Lưu & in

In nhãn gửi thư

In nhãn gửi thư

Với danh sách địa chỉ được thiết lập trên bảng tính Excel, hãy sử dụng tính năng phối thư trong Word để tạo nhãn gửi thư.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
  1. Đi tới Gửi thư > Bắt đầu phối thư > Trình hướng dẫn Phối thư từng bước.

  2. Chọn Nhãn > Tiếp theo: Bắt đầu tài liệu.

  3. Chọn Tùy chọn nhãn, chọn Nhà cung cấp nhãn của bạn và Số sản phẩm (tìm thông tin này trên gói nhãn của bạn), rồi chọn OK.

  4. Chọn Tiếp theo: Chọn người nhận > Duyệt

  5. Bấm đúp vào danh sách địa chỉ trên Excel, rồi chọn OK.

  6. Chọn Tiếp theo: Sắp xếp nhãn.

  7. Chọn Khối địa chỉ, chọn OK, rồi chọn Cập nhật toàn bộ nhãn.

  8. Chọn Tiếp theo: Xem trước nhãn, sau đó chọn Tiếp theo: Hoàn thành phối.

  9. Chọn In > OK, chọn máy in rồi chọn OK

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×