Kéo thư từ hộp thư cá nhân của bạn vào hộp thư nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Có tài khoản email trong hộp thư đến mà bạn muốn chia sẻ với nhóm của bạn trong Outlook? Dễ dàng! Chỉ cần kéo và thả.

Khi bạn kéo một thông điệp email từ hộp thư cá nhân của bạn vào hộp thư của nhóm, bất kỳ thành viên nhóm sẽ có thể đọc và tham gia vào cuộc hội thoại. Nhóm sẽ được thêm vào dòng để tự động để nhóm thành viên có thể tiếp tục đọc và trả lời thư trả lời tiếp theo.

Mẹo: Nếu bạn chỉ cần bắt đầu một nhóm mới và muốn tô với thư mà sẽ cung cấp cho thành viên nhóm lịch sử một số và ngữ cảnh về các vấn đề về nhóm được hình thành đến địa chỉ, chỉ cần kéo và thả các thư từ hộp thư của bạn và bạn đã sẵn sàng để đi!

Cách thức

  1. Mở Outlook trên web.

  2. Chọn một thông điệp email hoặc hội thoại mà bạn muốn di chuyển đến hộp thư nhóm của bạn.

  3. Kéo thư đến nhóm mong muốn. (Bạn có thể chỉ kéo và thả một hội thoại hoặc 100 thư riêng lẻ ở một thời gian.)

Nếu người gửi hoặc người nhận trên thư gốc không thành viên nhóm, họ sẽ không được thêm vào nhóm thực hiện quy trình kéo và thả. Họ sẽ không được thông báo rằng thư đã được chuyển vào nhóm hoặc. Những người đang theo dõi nhóm trong hộp thư đến của họ sẽ không nhận được một bản sao trong hộp thư đến của họ.

Lưu ý: Nếu bạn vô tình chuyển vào thư hoặc hội thoại Nhóm sai, bạn có thể chuyển tiếp nó lại cho chính bạn và sau đó xóa thư hoặc hội thoại từ nhóm.

Yêu cầu hệ thống

Kéo và thả cán bây giờ để người đăng ký Office 365 bằng cách dùng Outlook trên web.

Bạn không thể kéo và thả vào hộp thư nhóm trong Outlook 2016 cho PC, Outlook 2016 cho Mac, hoặc Outlook cho iOS và Android.

Các câu hỏi thường gặp

Chúng tôi cuộn các tính năng xuất cho người dùng dần. Nếu bạn chưa không thể kéo và thả trong Outlook trên web, đừng lo! Tính năng này sẽ thực hiện cách để bạn mắt.

Chúng tôi mong để đưa kéo và thả để Outlook 2016 cho PC mắt. Tiếp tục để kiểm tra lại đây Cập Nhật.

Nếu bạn muốn xem tính năng này trong Outlook 2016 cho Mac và Outlook cho iOS và Android, để lại chú thích của bạn ở những hộp gợi ý Outlook:

Chủ đề Liên quan

Tìm hiểu về các nhóm Office 365
gia nhập nhóm
trò chuyện nhóm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×