ISODD (Hàm ISODD)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ISODD trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về TRUE nếu số lẻ, trả về FALSE nếu số chẵn.

Cú pháp

ISODD(number)

Cú pháp hàm ISODD có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị cần kiểm tra. Nếu số không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Chú thích

Nếu số không có dạng số, hàm ISODD trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả Trực tiếp

=ISODD(-1)

Kiểm tra xem -1 có phải là số lẻ hay không

TRUE

=ISODD(2.5)

Kiểm tra xem 2,5 có phải là số lẻ hay không

FALSE

=ISODD(5)

Kiểm tra xem 5 có phải là số lẻ hay không

TRUE

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×