Kết nối với cơ sở dữ liệu Access

Kết nối với cơ sở dữ liệu Access

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo kết nối động giữa cơ sở dữ liệu Access và sổ làm việc Excel của bạn. Sau đó, bạn có thể làm mới kết nối để nhận Cập Nhật từ cơ sở dữ liệu.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với cơ sở dữ liệu Access. Bạn có thể nhập các bảng hoặc truy vấn và biến đổi dữ liệu của bạn nếu cần thiết.

 1. Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ cơ sở dữ liệu > Từ Microsoft truy nhập cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ Database > Từ Access.

 2. Trong hộp thoại Nhập dữ liệu , duyệt đến hoặc nhập URL cho tệp cần nhập hoặc nối kết đến tệp.

 3. Làm theo các bước trong hộp thoại bộ dẫn hướng để kết nối với bảng hoặc truy vấn của lựa chọn của bạn.

 4. Bấm tải hoặc sửa.

Lưu ý: Bạn cũng có thể khôi phục các đường kết nối kế thừa để mô phỏng hành vi trước. Hãy xem phần "Làm thế nào để tôi khôi phục kế thừa lấy dữ liệu ngoài experience?" trong bài viết sau đây: Unified lấy & biến đổi.

Trong Excel 2010 và 2013, có hai cách để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Access: trải nghiệm lấy & biến đổi (Power Query) hoặc Hướng dẫn kết nối dữ liệu.

Tải & Chuyển đổi

 1. Trong tab ribbon Power Query , hãy chọn Từ cơ sở dữ liệu > Từ Access cơ sở dữ liệu.

  Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thoại

 2. Trong hộp thoại duyệt , duyệt đến hoặc nhập URL cho tệp cần nhập hoặc nối kết đến tệp.

 3. Làm theo các bước trong hộp thoại bộ dẫn hướng để kết nối với bảng hoặc truy vấn của lựa chọn của bạn.

 4. Bấm tải hoặc sửa.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn có được tải xuống và cài đặt Power Query thêm-In.

Trình hướng dẫn Kết nối dữ liệu

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Lấy Dữ liệu Bên ngoài, bấm Từ Access.

  Nhóm Lấy Dữ liệu Bên ngoài trên tab Dữ liệu

 2. Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, hãy duyệt đến cơ sở dữ liệu Access.

 3. Trong hộp thoại Chọn Bảng, hãy chọn bảng hoặc truy vấn mà bạn muốn sử dụng và bấm OK.

 4. Bạn có thể bấm Kết thúc hoặc bấm Tiếp theo để thay đổi các chi tiết kết nối.

 5. Trong hộp thoại Nhập Dữ liệu, hãy chọn nơi đặt dữ liệu trong sổ làm việc của bạn và chọn xem dữ liệu dưới dạng bảng, báo cáo PivotTable hay PivotChart.

 6. Bấm vào nút Thuộc tính để đặt các thuộc tính nâng cao cho kết nối đó ví dụ như tùy chọn để làm mới dữ liệu đã được kết nối.

 7. Bạn có thể tùy ý thêm dữ liệu vào Mô hình Dữ liệu để có thể kết nối dữ liệu với bảng hoặc dữ liệu khác từ các nguồn khác, tạo mối quan hệ giữa các bảng và thực hiện thêm rất nhiều thứ so với báo cáo PivotTable cơ bản.

 8. Bấm OK để kết thúc.

Quan trọng: 

 • Trong khi tìm cách nhập dữ liệu từ một tệp Excel thừa tự hoặc một cơ sở dữ liệu Access trong thiết lập nhất định, bạn có thể gặp phải lỗi mà Microsoft Access Database Engine (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider) không được đăng ký trên máy cục bộ. Lỗi này xảy ra trên hệ thống chỉ Office 2013 được cài đặt. Để giải quyết lỗi này, hãy tải xuống các tài nguyên sau đây để đảm bảo rằng bạn có thể tiếp tục với các nguồn dữ liệu bạn đang tìm cách truy nhập.

Lưu ý: Power Query không được hỗ trợ trong Excel 2007, nhưng bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn kết nối dữ liệu để kết nối với cơ sở dữ liệu Access.

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Lấy Dữ liệu Bên ngoài, bấm Từ Access.

  Nhóm Lấy Dữ liệu Bên ngoài trên tab Dữ liệu

 2. Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, hãy duyệt đến cơ sở dữ liệu Access.

 3. Trong hộp thoại Chọn Bảng, hãy chọn bảng hoặc truy vấn mà bạn muốn sử dụng và bấm OK.

 4. Bạn có thể bấm Kết thúc hoặc bấm Tiếp theo để thay đổi các chi tiết kết nối.

 5. Trong hộp thoại Nhập Dữ liệu, hãy chọn nơi đặt dữ liệu trong sổ làm việc của bạn và chọn xem dữ liệu dưới dạng bảng, báo cáo PivotTable hay PivotChart.

 6. Bấm vào nút Thuộc tính để đặt các thuộc tính nâng cao cho kết nối đó ví dụ như tùy chọn để làm mới dữ liệu đã được kết nối.

 7. Bạn có thể tùy ý thêm dữ liệu vào Mô hình Dữ liệu để có thể kết nối dữ liệu với bảng hoặc dữ liệu khác từ các nguồn khác, tạo mối quan hệ giữa các bảng và thực hiện thêm rất nhiều thứ so với báo cáo PivotTable cơ bản.

 8. Bấm OK để kết thúc.

Giữ dữ liệu trong sổ làm việc luôn cập nhật

Bây giờ bạn đã kết nối đến dữ liệu Access của mình, bạn luôn muốn dữ liệu mới nhất trong sổ làm việc của mình. Hãy đi đến Dữ liệu > Làm mới Tất cả để lấy dữ liệu mới nhất. Để biết thêm thông tin về làm mới, hãy đi đến làm mới một kết nối dữ liệu Access.

Quan trọng: Các kết nối đến dữ liệu bên ngoài có thể bị tắt trên máy tính của bạn. Để kết nối đến dữ liệu khi bạn mở sổ làm việc, hãy bật kết nối dữ liệu bằng cách sử dụng thanh Trung tâm Tin cậy hoặc lưu sổ làm việc vào vị trí tin cậy.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×