Kích hoạt phiên bản Office số lượng lớn

Có hai loại phương thức kích hoạt cho phiên bản Microsoft Office số lượng lớn: Khóa Kích hoạt cho Nhiều máy (MAK) và Dịch vụ Quản lý Khóa (KMS). Nếu bạn có người quản trị hệ thống, người đó có thể nói cho bạn biết bạn cần phải thực hiện loại kích hoạt nào. Nếu bạn không có người quản trị hệ thống, rất có thể bạn phải kích hoạt bằng MAK.

Nếu phải kích hoạt bằng MAK, bạn cần có khóa MAK hoặc người quản trị của bạn phải cung cấp cho bạn khóa MAK.

Nếu phải kích hoạt bằng KMS, bạn phải yêu cầu người quản trị trợ giúp cho máy chủ KMS hoặc máy tính của bạn.

Khóa sản phẩm của tôi không hoạt động

Kích hoạt bằng Khóa Kích hoạt cho Nhiều máy (MAK)

 1. Trong Office 2019, 2016, và 2013, nhấp Tệp > Tài khoản > Thay đổi Mã bản quyền sản phẩm.

  Trong Office 2010, bấm Tệp > Trợ giúp > Thay đổi Khóa Sản phẩm.

 2. Nhập khóa MAK vào.

 3. Nếu bạn chọn hộp Cố kích hoạt tự động sản phẩm bằng Internet, hãy hoàn tất quy trình nhập khóa sản phẩm.

 4. Khởi động chương trình Office của bạn.

 5. Trong Office 2019, 2016, và 2013, nhấp Tệp > Tài khoản.

  Trong Office 2010, bấm Tệp > Trợ giúp. Bạn sẽ thấy Sản phẩm Có giấy phép nếu sản phẩm đã được kích hoạt.

 6. Nếu không chọn hộp kích hoạt tự động, bạn sẽ được yêu cầu kích hoạt lần sau khi mở một chương trình Office.

Kích hoạt qua Internet hoặc qua điện thoại

Khi nhập khóa sản phẩm hợp lệ của mình, Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ tự động chạy và cung cấp cho bạn hai lựa chọn về cách để tiếp tục:

 • Kích hoạt bằng Internet     Trình hướng dẫn Kích hoạt liên hệ với máy chủ kích hoạt của Microsoft qua kết nối Internet. Nếu bạn đang sử dụng một khóa sản phẩm hợp lệ chưa được dùng cho số lượng cài đặt cho phép, sản phẩm của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Khi bạn kích hoạt qua Internet, mã sản phẩm của bạn, xuất phát từ khóa cài đặt sản phẩm và thông tin phần cứng sẽ được gửi đến Microsoft, nhưng thông tin này không được dùng để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư. Một phản hồi, ID xác nhận, sẽ được gửi trở lại máy tính để kích hoạt sản phẩm của bạn. Nếu chọn kích hoạt sản phẩm của mình qua Internet và bạn chưa nối kết được, trình hướng dẫn sẽ cảnh báo rằng bạn không có kết nối.

 • Kích hoạt bằng điện thoại     Bạn có thể điện thoại đến Trung tâm Kích hoạt để kích hoạt sản phẩm của mình với sự trợ giúp của người đại diện dịch vụ khách hàng.

  Quan trọng: Số của Trung tâm Kích hoạt sẽ không được liệt kê trong bài viết này, bởi vì có quá nhiều số và số chính xác dành cho bạn phải dựa trên nhiều yếu tố. Bạn có thể nhận được phần mềm Microsoft theo nhiều loại giấy phép, bao gồm cả giấy phép bán lẻ cá nhân, giấy phép nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và giấy phép số lớn. Số điện thoại sẽ thay đổi tùy theo giấy phép sản phẩm và quốc gia/vùng. Theo bước 2 của Trình Kích hoạt, hãy dùng số điện thoại được cung cấp để gọi cho Trung tâm Kích hoạt của Microsoft. Kích hoạt bằng điện thoại có thể lâu hơn kích hoạt qua Internet. Trước khi gọi bạn nên có máy tính để trước mặt và cũng cần chuẩn bị sẵn khóa sản phẩm phần mềm của mình.

  1. Trong Trình hướng dẫn Kích hoạt, hãy chọn quốc gia/vùng nơi bạn cư trú cũng như nơi bạn có kế hoạch dùng sản phẩm. Trình hướng dẫn sẽ cung cấp một hay nhiều số điện thoại.

   Nếu bạn thấy thông báo Kích hoạt qua điện thoại không được hỗ trợ cho sản phẩm của bạn nữa, bạn có thể bỏ qua lỗi này và gọi đến các số dành cho quốc gia/vùng lãnh thổ cụ thể của bạn được liệt kê trong bài viết này.

  2. Gọi cho Trung tâm Kích hoạt. Người đại diện dịch vụ khách hàng sẽ hỏi ID cài đặt của bạn hiển thị trên màn hình của bạn và các thông tin có liên quan khác. Sau khi ID cài đặt được xác nhận, bạn sẽ nhận được ID xác nhận.

  3. Trong Trình hướng dẫn Kích hoạt, hãy nhập ID xác nhận vào dưới cùng của màn hình, sau đó nhấn Enter.

   Lưu ý: Các dịch vụ Văn bản Điện thoại của Microsoft (TT/TTY) có sẵn cho các cá nhân bị điếc hoặc khiếm thính. Nếu bạn ở Hoa Kỳ, hãy dùng modem TT/TTY, quay số (800) 718-1599. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, hãy dùng modem TT/TTY, quay số (716) 871-6859. Dịch vụ TT/TTY chỉ sẵn dùng bằng tiếng Anh.

Đầu Trang

Kích hoạt bằng Dịch vụ Quản lý Khóa (KMS)

Nếu bạn dùng Kích hoạt của Dịch vụ Quản lý Khóa (KMS), hãy nhờ người quản trị hệ thống của mình trợ giúp. Kích hoạt KMS diễn ra ở nền. Bạn không phải làm bất cứ điều gì để kích hoạt. Mã lỗi trong hộp thoại có thể đưa ra lý do tại sao Office không được kích hoạt.

Đầu Trang

Làm thế nào để có thể biết phần mềm đã được kích hoạt hay chưa?

 • Trong Office 2019, 2016, và 2013, nhấpTệp > Tài khoản > Quản lý Tài khoản.

 • Trong Office 2010, bấm Tệp > Trợ giúp. Bạn sẽ thấy Sản phẩm Có giấy phép nếu chương trình của bạn đã được kích hoạt.

Đầu Trang

Khóa Kích hoạt cho Nhiều máy là gì (MAK)?

Khóa Kích hoạt cho Nhiều máy tính duy nhất (MAK) cho phép mỗi tổ chức có một phiên bản Microsoft Office số lớn. Mỗi máy tính sau đó phải kích hoạt một lần cùng với các máy chủ kích hoạt lưu trữ tại Microsoft. Liên kết với mỗi khóa là số lần kích hoạt. Ví dụ, một khóa MAK cho một sản phẩm Microsoft Office với 100 lần kích hoạt cho phép tổ chức cài đặt cùng một khóa trên nhiều máy tính và sử dụng tổng cộng lên đến 100 lần kích hoạt.

MAK thích hợp cho các tổ chức có nhiều máy tính không được kết nối với mạng của công ty trong thời gian dài, chẳng hạn như máy tính xách tay. Để thực hiện việc này, khóa MAK phải được cài đặt thay vì khóa máy khách KMS mặc định được dùng theo phiên bản đăng ký bản quyền của Microsoft Office số lượng lớn.

Với kích hoạt MAK, không có yêu cầu gia hạn kích hoạt định kỳ. Nhưng bạn phải kích hoạt lại nếu có phát hiện thay đổi phần cứng quan trọng. Ngoài ra, bạn phải yêu cầu thêm số lần kích hoạt sau khi số lượng kích hoạt vượt giới hạn định trước. Bạn phải quản lý việc cài đặt của MAKs và nhu cầu tiềm năng để tự mình kích hoạt hệ thống bằng điện thoại khi không có kết nối Internet.

Chức năng này không bị mất ngay cả khi không thể gia hạn giấy phép cho máy khách MAK. Sau khi kích hoạt thành công, người dùng sẽ không còn nhận thông báo.

Đầu Trang

Dịch vụ Quản lý Khóa (KMS) là gì?

Dịch vụ Quản lý Khóa (KMS) cho phép kích hoạt sản phẩm trên mạng cục bộ. Điều này giúp loại bỏ việc các máy tính cá nhân phải kết nối với Microsoft để kích hoạt sản phẩm. Máy tính cần phải được cấu hình là máy chủ KMS. Người quản trị phải nhập khóa máy chủ KMS cho máy chủ KMS. Khóa máy chủ KMS phải được kích hoạt và nối kết một lần với máy chủ lưu trữ tại Microsoft để kích hoạt.

Theo mặc định, khóa máy khách KMS đã được cài đặt theo phiên bản của các chương trình Microsoft Office số lượng lớn. Máy tính chạy phiên bản Microsoft Office số lượng lớn bằng cách dùng khóa máy khách KMS được gọi là máy khách KMS và chúng kết nối với máy chủ KMS của tổ chức để yêu cầu kích hoạt. Người dùng cuối không cần phải làm gì cả và bạn không cần phải nhập khóa sản phẩm cho máy khách KMS. Người quản trị hệ thống phải kích hoạt máy chủ KMS với Microsoft và cấu hình máy chủ KMS. Máy khách KMS cũng có thể cấu hình cho nhiều thời hạn kích hoạt và thời gian gia hạn khác nhau.

Nếu máy khách KMS không thể kích hoạt, người dùng cuối sẽ thấy một hộp thoại thông báo 25 ngày sau khi cài đặt Microsoft Office. Nếu máy khách KMS không kết nối mạng lâu hơn 180 ngày sau khi kích hoạt thành công, người dùng sẽ thấy thông báo không có giấy phép và thanh tiêu đề màu đỏ khi khởi động Microsoft Office. Tuy nhiên, không có chức năng nào bị mất ngay cả khi không thể gia hạn giấy phép cho máy khách KMS. Sau khi kích hoạt thành công, người dùng sẽ không còn nhận thông báo.

Máy khách KMS của Microsoft Office kích hoạt bằng cách kết nối với một máy chủ KMS dựa trên tô-pô máy chủ-khách. Máy khách KMS có thể định vị máy chủ KMS bằng Hệ thống Tên Miền (DNS) hoặc bằng cách thiết đặt tên máy chủ KMS trong sổ đăng ký. Máy khách KMS liên hệ với máy chủ bằng cuộc gọi thủ tục từ xa (RPC). Người dùng cuối không nhìn thấy quá trình kích hoạt và không cần thực hiện bất kỳ tương tác nào.

Đầu Trang

Khóa sản phẩm của tôi không hoạt động

Nếu khóa sản phẩm Office của bạn không hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động, bạn nên liên hệ với người bán hàng và yêu cầu hoàn tiền. Nếu bạn mua khóa sản phẩm tách biệt với phần mềm, rất có thể khóa sản phẩm đã bị đánh cắp hoặc có được do gian lận khác nên sau đó bị chặn sử dụng. Rất tiếc, có rất nhiều người bán hàng không trung thực bán các khóa sản phẩm bị đánh cắp, bị lạm dụng hoặc không được Microsoft ủy quyền khác. Đôi khi, các khóa sản phẩm này được in trên các nhãn hoặc thẻ giả mạo với liên kết tải xuống đến phần mềm Microsoft. Khóa sản phẩm đôi khi còn được phân phối bằng phương tiện phần mềm không được ủy quyền để bán lại, chẳng hạn như phương tiện khuyến mãi, phương tiện cài đặt lại của nhà sản xuất thiết bị gốc hoặc các phương tiện cụ thể cho từng chương trình Microsoft khác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×