Kích hoạt nhóm lớp học Access sớm được tạo với đồng bộ dữ liệu trường học

Kích hoạt nhóm lớp học Access sớm được tạo với đồng bộ dữ liệu trường học

Quan trọng: 

  • Những hướng dẫn này áp dụng cho bạn nếu trường học của bạn sử dụng đồng bộ dữ liệu trường học (SDS) để tạo và quản lý các nhóm lớp học. Chúng cũng áp dụng cho bạn dù bạn đang sử dụng máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.

  • Các câu hỏi về việc thiết lập quyền truy nhập sớm lần đầu tiên? Hãy yêu cầu người quản trị CNTT của bạn để được trợ giúp và tham chiếu đến tập hợp các bước này.

SDS tạo nhóm lớp mới của bạn vào đầu mỗi thuật ngữ và sẽ chăm sóc thêm danh sách sinh viên. Tuy nhiên, bạn có quyền truy nhập vào nhóm lớp trước khi học viên của bạn có thể xem và bắt đầu tham gia. Điều này có nghĩa là bạn có thời gian thiết lập, thêm tệp và được sắp xếp trước khi cấp quyền truy nhập cho học viên của bạn. Sau khi bạn đã sẵn sàng cho học viên truy nhập nhóm, hãy làm theo các bước sau đây để kích hoạt:

  1. Bạn sẽ nhận thấy một biểu ngữ ở đầu tất cả các nhóm lớp mới của bạn cho bạn biết có bao nhiêu học viên đang đợi tham gia lớp học.

    Dẫn hướng đến một nhóm, rồi chọn kích hoạt.

    Một nhóm có nút biểu ngữ và kích hoạt.

  2. Chọn kích hoạt lại để xác nhận rằng bạn muốn học viên của mình truy nhập vào nhóm đó.

Xem học sinh đang đợi tham gia

Để xem lại danh sách những học viên đã được thêm vào lớp của bạn nhưng không có quyền truy nhập vào nó, được nêu ra, dẫn hướng đến nhóm lớp học và chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn >quản lý nhóm.

Chỉnh sửa menu và thiết đặt cho nhóm.

Bạn sẽ nhìn thấy một danh sách các học sinh đang chờ để tham gia bên dưới tab thành viên .

Danh sách học viên đang chờ gia nhập lớp học trong thiết đặt.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×