Kết nối với Analysis Services

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo kết nối động từ sổ làm việc Excel đến cơ sở dữ liệu dịch vụ phân tích, sau đó làm mới kết nối đó bất cứ khi nào dữ liệu được Cập Nhật.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì chế độ xem của bạn có thể khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ trong trường hợp khác thì chức năng là giống nhau.

 1. Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ cơ sở dữ liệu > Từ Analysis Services. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , rồi bấm Từ nguồn khác > Từ Analysis Services

 2. Trong Hướng dẫn kết nối dữ liệu, hãy nhập tên máy chủ, và chọn một tùy chọn đăng nhập. Bấm tiếp theo.

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu > kết nối với máy chủ
 3. Chọn cơ sở dữ liệu và bảng hoặc khối mà bạn muốn kết nối đến, sau đó bấm tiếp theo.

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu > chọn cơ sở dữ liệu và bảng
 4. Nhập tên và mô tả cho kết nối mới và nhấn xong để lưu nó.

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu > lưu tệp kết nối dữ liệu và kết thúc
 5. Trong hộp thoại Nhập dữ liệu , hãy chọn một tùy chọn cho cách bạn muốn dữ liệu cần truy xuất và nơi bạn muốn đặt nó. Bắt đầu với Excel 2013, bạn cũng có thể chọn để lưu dữ liệu vào Mô hình dữ liệu.

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu > nhập dữ liệu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×