In trang tính với hàng và cột ẩn

Trong Excel Online, khi bạn in một trang tính với các hàng hay cột ẩn, các hàng và cột ẩn sẽ không được in. Nếu bạn muốn bao gồm hàng và cột ẩn, bạn sẽ cần bỏ ẩn chúng trước khi bạn in trang tính.

Bạn có thể biết cách hàng hoặc cột đã bị ẩn bằng các nhãn đầu đề bị thiếu hoặc bằng các đường đôi như minh họa trong hình ảnh này.

Đường đôi giữa hàng và cột chỉ ra các hàng hay cột ẩn

Đây là cách để bạn có thể bỏ ẩn hàng hoặc cột:

  1. Chọn phạm vi các đầu đề xung quanh các hàng hay cột ẩn. Trong ví dụ này, hãy chọn tất cả các đầu đề hàng từ 2 đến 7 để bỏ ẩn hàng 3 và 6.

    Chọn phạm vi các đầu đề xung quanh các hàng hay cột ẩn

  2. Bấm chuột phải vào phần đã chọn và chọn Bỏ ẩn Hàng (đối với cột, hãy chọn Bỏ ẩn Cột).

  3. Bấm Tệp > In.

  4. Hãy bấm In để xem trước.

    Xem trước khi in

  5. Trong hộp Tùy chọn In, hãy bảo đảm Toàn bộ Trang được chọn, rồi bấm In.

Lưu ý:  Các nhãn hàng và cột không hiển thị trong bản xem trước khi in và bản in.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×