn có chứng chỉ số hợp lệ đã được dùng để ký dự án trên máy tính của bạn trước đây thì dự án macro đó sẽ tự động được ký lại khi bạn lưu.

   • Nếu bạn muốn ngăn người dùng giải pháp vô tình thay đổi dự án macro và làm mất hiệu lực chữ ký của bạn, hãy khóa dự án macro trước khi ký. Chữ ký số của bạn chỉ cho biết rằng bạn đảm bảo dự án không bị can thiệp kể từ khi bạn ký vào đó. Chữ ký số của bạn không chứng tỏ bạn đã viết dự án đó. Do đó, việc khóa dự án macro không ngăn người dùng khác thay chữ ký số đó bằng chữ ký khác. Người quản trị công ty có thể ký lại các mẫu và các phần bổ trợ để có thể kiểm soát chính xác những gì người dùng có thể chạy trên máy tính của họ.

   • Nếu bạn tạo bổ trợ thêm mã vào dự án macro, mã của bạn cần xác định xem dự án có được ký điện tử hay không và cần thông báo cho người dùng về các hậu quả của việc thay đổi dự án đã ký trước khi họ tiếp tục.

   • Khi bạn ký điện tử cho macro, quan trọng là phải lấy được tem thời gian để người dùng khác có thể kiểm chứng chữ ký của bạn ngay cả khi chứng chỉ được dùng cho chữ ký đó đã hết hạn. Nếu bạn ký macro mà không có tem thời gian thì chữ ký sẽ chỉ hợp lệ trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực.

 1. Mở tệp có chứa dự án macro mà bạn muốn ký.

  • Trên menu Công cụ, trỏ đến Macro, rồi bấm vào Trình soạn thảo Visual Basic.

 2. Trong Trình Khám phá Dự án Visual Basic, chọn dự án mà bạn muốn ký.

 3. Trên menu Công cụ, bấm vào Chữ ký Số.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu trước đó bạn chưa chọn chứng chỉ số hoặc muốn sử dụng một chứng chỉ số khác, hãy bấm vào Chọn, chọn chứng chỉ, rồi bấm vào OK hai lần.

  • Để sử dụng chứng chỉ hiện tại, bấm vào OK.

   Lưu ý: 

   • Chỉ ký macro sau khi giải pháp của bạn đã được kiểm tra và sẵn sàng để phân phối vì khi mã trong dự án macro đã ký bị thay đổi theo bất cứ cách nào, chữ ký số của dự án sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, nếu bạn có chứng chỉ số hợp lệ đã được dùng để ký dự án trên máy tính của bạn trước đây thì dự án macro đó sẽ tự động được ký lại khi bạn lưu.

   • Nếu bạn muốn ngăn người dùng giải pháp vô tình thay đổi dự án macro và làm mất hiệu lực chữ ký của bạn, hãy khóa dự án macro trước khi ký. Chữ ký số của bạn chỉ cho biết rằng bạn đảm bảo dự án không bị can thiệp kể từ khi bạn ký vào đó. Chữ ký số của bạn không chứng tỏ bạn đã viết dự án đó. Do đó, việc khóa dự án macro không ngăn người dùng khác thay chữ ký số đó bằng chữ ký khác. Người quản trị công ty có thể ký lại các mẫu và các phần bổ trợ để có thể kiểm soát chính xác những gì người dùng có thể chạy trên máy tính của họ.

   • Nếu bạn tạo bổ trợ thêm mã vào dự án macro, mã của bạn cần xác định xem dự án có được ký điện tử hay không và cần thông báo cho người dùng về các hậu quả của việc thay đổi dự án đã ký trước khi họ tiếp tục.

   • Khi bạn ký điện tử cho macro, quan trọng là phải lấy được tem thời gian để người dùng khác có thể kiểm chứng chữ ký của bạn ngay cả khi chứng chỉ được dùng cho chữ ký đó đã hết hạn. Nếu bạn ký macro mà không có tem thời gian thì chữ ký sẽ chỉ hợp lệ trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực.

Đầu Trang

 1. Mở tệp chứa dự án macro mà bạn muốn ký.

  • Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm , bấm Visual Basic.

   Nếu tab Nhà phát triển không sẵn dùng, hãy bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Tùy chọn PowerPoint. Sau đó, bấm vào Phổ biến, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị tab Nhà phát triển trên Dải băng.

   Lưu ý: Dải băng là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

 2. Trong Trình Khám phá Dự án Visual Basic, chọn dự án mà bạn muốn ký.

 3. Trên menu Công cụ, bấm vào Chữ ký Số.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu trước đó bạn chưa chọn chứng chỉ số hoặc muốn sử dụng một chứng chỉ số khác, hãy bấm vào Chọn, chọn chứng chỉ, rồi bấm vào OK hai lần.

  • Để sử dụng chứng chỉ hiện tại, bấm vào OK.

   Lưu ý: 

   • Chỉ ký macro sau khi giải pháp của bạn đã được kiểm tra và sẵn sàng để phân phối vì khi mã trong dự án macro đã ký bị thay đổi theo bất cứ cách nào, chữ ký số của dự án sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, nếu bạn có chứng chỉ số hợp lệ đã được dùng để ký dự án trên máy tính của bạn trước đây thì dự án macro đó sẽ tự động được ký lại khi bạn lưu.

   • Nếu bạn muốn ngăn người dùng giải pháp vô tình thay đổi dự án macro và làm mất hiệu lực chữ ký của bạn, hãy khóa dự án macro trước khi ký. Chữ ký số của bạn chỉ cho biết rằng bạn đảm bảo dự án không bị can thiệp kể từ khi bạn ký vào đó. Chữ ký số của bạn không chứng tỏ bạn đã viết dự án đó. Do đó, việc khóa dự án macro không ngăn người dùng khác thay chữ ký số đó bằng chữ ký khác. Người quản trị công ty có thể ký lại các mẫu và các phần bổ trợ để có thể kiểm soát chính xác những gì người dùng có thể chạy trên máy tính của họ.

   • Nếu bạn tạo bổ trợ thêm mã vào dự án macro, mã của bạn cần xác định xem dự án có được ký điện tử hay không và cần thông báo cho người dùng về các hậu quả của việc thay đổi dự án đã ký trước khi họ tiếp tục.

   • Khi bạn ký điện tử cho macro, quan trọng là phải lấy được tem thời gian để người dùng khác có thể kiểm chứng chữ ký của bạn ngay cả khi chứng chỉ được dùng cho chữ ký đó đã hết hạn. Nếu bạn ký macro mà không có tem thời gian thì chữ ký sẽ chỉ hợp lệ trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực.

Đầu Trang

 1. Mở tệp có chứa dự án macro mà bạn muốn ký.

  • Trên menu Công cụ, trỏ đến Macro, rồi bấm vào Trình soạn thảo Visual Basic.

 2. Trong Trình Khám phá Dự án Visual Basic, chọn dự án mà bạn muốn ký.

 3. Trên menu Công cụ, bấm vào Chữ ký Số.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu trước đó bạn chưa chọn chứng chỉ số hoặc muốn sử dụng một chứng chỉ số khác, hãy bấm vào Chọn, chọn chứng chỉ, rồi bấm vào OK hai lần.

  • Để sử dụng chứng chỉ hiện tại, bấm vào OK.

   Lưu ý: 

   • Chỉ ký macro sau khi giải pháp của bạn đã được kiểm tra và sẵn sàng để phân phối vì khi mã trong dự án macro đã ký bị thay đổi theo bất cứ cách nào, chữ ký số của dự án sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, nếu bạn có chứng chỉ số hợp lệ đã được dùng để ký dự án trên máy tính của bạn trước đây thì dự án macro đó sẽ tự động được ký lại khi bạn lưu.

   • Nếu bạn muốn ngăn người dùng giải pháp vô tình thay đổi dự án macro và làm mất hiệu lực chữ ký của bạn, hãy khóa dự án macro trước khi ký. Chữ ký số của bạn chỉ cho biết rằng bạn đảm bảo dự án không bị can thiệp kể từ khi bạn ký vào đó. Chữ ký số của bạn không chứng tỏ bạn đã viết dự án đó. Do đó, việc khóa dự án macro không ngăn người dùng khác thay chữ ký số đó bằng chữ ký khác. Người quản trị công ty có thể ký lại các mẫu và các phần bổ trợ để có thể kiểm soát chính xác những gì người dùng có thể chạy trên máy tính của họ.

   • Nếu bạn tạo bổ trợ thêm mã vào dự án macro, mã của bạn cần xác định xem dự án có được ký điện tử hay không và cần thông báo cho người dùng về các hậu quả của việc thay đổi dự án đã ký trước khi họ tiếp tục.

   • Khi bạn ký điện tử cho macro, quan trọng là phải lấy được tem thời gian để người dùng khác có thể kiểm chứng chữ ký của bạn ngay cả khi chứng chỉ được dùng cho chữ ký đó đã hết hạn. Nếu bạn ký macro mà không có tem thời gian thì chữ ký sẽ chỉ hợp lệ trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực.

Đầu Trang

 1. Mở tệp có chứa dự án macro mà bạn muốn ký.

  • Trên menu Công cụ, trỏ đến Macro, rồi bấm vào Trình soạn thảo Visual Basic.

 2. Trong Trình Khám phá Dự án Visual Basic, chọn dự án mà bạn muốn ký.

 3. Trên menu Công cụ, bấm vào Chữ ký Số.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu trước đó bạn chưa chọn chứng chỉ số hoặc muốn sử dụng một chứng chỉ số khác, hãy bấm vào Chọn, chọn chứng chỉ, rồi bấm vào OK hai lần.

  • Để sử dụng chứng chỉ hiện tại, bấm vào OK.

   Lưu ý: 

   • Chỉ ký macro sau khi giải pháp của bạn đã được kiểm tra và sẵn sàng để phân phối vì khi mã trong dự án macro đã ký bị thay đổi theo bất cứ cách nào, chữ ký số của dự án sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, nếu bạn có chứng chỉ số hợp lệ đã được dùng để ký dự án trên máy tính của bạn trước đây thì dự án macro đó sẽ tự động được ký lại khi bạn lưu.

   • Nếu bạn muốn ngăn người dùng giải pháp vô tình thay đổi dự án macro và làm mất hiệu lực chữ ký của bạn, hãy khóa dự án macro trước khi ký. Chữ ký số của bạn chỉ cho biết rằng bạn đảm bảo dự án không bị can thiệp kể từ khi bạn ký vào đó. Chữ ký số của bạn không chứng tỏ bạn đã viết dự án đó. Do đó, việc khóa dự án macro không ngăn người dùng khác thay chữ ký số đó bằng chữ ký khác. Người quản trị công ty có thể ký lại các mẫu và các phần bổ trợ để có thể kiểm soát chính xác những gì người dùng có thể chạy trên máy tính của họ.

   • Nếu bạn tạo bổ trợ thêm mã vào dự án macro, mã của bạn cần xác định xem dự án có được ký điện tử hay không và cần thông báo cho người dùng về các hậu quả của việc thay đổi dự án đã ký trước khi họ tiếp tục.

   • Khi bạn ký điện tử cho macro, quan trọng là phải lấy được tem thời gian để người dùng khác có thể kiểm chứng chữ ký của bạn ngay cả khi chứng chỉ được dùng cho chữ ký đó đã hết hạn. Nếu bạn ký macro mà không có tem thời gian thì chữ ký sẽ chỉ hợp lệ trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực.

 1. Mở tệp chứa dự án macro mà bạn muốn ký.

  • Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm , bấm Visual Basic.

   Nếu tab Nhà phát triển không sẵn dùng, hãy bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Tùy chọn Word. Sau đó, bấm vào Phổ biến, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị tab Nhà phát triển trên Dải băng.

   Lưu ý: Dải băng là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

 2. Trong Trình Khám phá Dự án Visual Basic, chọn dự án mà bạn muốn ký.

 3. Trên menu Công cụ, bấm vào Chữ ký Số.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu trước đó bạn chưa chọn chứng chỉ số hoặc muốn sử dụng một chứng chỉ số khác, hãy bấm vào Chọn, chọn chứng chỉ, rồi bấm vào OK hai lần.

  • Để sử dụng chứng chỉ hiện tại, bấm vào OK.

   Lưu ý: 

   • Chỉ ký macro sau khi giải pháp của bạn đã được kiểm tra và sẵn sàng để phân phối vì khi mã trong dự án macro đã ký bị thay đổi theo bất cứ cách nào, chữ ký số của dự án sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, nếu bạn có chứng chỉ số hợp lệ đã được dùng để ký dự án trên máy tính của bạn trước đây thì dự án macro đó sẽ tự động được ký lại khi bạn lưu.

   • Nếu bạn muốn ngăn người dùng giải pháp vô tình thay đổi dự án macro và làm mất hiệu lực chữ ký của bạn, hãy khóa dự án macro trước khi ký. Chữ ký số của bạn chỉ cho biết rằng bạn đảm bảo dự án không bị can thiệp kể từ khi bạn ký vào đó. Chữ ký số của bạn không chứng tỏ bạn đã viết dự án đó. Do đó, việc khóa dự án macro không ngăn người dùng khác thay chữ ký số đó bằng chữ ký khác. Người quản trị công ty có thể ký lại các mẫu và các phần bổ trợ để có thể kiểm soát chính xác những gì người dùng có thể chạy trên máy tính của họ.

   • Nếu bạn tạo bổ trợ thêm mã vào dự án macro, mã của bạn cần xác định xem dự án có được ký điện tử hay không và cần thông báo cho người dùng về các hậu quả của việc thay đổi dự án đã ký trước khi họ tiếp tục.

   • Khi bạn ký điện tử cho macro, quan trọng là phải lấy được tem thời gian để người dùng khác có thể kiểm chứng chữ ký của bạn ngay cả khi chứng chỉ được dùng cho chữ ký đó đã hết hạn. Nếu bạn ký macro mà không có tem thời gian thì chữ ký sẽ chỉ hợp lệ trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×