Tích hợp

Bạn cũng có thể chèn bài kiểm tra, khảo sát, thăm dò ý kiến và các loại biểu mẫu khác vào sản phẩm Office khác mà bạn biết và yêu thích.

Thêm khảo sát, cuộc thăm dò ý kiến hoặc bài kiểm tra vào video của Microsoft Stream

Nhúng biểu mẫu trong Sway

Chèn biểu mẫu hoặc bài kiểm tra vào OneNote trên web

Tạo biểu mẫu trong OneDrive for Business

Tạo biểu mẫu trong Excel Online

Tạo, chỉnh sửa và cộng tác trên một biểu mẫu trong Microsoft Teams

Tạo cuộc thăm dò ý kiến nhanh trong Microsoft Teams

Tạo bỏ phiếu nhanh trong Outlook

Chèn biểu mẫu hoặc bài kiểm tra vào PowerPoint

Sử dụng phần web Microsoft Forms trong SharePoint

Tôi cần truy nhập vào đâu để gửi phản hồi như lỗi sản phẩm hoặc yêu cầu tính năng?

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng truy nhập site UserVoice của Microsoft Forms để đưa ra đề xuất và bình chọn cho ý tưởng mà người khác đã gửi.

Xem Thêm

Câu hỏi thường gặp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×