Kích hoạt Office 365, Office 2016 hoặc Office 2013

Trong nhiều trường hợp, Office 365 và Office 2016 sẽ tự động kích hoạt. Nếu bạn không được nhắc kích hoạt thì bạn có thể bắt đầu sử dụng Office ngay. Nếu cần kích hoạt Office, bạn sẽ thấy một trong những màn hình dưới đây.

Nếu bạn thấy "Đăng nhập để thiết lập Office"

Hiển thị trang "Đăng nhập để thiết lập Office" có thể xuất hiện sau khi bạn cài đặt Office

Nếu bạn đã đăng ký Office 365, hãy chọn Đăng nhập.

Nếu bạn đã mua Office 2016 hoặc Office 2013 dưới dạng gói mua một lần và bạn đã quy đổi gói mua của mình tại Office.com/setup, hãy chọn Đăng nhập và Office sẽ phát hiện ra gói mua của bạn.

Nếu bạn đã mua Office thông qua lợi ích Microsoft HUP của chủ lao động, hãy chọn Tôi không muốn đăng nhập hoặc tạo tài khoản, rồi nhập Khóa sản phẩm Microsoft HUP.

Nếu bạn thấy Dùng thử, Mua và Kích hoạt

Ảnh chụp màn hình hiển thị các tùy chọn dùng thử, mua hoặc kích hoạt mặc định cho một PC đã cài sẵn Office.

Office đã được cài đặt dưới dạng bản dùng thử Office 365 Home

Bạn có thể kích hoạt Office dưới dạng bản dùng thử 1 tháng của Office 365 Home. Bạn cũng có thể mua Office, thêm Office vào đăng ký Office 365 hiện có hoặc nhập khóa sản phẩm từ thẻ khóa sản phẩm. Nếu bạn có bản Office cũ hơn thì bạn có thể cài đặt bản đó thay thế.

Xem nội dung trợ giúp về việc kích hoạt Office trên PC mới

Nếu bạn thấy các tùy chọn để bắt đầu bản dùng thử, mua Office hoặc nhập khóa sản phẩm

Hiển thị màn hình "Hãy bắt đầu" biểu thị bản dùng thử Office 365 đi kèm với thiết bị này

Office đã được cài đặt dưới dạng bản dùng thử Office 365 Home

Bạn có thể kích hoạt Office dưới dạng bản dùng thử 1 tháng của Office 365 Home. Bạn cũng có thể mua Office, thêm Office vào đăng ký Office 365 hiện có hoặc nhập khóa sản phẩm từ thẻ khóa sản phẩm. Nếu bạn có bản Office cũ hơn thì bạn có thể cài đặt bản đó thay thế.

Tôi nghĩ thiết bị này đã tích hợp Office

Nếu bạn thấy dòng chữ "Office được tích hợp trên PC này"

Hiển thị nút Kích hoạt để kích hoạt Office đã được tích hợp trên PC mới của bạn

Office được cài đặt dưới dạng đăng ký một năm hoặc gói mua một lần

Khóa sản phẩm Office kỹ thuật số sẽ được truyền tới PC của bạn, do vậy, bạn sẽ không cần phải có hay nhận khóa sản phẩm dưới dạng bản in. Bạn kích hoạt Office bằng cách chọn nút Kích hoạt, rồi liên kết gói mua hoặc gói đăng ký của mình với tài khoản Microsoft. Hãy đảm bảo kích hoạt Office sớm nhất có thể. Gói đăng ký sẽ hết hạn sau180 ngày kể từ khi bạn kích hoạt Windows.

Xem nội dung trợ giúp về việc kích hoạt gói mua Office hoặc gói đăng ký miễn phí trên PC mới

Nếu bạn thấy "Xin chào, hãy kích hoạt Office"

Hiển thị màn hình "Hãy kích hoạt Office" biểu thị Office đã được tích hợp trên thiết bị này

Office được cài đặt dưới dạng đăng ký một năm hoặc gói mua một lần

Khóa sản phẩm Office kỹ thuật số sẽ được truyền tới PC của bạn, do vậy, bạn sẽ không cần phải có hay nhận khóa sản phẩm dưới dạng bản in. Bạn kích hoạt Office bằng cách chọn nút Kích hoạt Office. Hãy đảm bảo kích hoạt Office sớm nhất có thể. Gói đăng ký sẽ hết hạn sau180 ngày kể từ khi bạn kích hoạt Windows.

Xem nội dung trợ giúp về việc kích hoạt gói mua Office hoặc gói đăng ký miễn phí trên PC mới

Nếu bạn thấy thông báo "Xin chào. Hãy tải xuống Office"

Hiển thị trang mở đầu cho setup.office.com

Đây là trang https://setup.office.com/ trong trình duyệt web của bạn. Đây là nơi bạn cần truy nhập để nhập khóa sản phẩm mới và cài đặt bản Office mới hoặc để bắt đầu hay gia hạn đăng ký Office 365. Bạn phải nhập tài khoản Microsoft trước khi có thể nhập khóa sản phẩm. Bắt buộc phải có tài khoản Microsoft cho Office 365, Office 2016 và Office 2013.

Nhận trợ giúp về Office.com/setup

Nếu bạn thấy trình hướng dẫn Kích hoạt

Hiển thị Trình hướng dẫn Kích hoạt Microsoft Office

Nếu bạn tự cài đặt Office 365 hoặc Office 2016, Office sẽ kích hoạt tự động, nếu có thể. Bạn sẽ chỉ thấy trình hướng dẫn này nếu Office cần trợ giúp của bạn để kích hoạt.

Nhận trợ giúp kích hoạt Office sau khi bạn cài đặt Office

Nếu bạn thấy màn hình Kích hoạt Office

Hiển thị hộp thoại Kích hoạt nơi bạn có thể đăng nhập để kích hoạt Office

Nếu bạn tự cài đặt Office 365 hoặc Office 2016, Office sẽ kích hoạt tự động, nếu có thể. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy màn hình này nếu Office cần tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn để kích hoạt. Hãy nhập tài khoản và mật khẩu của bạn để kích hoạt Office.

Bạn không nhớ tài khoản hoặc mật khẩu của mình?

Nếu bạn thấy màn hình Nhập khóa sản phẩm

Hiển thị hộp thoại nơi bạn nhập khóa sản phẩm

Nếu bạn đã mua Office thông qua lợi ích Microsoft HUP của chủ lao động, bạn phải nhập Khóa sản phẩm Microsoft HUP. (Việc đăng nhập sẽ không có tác dụng với gói mua Microsoft HUP.)

Nếu Office yêu cầu bạn cung cấp khóa sản phẩm để kích hoạt Office, trong nhiều trường hợp, bạn có thể nhập tài khoản Microsoft thay vào đó. Đây là tài khoản bạn đã sử dụng để mua Office hoặc đăng ký Office 365. Chỉ cần chọn Đăng nhập bằng tài khoản hiện hoạt thay vào đó và nhập tài khoản bạn đã dùng để mua Office hoặc đăng ký Office 365.

Bạn không nhớ tài khoản hoặc mật khẩu của mình?

Sử dụng khóa sản phẩm với Office 365, Office 2016 hoặc Office 2013

Nếu bạn thấy "Đã đạt đến giới hạn cài đặt"

Hiển thị thông báo lỗi "Đã đạt đến giới hạn cài đặt"

Nếu bạn thấy thông báo này sau khi cài đặt Office, nghĩa là bạn đã kích hoạt số bản cài đặt tối đa mà đăng ký Office 365 của bạn hỗ trợ. Bạn sẽ cần hủy kích hoạt một bản cài đặt Office khác trước khi có thể kích hoạt Office bạn vừa cài đặt.

Hủy kích hoạt bản cài đặt Office 365

Nếu bạn thấy lỗi Sản phẩm Chưa được cấp phép

Hiển thị thông báo lỗi cụ thể về lý do Office chưa được cấp phép

Khi Office trở thành chưa được cấp phép, tất cả các tính năng chỉnh sửa của Office đều bị vô hiệu hóa. Office có thể trở thành chưa được cấp phép vì một số lý do. Ví dụ: nếu đăng ký Office 365 của bạn hết hạn, bạn phải gia hạn đăng ký để khôi phục tất cả các tính năng của Office. Nếu Office đã được cài đặt sẵn trên PC mới của bạn, bạn phải bắt đầu bản dùng thử Office 365 Home hoặc mua Office để tiếp tục sử dụng Office.

Xem nội dung trợ giúp về việc kích hoạt Office trên PC mới

Một thông báo đăng ký xuất hiện khi tôi mở ứng dụng Office 365

Lỗi Sản phẩm Chưa được cấp phép và lỗi kích hoạt trong Office

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×