Kích hoạt phiên bản khu vực cụ thể của Microsoft Office Home và Student 2007 hoặc 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phiên bản khu vực cụ thể của Microsoft Office Home và Student 2007 hoặc 2010 chỉ có thể được kích hoạt trong chọn quốc gia/khu vực. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề về kích hoạt phiên bản khu vực cụ thể của Microsoft Office Home và Student 2007 hoặc 2010 và bạn đang kích hoạt sản phẩm trong quốc gia/vùng chủ định, bạn có thể kích hoạt bằng điện thoại.

Bạn muốn làm gì?

Xác định liệu mình có một phiên bản khu vực cụ thể của Microsoft Office Home và Student

Kích hoạt bằng điện thoại

Xác định liệu mình có một phiên bản khu vực cụ thể của Microsoft Office Home và Student

Đóng gói các khu vực cụ thể phiên bản Microsoft Office Home và Student xác định cụ thể quốc gia/vùng mà sản phẩm nhằm và bao gồm thông báo, Cho phân bố chỉ IN chọn khu vực. Hãy xem bao bì sản phẩm để xác định cụ thể quốc gia/vùng mà nhằm Phiên bản của bạn. Đây là ví dụ về bao bì Office 2007.

Region-specific product packaging

Lưu ý: Nếu bạn quyết định rằng bạn không có phiên bản khu vực cụ thể và có vấn đề khi kích hoạt, hãy xem kích hoạt Office 2007 hoặc kích hoạt Office 2010.

Đầu Trang

Kích hoạt bằng điện thoại

Bạn có thể điện thoại Trung tâm kích hoạt và kích hoạt sản phẩm của bạn với sự trợ giúp của một người đại diện dịch vụ khách hàng.

Lưu ý: 

  • Kích hoạt điện thoại có thể mất nhiều thời gian hơn kích hoạt qua Internet. Bạn phải ở máy tính của bạn khi bạn gọi đến, và bạn phải có khóa sản phẩm sẵn có phần mềm của bạn. Số điện thoại Trung tâm kích hoạt khác nhau tùy theo sản phẩm giấy phép và quốc gia/khu vực. Sử dụng số điện thoại trên Trang này trong trình hướng dẫn kích hoạt của bạn để gọi Trung tâm kích hoạt.

  1. Trong trình hướng dẫn kích hoạt, hãy bấm quốc gia/vùng mà bạn lưu và nơi bạn lập kế hoạch sử dụng sản phẩm.

    Trình hướng dẫn cung cấp một hoặc nhiều số điện thoại.

  2. Gọi Trung tâm kích hoạt.

    Người đại diện dịch vụ khách hàng sẽ yêu cầu bạn cho việc cài đặt ID của bạn được hiển thị trong trình hướng dẫn kích hoạt và các thông tin liên quan. Sau khi cài đặt ID được xác nhận, bạn sẽ nhận được một ID xác nhận từ người đại diện dịch vụ khách hàng.

    Dịch vụ Microsoft điện thoại văn bản (TT/TTY) sẵn dùng cho những người điếc hoặc khó nghe. Tại Hoa Kỳ, sử dụng modem TT/TTY và quay (800) 718-1599. Từ bên ngoài Hoa Kỳ, sử dụng modem TT/TTY và quay (716) 871-6859. Dịch vụ TT/TTY là chỉ sẵn dùng bằng tiếng Anh.

  3. Trong trình hướng dẫn kích hoạt, hãy nhập ID xác nhận vào khoảng trắng ở cuối trang, và sau đó nhấn ENTER.

Lưu ý: Số điện thoại Trung tâm kích hoạt không được liệt kê trong bài viết này, vì có nhiều số điện thoại và số điện thoại đúng cho bạn dựa trên một số yếu tố, bao gồm kiểu quốc gia/khu vực và giấy phép của bạn. Phần mềm Microsoft có thể có được cấp bên dưới giấy phép khác nhau, bao gồm giấy phép bán lẻ riêng lẻ, nhà sản xuất thiết bị như ban đầu (OEM) giấy phép và giấy phép số lớn.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×