In tài liệu trong Word

Trước khi in, bạn có thể xem trước tài liệu của mình và xác định trang mà bạn muốn in.

 1. Trên menu Tệp, bấm In.

 2. Để xem trước từng trang, hãy bấm vào mũi tên tiến hoặc lùi ở cuối trang.

  Ảnh chụp màn hình trang In kèm theo các mũi tên để xem trước các trang trong tài liệu được tô sáng.

  Nếu văn bản quá nhỏ khiến bạn không đọc được, hãy sử dụng con trượt thu phóng ở cuối trang để phóng to văn bản.

  Con trượt thu phóng để phóng to hoặc thu nhỏ văn bản được hiển thị.

 3. Chọn số bản sao và mọi tùy chọn nào khác bạn muốn, rồi bấm nút In.

  Ảnh chụp màn hình ngăn In kèm theo các cài đặt in khác nhau, chẳng hạn như số bản sao.

 1. Trên menu Tệp, bấm In.

 2. Để chỉ in các trang nhất định, in một số thuộc tính của tài liệu hay in các thay đổi được theo dõi cùng với chú thích, hãy bấm vào mũi tên bên dưới Cài đặt, cạnh In Tất cả Các trang (mặc định) để xem mọi tùy chọn.

  Ảnh chụp màn hình ngăn In với menu In Tất cả Các trang được bung rộng để hiển thị các tùy chọn bổ sung.

 3. Để chỉ in một số trang nhất định, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để in trang được hiển thị trong bản xem trước, hãy chọn In Trang hiện tại.

  • Để in các trang liên tiếp như 1 - 3, chọn In Tùy chỉnh, rồi nhập số trang đầu tiên và cuối cùng vào hộp Trang.

  • Để in đồng thời từng trang riêng cùng với một loạt trang (chẳng hạn như trang 3, rồi trang 4-6), hãy chọn In Tùy chỉnh, và nhập số trang và phạm vi trang, tách biệt bằng dấu phẩy (ví dụ: 3, 4-6).

 1. Mở tài liệu có chú thích. Nếu chú thích không hiển thị ngay, hãy đi đến tab Xem lại, rồi chọn Hiện Đánh dấu và chỉ chọn chú thích từ danh sách. Bạn có thể chọn in các chú thích từ một người xem lại cụ thể, để thực hiện điều đó, chọn người xem lại bên dưới Những người cụ thể.

  Hiển thị các tùy chọn Đánh dấu bên dưới tab Xem lại
 2. Ở menu Tệp, bấm vào In.

 3. Trong mục Cài đặt, chọn In Đánh dấu.

  Hiển thị Cài đặt In để in đánh dấu
 4. Bấm vào In.

  Bạn đã hoàn tất, tài liệu của bạn sẽ in kèm chú thích.

Lưu ý: Nếu bạn muốn in tài liệu của mình mà không cần bất kỳ chú thích nào, đi đến tab Xem lại, bên dưới Theo dõi, chọn Không có Đánh dấu, rồi in tài liệu của bạn.

Xem thêm

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×