Kế thừa quyền là gì?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kế thừa quyền có nghĩa là thiết đặt quyền của một yếu tố trong tuyển tập trang được truyền cho con của yếu tố đó. Bằng cách này, trang thừa kế quyền từ trang gốc của tuyển tập trang còn thư viện thừa kế từ trang chứa thư viện, v.v... Việc kế thừa quyền cho phép bạn thực hiện gán quyền chỉ duy nhất một lần và bắt buộc áp dụng quyền đó cho tất cả các trang, danh sách, thư viện, thư mục và các mục kế thừa quyền. Hành vi này có thể giúp giảm mức độ phức tạp và thời gian mà Người quản trị và Chủ sở hữu Trang dành cho việc quản lý bảo mật.

Theo mặc định, các trang SharePoint thừa kế quyền từ trang mẹ. Điều này có nghĩa là khi bạn gán người dùng vào nhóm Thành viên, các quyền của người dùng đó sẽ tự động phân tầng xuống qua tất cả các trang, danh sách, thư viện, thư mục và mục thừa kế mức cấp phép này.

Trong bài viết này

Mẹ trong quyền SharePoint là gì?

Tìm hiểu thêm về kế thừa quyền

Một tình huống dùng hành vi mặc định

Một tình huống hạn chế truy nhập tới một trang và trang con của nó

Một tình huống chia sẻ quyền truy nhập cho một thư viện và tài liệu của nó

Trong quyền SharePoint, khái niệm "mẹ" là gì?

Thuật ngữ mẹ, khi được dùng trong quyền SharePoint, chỉ là một cách để nhấn mạnh sự kế thừa. Trang mẹ truyền các thiết đặt quyền của mình xuống cho tất cả các trang con của nó. Theo mặc định, trang gốc của tuyển tập trang là trang mẹ đầu tiên của tất cả các trang và đối tượng khác bên dưới nó trong cấu trúc phân cấp trang.

Trang gốc tuyển tập trang không phải là trang mẹ duy nhất trên một trang web. Mọi đối tượng có thể bảo mật (trang, thư viện, danh sách. v.v...) trong tuyển tập trang đều có thể là trang mẹ. Tức là, trang gốc tuyển tập trang là trang mẹ của các trang con của nó, mỗi trang là mẹ của các thư viện và danh sách của nó và mỗi danh sách là trang mẹ của các mục danh sách trong đó. Trong thuật ngữ này, đối tượng có mẹ được gọi là con. Như vậy, trang con là con của trang mẹ của nó, mục danh sách là con của danh sách mẹ của nó, v.v...

Theo mặc định, quyền được thừa kế từ mẹ sang con. Tức là, nếu bạn không thay đổi cấu trúc quyền, thì mục danh sách sẽ thừa kế quyền (thông qua danh sách mẹ) từ trang mức cao nhất trong tuyển tập. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn ngắt kế thừa cho danh sách, thì danh sách đó vẫn là mẹ đối với các mục danh sách của chính nó. Các mục danh sách sẽ thừa kế các quyền mà danh sách có và nếu bạn thay đổi các quyền cho danh sách đó, thì mục danh sách sẽ thừa kế các thay đổi đó.

Đầu tiên khi bạn ngắt chuỗi kế thừa này từ mẹ sang con, thì con sẽ bắt đầu với bản sao các quyền của mẹ. Sau đó, bạn sửa các quyền này để chỉnh chúng theo cách mà bạn muốn. Bạn có thể thêm quyền, loại bỏ quyền, tạo các nhóm đặc biệt, v.v... Không thay đổi nào ảnh hưởng tới mẹ ban đầu. Và nếu bạn quyết định rằng ngắt kế thừa là quyết định sai lầm, bạn có thể khôi phục thừa kế quyền bất kỳ lúc nào.

Đầu trang

Tìm hiểu thêm về kế thừa quyền

Việc kế thừa quyền cho phép người quản trị gán mức cấp phép trong một lần và để các quyền đó áp dụng trên khắp tuyển tập trang. Các quyền sẽ truyền từ mẹ sang con trong toàn bộ cấu trúc phân cấp SharePoint, từ mức cao nhất tới mức thấp nhất của trang. Việc kế thừa quyền có thể tiết kiệm thời gian cho người quản trị trang, đặc biệt là ở các tuyển tập trang lớn hoặc phức tạp.

Tuy nhiên, một số tình huống có các yêu cầu khác. Trong một tình huống, có thể bạn cần phải hạn chế quyền truy nhập tới trang vì trang đó chứa thông tin nhạy cảm mà bạn phải bảo vệ. Trong một tình huống khác, bạn có thể muốn mở rộng quyền truy nhập và mời người khác chia sẻ thông tin. Nếu muốn, bạn có thể ngắt hành vi kế thừa (ngừng thừa kế quyền) ở bất kỳ mức nào trong cấu trúc phân cấp.

Hãy xem các ví dụ về các tình huống khác nhau sau đây.

Giả sử bạn có một công ty phân phối sổ được gọi là Litware, và rằng bạn đăng ký Office 365. Bạn tạo một site SharePoint Online có tên là www.litware.com. Đây là tuyển tập trang gốc. Tại gốc tuyển tập trang, bạn thiết lập nhóm SharePoint, gán mức cấp phép và thêm người dùng vào các nhóm.

Giả sử sau đó bạn tạo trang con, chẳng hạn như www.Litware.com/BookAwardswww.litware.com/Bestsellersvà các trang con này chứa nhiều trang con.

Một tình huống dùng hành vi mặc định

Minh họa sau đây cho thấy hành vi mặc định, khi quyền truyền trực tiếp tới trang con. Tức là, các nhóm và mức cấp phép bạn đã gán tại trang gốc tuyển tập trang sẽ tự động truyền xuống cho trang con để dùng lại.

Sơ đồ hiển thị một tuyển tập trang có 2 trang con thừa kế quyền từ trang gốc.

Một tình huống hạn chế quyền truy nhập tới một trang và trang con của nó

Bạn có thể muốn làm điều này để hạn chế quyền truy nhập tới trang được phân tách và trang con của nó.

Ví dụ, giả sử công ty của bạn, Litware, hỗ trợ các cơ hội khuyến mãi và giao dịch tích cực để có được giải thưởng cuốn sách bán chạy nhất. Vì các giao dịch mà công ty đưa ra là bí mật, chỉ một số người trong công ty có thể truy nhập thông tin về tác giả và giao dịch đối với các cuốn sách bán chạy nhất. Vì vậy, người quản trị quyết định phân tách trang Các cuốn sách bán chạy nhất và ngắt kế thừa.

Trong phần minh họa sau đây, www.Litware.com/Bestsellers ngắt kế thừa quyền từ trang web mẹ, www.litware.com. Người sở hữu trang cho trang web bán chạy nhất thay đổi quyền cho site, loại bỏ một số nhóm và tạo những người khác. Site con của site bán chạy nhất, tác giả và thỏa thuận, bây giờ kế thừa quyền chỉ từ site con bán chạy nhất. Chỉ các nhóm và người dùng cho bán chạy nhất có thể truy nhập danh sách và thư viện có chứa thông tin nhạy cảm.

Sơ đồ hiển thị một tuyển tập trang nơi tính năng kế thừa quyền bị chặn lại.

Để dễ bảo trì, chúng tôi khuyên bạn nên dùng phương pháp tương tự để giới hạn quyền truy nhập. Tức là, sắp xếp trang của bạn sao cho tài liệu nhạy cảm nằm ở cùng một chỗ. Nếu bạn sắp xếp trang theo cách này, bạn chỉ phải ngắt kế thừa một lần, cho trang hay thư viện cụ thể đó. Việc này tiết kiệm hơn rất nhiều. Nó yêu cầu ít thao tác hơn nhiều so với việc tạo các cấu trúc quyền riêng lẻ ở nhiều vị trí cho từng trang con và thư viện.

Đầu trang

Một tình huống chia sẻ quyền truy nhập cho một thư viện và tài liệu của thư viện đó

Trong tình huống này, giả sử Jane là người biên tập trong ban Sách Địa phương của bạn. Jane đang cộng tác với một tác giả về lịch sử của phong trào công đoàn. Cô ấy soạn một tài liệu nghiên cứu mà cô muốn chia sẻ với tác giả đó. Nghiên cứu này sẽ thực sự hữu ích trong việc cộng tác của họ. Tuy nhiên, tác giả đó không làm việc cho Litware và không thể truy nhập thông tin trên trang Litware.

Jane có giải pháp đơn giản – cô ấy chỉ cần chia sẻ tài liệu đó với tác giả đó bằng cách bấm vào lệnh trên ruy-băng. SharePoint sẽ tự động xử lý tất cả các chi tiết về quyền và quyền truy nhập, bằng cách ngắt kế thừa trên chính tài liệu đó. Bây giờ, tác giả địa phương có thể duyệt trang tới vị trí tài liệu và truy nhập tài liệu đó, nhưng không thể xem hoặc truy nhập bất kỳ thông tin nào khác trên trang đó.

Để biết thêm thông tin về cách mời người dùng bên ngoài để sử dụng thông tin trên trang web của bạn, hãy xem chia sẻ SharePoint tệp hoặc thư mục trong Office 365.

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×