In trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Excel cho phép bạn để in tất cả hoặc một phần của một trang tính hoặc sổ làm việc, chỉ những thông tin bạn cần. Đó là giới thiệu về cách bạn chuẩn bị tệp của bạn. Bằng cách đặt điều trước khi bạn đã sẵn sàng để in, bạn có thể kiểm soát những gì được in ra.

Để thực hiện

Thông tin khác

Trước khi bạn bắt đầu

Điều đầu tiên đầu tiên. Hãy xem kết nối với máy in

Đặt tùy chọn trước khi in

  • Bạn có biết bạn có thể đặt lề trang để căn chỉnh dữ liệu trang tính tốt hơn trên một trang in ra? Lề trang có khoảng trống giữa các dữ liệu trang tính và các cạnh của trang in ra. Hãy xem đặt lề trang trước khi in một trang tính.

  • Trang tính của bạn có rất nhiều cột mà bạn phải là chỗ trên một trang đơn lẻ hoặc cố định số trang? Nếu vậy, bạn sẽ phải tỷ lệ trang tính của bạn sao cho dữ liệu trong trang tính của bạn phù hợp với kích thước của trang. Tỷ lệ thậm chí có thể giúp bạn chuyển sang một kích cỡ phông khác nhau nếu phông hiện tại có vẻ không hoạt động. Hãy xem tỉ lệ trang tính.

  • Bạn muốn thay đổi hướng trang, chẳng hạn như hướng ngang hoặc hướng dọc không? Hãy xem in trang tính theo hướng ngang hoặc dọc.

  • Bạn cần điều chỉnh dấu ngắt trang trước khi in? Hãy xem ngắt trang thủ công tạo trong một trang tính.

  • Bạn có biết đường lưới không xuất hiện trên một trang in ra? Bạn sẽ cần phải bật thiết đặt nếu bạn muốn đường lưới trong dữ liệu được in của bạn. Hãy xem in đường lưới trong trang tính.

  • Bạn có biết bạn có thể thêm đầu trang và chân trang vào trang tính trước khi in? Ví dụ, số trang, ngày, tên tệp, hoặc bất kỳ điều gì liên quan. Hãy xem phần đầu trang và chân trang trong trang tính.

  • Bạn có muốn in tiêu đề hàng hoặc cột trên đầu mỗi trang? Nó cũng được gọi là tiêu đề in. Hãy xem in các hàng với đầu đề cột trên đầu mỗi trang.

  • Nếu bạn muốn một đầu ra in nhanh hơn, bạn có thể chuyển sang một độ phân giải thấp hơn chấm-cho mỗi-in-xơ (dpi) hoặc dùng bản thảo chất lượng in. Hãy xem thay đổi độ phân giải in hoặc chất lượng in cho một trang tính.

    Lưu ý: Dưới thiết đặt dpi hoặc in chất lượng nháp sẽ giảm thời gian in, nhưng cũng kết quả trong một chất lượng in thấp.

Xem trước

Xem trang trước khi in. Xem bản xem trước trang tính trước khi in.

In chỉ một phần của một trang tính

Vùng in là một hoặc nhiều phạm vi ô mà bạn chỉ định để in khi bạn không muốn in toàn bộ trang tính. Nếu bạn in một vùng chọn cụ thể trên một trang tính thường xuyên, bạn có thể xác định một vùng in bao gồm vừa vùng chọn đó. Hãy xem thay đổi hoặc xóa vùng in trên một trang tính

In trang tính hoặc sổ làm việc

Bạn có thể in toàn bộ hoặc một phần trang tính và sổ làm việc, có một hoặc nhiều lần. Và nếu dữ liệu mà bạn muốn in nằm trong bảng Microsoft Excel, bạn có thể in chỉ bảng Excel. Bạn cũng có thể in tệp thay vào đó để máy in. Hãy xem in trang tính hoặc sổ làm việc

Khắc phục sự cố khi in

Nút In và một số thiết đặt máy in của tôi không sẵn dùng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Bắt đầu nhanh: In trang tính

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×