Kích hoạt Office 2007

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hỗ trợ dành cho Office 2007 đã dừng vào 10/10/2017 Tất cả ứng dụng Office 2007 của bạn sẽ vẫn hoạt động. Tuy nhiên, bạn có thể tự khiến mình gặp phải nguy cơ gây hại tiềm tàng và nghiêm trọng về bảo mật. Hãy nâng cấp lên phiên bản Office mới hơn để có thể luôn cập nhật tất cả những tính năng, bản vá và bản cập nhật bảo mật mới nhất.

Liên kết để mua hoặc dùng thử Office

Quan trọng: Khi bạn chọn tùy chọn để kích hoạt Office qua điện thoại, bạn có thể sẽ gặp lỗi này: Tính năng kích hoạt qua điện thoại không còn được hỗ trợ cho sản phẩm của bạn nữa. Để kích hoạt Office qua điện thoại, bạn có thể gọi tới các số cho quốc gia/khu vực cụ thể của mình được liệt kê trong bài viết này.

Khi bạn khởi động chương trình Office 2007 của bạn cho lần đầu tiên sau khi cài đặt, bạn được nhắc để nhập khóa sản phẩm của bạn, nếu bạn chưa làm như vậy trong quá trình thiết lập.

Để biết thêm thông tin về khóa sản phẩm của bạn, hãy xem Tìm khóa sản phẩm của bạn cho Office 2007 để biết thêm thông tin khắc phục sự cố, hãy truy cập trang web hỗ trợ .

Kích hoạt chương trình Office 2007 của tôi

Kích hoạt Office 2007 qua Internet hoặc qua điện thoại

Khi bạn nhập khóa sản phẩm hợp lệ, trình hướng dẫn kích hoạt bắt đầu tự động và cung cấp cho bạn hai lựa chọn về cách để tiếp tục:

 • Kích hoạt bằng cách sử dụng Internet     Hướng dẫn kích hoạt tự động liên hệ với máy chủ cấp phép Microsoft thông qua kết nối Internet của bạn. Nếu bạn đang sử dụng một khóa sản phẩm hợp lệ không có đã được sử dụng cho số cài đặt, cho phép, sản phẩm của bạn được kích hoạt ngay lập tức.

  Khi bạn kích hoạt qua Internet, ID sản phẩm của bạn (phái sinh từ quá trình cài đặt khóa sản phẩm) sẽ được gửi đến Microsoft. Phản hồi (ID xác nhận) được gửi trở về máy tính của bạn để kích hoạt sản phẩm của bạn. Nếu bạn chọn để kích hoạt sản phẩm của bạn thông qua Internet và bạn không được kết nối đã, trình hướng dẫn thông báo cho bạn sẽ không có kết nối.

 • Kích hoạt bằng điện thoại     Bạn có thể điện thoại Trung tâm kích hoạt bằng các số cho các quốc gia/khu vực của bạn được liệt kê trong bài viết này để kích hoạt sản phẩm của bạn với sự trợ giúp của người đại diện dịch vụ khách hàng.

  Kích hoạt điện thoại có thể mất nhiều thời gian hơn kích hoạt qua Internet. Bạn phải ở máy tính của bạn khi bạn gọi đến, và bạn phải có khóa sản phẩm sẵn có phần mềm của bạn.

  1. Gọi Trung tâm kích hoạt bằng cách dùng các số cho các quốc gia/khu vực của bạn được liệt kê trong bài viếtnày.

   Người đại diện dịch vụ khách hàng bạn yêu cầu cài đặt ID của bạn (được hiển thị trên màn hình của bạn) và các thông tin liên quan. Sau khi cài đặt ID được xác nhận, bạn nhận được một ID xác nhận.

  2. Trong trình hướng dẫn kích hoạt, nhập ID xác nhận vào khoảng trắng ở dưới cùng của màn hình, và sau đó nhấn ENTER.

  3. Kích hoạt điện thoại không sẵn dùng cho các phiên bản dùng thử và đăng ký.

  4. Các dịch vụ Văn bản Điện thoại của Microsoft (TT/TTY) có sẵn cho các cá nhân bị điếc hoặc khiếm thính. Nếu bạn ở Hoa Kỳ, hãy dùng modem TT/TTY, quay số (800) 718-1599. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, hãy dùng modem TT/TTY, quay số (716) 871-6859. Dịch vụ TT/TTY chỉ sẵn dùng bằng tiếng Anh.

Làm thế nào để kích hoạt Office 2007 sau?

Nếu bạn không muốn kích hoạt bản sao của phần mềm khi bạn cài đặt nó, bạn có thể kích hoạt nó sau này.

Nếu bạn có vấn đề với kích hoạt của bạn, hãy liên hệ với người đại diện dịch vụ khách hàng bằng cách sử dụng số điện thoại cung cấp trong trình hướng dẫn.

Bạn đang dùng chương trình Office 2007 nào?

Access

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tuỳ chọn Access.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm kích hoạt.

 3. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm kích hoạt.

 3. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

OneNote

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm kích hoạt.

 3. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Project

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

SharePoint Designer

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

Visio

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm kích hoạt.

 3. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

Làm thế nào tôi có thể biết liệu Office 2007 đã được kích hoạt?

Bạn đang dùng chương trình Office 2007 nào?

Access

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tuỳ chọn Access.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm kích hoạt.

 3. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận thao tác sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không kích hoạt, bắt đầu trình hướng dẫn kích hoạt. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm kích hoạt.

 3. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận thao tác sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không kích hoạt, bắt đầu trình hướng dẫn kích hoạt. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận thao tác sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không kích hoạt, bắt đầu trình hướng dẫn kích hoạt. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

OneNote

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận thao tác sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không kích hoạt, bắt đầu trình hướng dẫn kích hoạt. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận thao tác sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không kích hoạt, bắt đầu trình hướng dẫn kích hoạt. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm kích hoạt.

 3. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận thao tác sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không kích hoạt, bắt đầu trình hướng dẫn kích hoạt. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Project

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận thao tác sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không kích hoạt, bắt đầu trình hướng dẫn kích hoạt. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận thao tác sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không kích hoạt, bắt đầu trình hướng dẫn kích hoạt. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

SharePoint Designer

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận thao tác sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không kích hoạt, bắt đầu trình hướng dẫn kích hoạt. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

Visio

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Kích hoạt sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận thao tác sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không kích hoạt, bắt đầu trình hướng dẫn kích hoạt. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm kích hoạt.

 3. Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận thao tác sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn không kích hoạt, bắt đầu trình hướng dẫn kích hoạt. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

Kích hoạt, thời gian ân hạn, và giảm chức năng là gì?

Để tiếp tục sử dụng tất cả các tính năng của sản phẩm của bạn, bạn phải kích hoạt sản phẩm. Kích hoạt sản phẩm Microsoft là một công nghệ chống vi phạm bản quyền Microsoft kiểm nghiệm phần mềm sản phẩm hợp pháp được cấp phép.

Kích hoạt    Quy trình này xác nhận khóa sản phẩm, bạn phải cung cấp để cài đặt sản phẩm, đang sử dụng trên máy tính cho phép cấp phép phần mềm. Nhập hoặc tìm khóa sản phẩm.

Giai đoạn ân hạn    Trước khi bạn nhập khóa sản phẩm hợp lệ, bạn có thể chạy phần mềm 25 lần, mà là thời kỳ ân hạn. Trong thời gian ân hạn, một số tính năng hoặc chương trình có thể được cho phép không được bao gồm trong sản phẩm mà bạn đã mua. Sau khi bạn nhập khóa sản phẩm hợp lệ, bạn sẽ thấy chỉ các chương trình và tính năng mà bạn đã mua.

Chế độ giảm chức năng    Sau khi giai đoạn ân hạn, nếu bạn không phải nhập khóa sản phẩm hợp lệ, phần mềm đi vào chế độ giảm chức năng. Trong chế độ giảm chức năng, phần mềm của bạn hoạt động tương tự để trình xem. Bạn không thể lưu những thay đổi tài liệu hoặc tạo tài liệu mới, và có thể giảm chức năng. Không hiện có tệp hoặc tài liệu hại trong chế độ giảm chức năng. Sau khi bạn nhập khóa sản phẩm và kích hoạt phần mềm của bạn, bạn sẽ có các chức năng đầy đủ cho các chương trình và tính năng mà bạn đã mua.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×