Kích hoạt tính năng Phát hành Chéo Site trong SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để có thể bật một thư viện hoặc danh sách làm một danh mục, bạn phải kích hoạt tính năng Phát hành Tuyển tập Chéo Site.

  1. Hãy chắc chắn rằng bạn là một người quản trị tuyển tập site có chứa thư việc hoặc danh sách đó.

  2. Trên trang mức đỉnh của tuyển tập site, từ thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. , chọn thiết đặt trang. Nếu bạn không nhìn thấy trang thiết đặt, bấm trang thông tin sau đó bấm xem tất cả các thiết đặt trang. Một số trang có thể yêu cầu bạn để chọn nội dung Site, sau đó thiết đặt trang.

  3. Trên trang Thiết đặt Site, trong phần Quản trị Tuyển tập Site, chọn Tính năng tuyển tập site.

  4. Trên trang Tính năng Tuyển tập Site, bên cạnh Phát hành Tuyển tập Chéo Site, chọn Kích hoạt.

Kích hoạt tính năng Phát hành Tuyển tập Chéo Site

Lưu ý: 

  • Nếu bạn hủy tính năng Phát hành Tuyển tập Chéo Site, thao tác này sẽ không loại bỏ nội dung của một danh mục được kết nối từ site phát hành. Bằng cách hủy kích hoạt tính năng này, bạn sẽ không còn có thể thay đổi thiết đặt danh mục hiện có, hoặc kết nối với các site phát hành cho danh mục từ tuyển tập site.

  • Để loại bỏ nội dung của một danh mục được kết nối từ một site phát hành, bạn phải ngắt kết nối site phát hành từ danh mục.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×