In một trang hoặc một phần trong thư email

Bạn có thể in toàn bộ thư email trong Outlook bằng cách mở thư đó, rồi chọn Tệp > In.

Nếu bạn chỉ muốn in một trang duy nhất hoặc một vài trang, bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách sử dụng hộp thoại Tùy chọn in.

Quan trọng: Do có nhiều loại máy in nên chúng tôi không thể cung cấp thông tin khắc phục sự cố cho các sự cố cụ thể về in, chẳng hạn như máy in không phản hồi, xóa hàng đợi in hay các trường hợp Outlook không tìm thấy máy in của bạn. Để biết thông tin khắc phục sự cố, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng máy in hoặc website của nhà sản xuất.  

In một trang cụ thể của thư

Trong bất kỳ phiên bản Outlook nào, bạn cũng có thể in các trang được đánh số lẻ hoặc các trang được đánh số chẵn từ tùy chọn Số trang bên dưới Bản sao trong hộp thoại Tùy chọn in.

In các trang đã chọn

 1. Trong thư đang mở, chọn Tệp > In > Tùy chọn in.

  Bạn chỉ có thể in các trang cụ thể của thư email.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Outlook 2010 bằng máy in mạng, cửa sổ In có thể xuất hiện phía sau các cửa sổ ứng dụng khác.

 2. Chọn các tùy chọn in bạn cần. Để xem mô tả chi tiết về các tùy chọn này, xem mục In các mục trong Outlook.

 3. Bên dưới Phạm vi trang, bấm hoặc nhập (các) trang cụ thể mà bạn muốn in.

  Mẹo: Để xem hình thức của thư khi in ra, trước tiên, hãy bấm vào Xem trước. Nếu bạn không muốn in toàn bộ thư hoặc danh sách, việc xem trước sẽ giúp bạn xác định nên in những trang riêng lẻ nào.

 4. Bấm vào In.

In một mục trong thư

 1. Trong thư đang mở, trên tab Thư, ở nhóm Di chuyển, bấm vào Hành động>Hành động khác, rồi bấm vào Xem trong trình duyệt.

  Chọn Xem trong trình duyệt.

  Nếu bạn thấy thông báo bảo mật, hãy bấm vào OK để tiếp tục.

 2. Chọn mục bạn muốn in trong thư. Chọn văn bản hoặc phần khác của thư trực tiếp trong cửa sổ trình duyệt chứ không phải trong cửa sổ Xem trước khi in.

 3. Trên thanh công cụ trình duyệt, bấm vào mũi tên bên cạnh nút In, rồi bấm vào In.

 4. Bên dưới Phạm vi trang, bấm vào Lựa chọn, rồi bấm vào In.

Nếu đang sử dụng 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) trở lên, bạn có thể in trang riêng lẻ từ thư. Các phiên bản Outlook cũ hơn không có chức năng này và bạn phải mở thư trong trình duyệt để in trang hoặc mục riêng lẻ.

Mẹo: Để xác định phiên bản Office mà bạn đang sử dụng, trong menu Trợ giúp, bấm vào Giới thiệu về Microsoft Outlook. Phiên bản bạn đang sử dụng được hiển thị ở phía trên cùng của hộp Giới thiệu về Microsoft Outlook.

In một trang cụ thể của thư

Trong bất kỳ phiên bản Outlook nào, bạn cũng có thể in các trang được đánh số lẻ hoặc các trang được đánh số chẵn từ tùy chọn Số trang. Bạn có thể in mọi trang bạn chọn bằng cách chuyển sang dạng xem trình duyệt cho thư.

Nếu đang sử dụng Office 2007 SP2, bạn có thể chỉ định các trang riêng lẻ để in mà không cần sử dụng dạng xem trình duyệt.

Để in các trang đã chọn bằng cách sử dụng Office 2007 SP2

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong một thư đang mở, bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới In, rồi bấm vào In trong danh sách Xem trước và in.

  • Trong danh sách thư, bấm vào thư bạn muốn in, rồi trên menu Tệp, bấm vào In.

 2. Chọn các tùy chọn in. Để xem mô tả chi tiết về các tùy chọn này, xem mục In các mục trong Outlook.

 3. Bên dưới In, bấm hoặc nhập (các) trang cụ thể mà bạn muốn in.

  Mẹo: Để xác nhận hình thức của thư khi in ra, trước tiên, hãy bấm vào Xem trước khi in. Nếu bạn không muốn in toàn bộ thư hoặc danh sách, việc xem trước sẽ giúp bạn xác định nên in những trang riêng lẻ nào.

 4. Bấm vào OK để in.

Để in các trang đã chọn bằng cách sử dụng dạng xem trình duyệt

 1. Trong thư đang mở, trên tab Thư, trong nhóm Hành động, bấm vào Hành động khác, rồi bấm vào Xem trong trình duyệt.

  Nếu bạn thấy thông báo bảo mật, hãy bấm vào OK nếu bạn chọn tiếp tục.

 2. Trên thanh công cụ trình duyệt, bấm vào mũi tên bên cạnh nút In, rồi bấm vào Xem trước khi in.

 3. Xác định (các) trang bạn muốn in.

 4. Trên thanh công cụ, bấm vào In.

 5. Bên dưới Phạm vi trang, bấm vào Trang, rồi nhập số trang của các trang bạn muốn in.

 6. Chọn bất kỳ tùy chọn in nào khác.

 7. Bấm vào In.

In một mục trong thư

Lưu ý: Office 2007 SP2 không bao gồm tùy chọn in các mục đã chọn từ thư. Điều này phải được thực hiện thông qua dạng xem trình duyệt.

 1. Trong thư đang mở, trên tab Thư, trong nhóm Hành động, bấm vào Hành động khác, rồi bấm vào Xem trong trình duyệt.

  Nếu bạn thấy thông báo bảo mật, hãy bấm vào OK để tiếp tục.

 2. Chọn mục bạn muốn in trong thư. Chọn văn bản hoặc một phần khác của thư trực tiếp trong cửa sổ trình duyệt chứ không phải trong cửa sổ Xem trước khi in.

 3. Trên thanh công cụ trình duyệt, bấm vào mũi tên bên cạnh nút In, rồi bấm vào In.

 4. Bên dưới Phạm vi trang, bấm vào Lựa chọn, rồi bấm vào In.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×