In một PivotTable

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

In một PivotTable theo cách bạn muốn thường yêu cầu sử dụng một tổ hợp các tính năng in cho trang tính và Pivottable. Để sử dụng các tính năng này, bạn phải có một chỉ báo cáo trên trang tính, hoặc bạn phải đặt một vùng in bao gồm một chỉ báo cáo.

Mẹo: Kết quả tốt nhất, hãy làm theo các đoạn theo trình tự.

Nếu bạn có nhiều hơn một Báo cáo PivotTable trên trang tính, thiết lập một vùng in bao gồm các chỉ báo cáo mà bạn muốn in.

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Trên tab phân tích , trong nhóm hành động , bấm chọn, sau đó bấm Toàn bộ PivotTable.

 3. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , bấm Vùng in, sau đó bấm Thiết đặt vùng in.

  Thiết lập Vùng In

Dạng xem bố trí Page rất hữu ích để nhận dữ liệu của bạn sẵn sàng để in. Ví dụ, bạn có thể dùng các thước đo chiều rộng và chiều cao của dữ liệu, thay đổi hướng trang, thêm hoặc thay đổi tiêu đề trang và chân trang, đặt lề cho in, và ẩn hoặc hiển thị tiêu đề hàng và cột.

 1. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem sổ làm việc , bấm Bố trí trang.

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm Dạng xem bố trí trang Ảnh nút trên thanh trạng thái.

 2. Thực hiện điều chỉnh bố trí trang.

Bạn có thể lặp lại nhãn hàng và nhãn cột của một báo cáo trên mỗi trang in ra dưới dạng tiêu đề in. Khi bạn thay đổi bố trí báo cáo để các nhãn được hiển thị trong trang tính khác hàng và cột, các nhãn hàng và cột mới được lặp lại tự động lần sau khi bạn in báo cáo.

 1. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , bấm In tiêu đề.

  Tiêu đề in

 2. Trong hộp thoại Thiết lập trang , hãy đảm bảo rằng các hàng lặp lại ở trên cùngcột lặp lại ở bên trái hộp kiểm xóa.

 3. Đóng hộp thoại Thiết lập trang .

 4. Trên tab phân tích , trong nhóm PivotTable , hãy bấm tùy chọn.

 5. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable , bấm tab in , sau đó chọn hộp kiểm đặt tiêu đề in .

 6. Nếu báo cáo của bạn có nhiều hơn một nhãn hàng và bạn cũng muốn lặp lại các mục nhãn hàng bên ngoài trên mỗi trang, hãy chọn hộp kiểm lặp lại nhãn hàng trên mỗi trang in ra .

Khi báo cáo của bạn có nhiều nhãn hàng và dấu ngắt trang nằm trong một nhóm các mục nhãn hàng, bạn có thể đặt báo cáo để tự động lặp lại nhãn mục cho ngoài nhãn ở phía trên cùng của trang tiếp theo. Trong báo cáo với hai hoặc nhiều nhãn hàng, tất cả nhưng nhãn ngoài cùng bên phải là nhãn hàng bên ngoài. Trong ví dụ sau, báo cáo được đặt sao cho các mục đôngquý 2 từ nhãn hàng bên ngoài khu vựcq in trên trang tiếp theo sau dấu ngắt trang.

In báo cáo PivotTable

1. ngắt trang trong một nhóm mục.

2. nhãn mục từ bên ngoài hàng nhãn được lặp lại trên trang 2.

 1. Bấm chuột phải vào nhãn hàng bên ngoài có các mục mà bạn muốn in trên trang riêng biệt, sau đó bấm Thiết đặt trường trên menu lối tắt.

 2. Trong hộp thoại Thiết đặt trường , hãy bấm vào tab bố trí & in .

 3. Chọn hộp kiểm Chèn Ngắt Trang sau mỗi mục .

Nó là một ý kiến hay toàn bộ PivotTable trong bản xem trước ngắt trang, hãy xem lại trong trường hợp bạn cần phải thực hiện các điều chỉnh bổ sung của dấu ngắt trang.

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Xem trước Dấu ngắt trang.

  Bạn có thể chèn dấu ngắt trang thủ công mới và di chuyển và xóa bỏ dấu ngắt trang tự động. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm, xóa bỏ, hoặc di chuyển ngắt trang.

Bạn có thể hoặc có thể không muốn in bung rộng và thu gọn nút. Để quyết định xem bạn muốn in bung rộng và thu gọn các nút, hãy làm như sau:

 • Để hiện hoặc ẩn menu bung rộng và thu gọn các nút trên trang tính, trên tab phân tích , trong nhóm Hiện/ẩn , hãy bấm + /-nút.

 • Để hiện hoặc ẩn menu bung rộng và thu gọn các nút trên báo cáo được in, hãy làm như sau:

  1. Trên tab phân tích , trong nhóm PivotTable , hãy bấm tùy chọn.

  2. Bấm tab in , và sau đó chọn hoặc xóa hộp kiểm in bung rộng/thu gọn nút khi được hiển thị trên PivotTable .

   Lưu ý: Chọn hộp kiểm này yêu cầu + /-nút lệnh trong nhóm Hiện/ẩn trên tab tùy chọn được bật.

 1. Để kiểm tra bố trí in cuối cùng của bạn, hãy bấm tệp > in, và xem bản xem trước.

  Lối tắt bàn phím bạn cũng có thể nhấn CTRL + F2.

  Thực hiện điều chỉnh cuối cùng khi cần thiết. Để biết thêm thông tin, hãy xem xem trang tính trước khi in.

 2. Khi bản xem trước trông ổn, hãy bấm in.

Nếu bạn có nhiều hơn một Báo cáo PivotTable trên trang tính, thiết lập một vùng in bao gồm các chỉ báo cáo mà bạn muốn in.

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Hành động, hãy bấm Chọn, rồi bấm Toàn bộ PivotTable.

  ảnh dải băng excel

 3. Trên Tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Vùng In, rồi bấm Thiết lập Vùng In.

  Ảnh Ribbon Excel

Dạng xem bố trí Page rất hữu ích để nhận dữ liệu của bạn sẵn sàng để in. Ví dụ, bạn có thể dùng các thước đo chiều rộng và chiều cao của dữ liệu, thay đổi hướng trang, thêm hoặc thay đổi tiêu đề trang và chân trang, đặt lề cho in, và ẩn hoặc hiển thị tiêu đề hàng và cột.

 1. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem sổ làm việc , bấm Bố trí trang.

  Ảnh ribbon

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm Dạng xem bố trí trang Ảnh nút trên thanh trạng thái.

 2. Thực hiện điều chỉnh bố trí trang.

Bạn có thể lặp lại nhãn hàng và nhãn cột của một báo cáo trên mỗi trang in ra dưới dạng tiêu đề in. Khi bạn thay đổi bố trí báo cáo để các nhãn được hiển thị trong trang tính khác hàng và cột, các nhãn hàng và cột mới được lặp lại tự động lần sau khi bạn in báo cáo.

 1. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm In Tiêu đề.

  Ảnh Ribbon Excel

 2. Trong hộp thoại Thiết lập trang , hãy đảm bảo rằng các hàng lặp lại ở trên cùngcột lặp lại ở bên trái hộp kiểm xóa.

 3. Đóng hộp thoại Thiết lập trang .

 4. Trên tab Tùy chọn , trong nhóm PivotTable, bấm vào Tùy chọn.

  Ảnh Ribbon Outlook

 5. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable , bấm tab in , sau đó chọn hộp kiểm đặt tiêu đề in .

 6. Nếu báo cáo của bạn có nhiều hơn một nhãn hàng và bạn cũng muốn lặp lại các mục nhãn hàng bên ngoài trên mỗi trang, hãy chọn hộp kiểm lặp lại nhãn hàng trên mỗi trang in ra .

Khi báo cáo của bạn có nhiều nhãn hàng và dấu ngắt trang nằm trong một nhóm các mục nhãn hàng, bạn có thể đặt báo cáo để tự động lặp lại nhãn mục cho ngoài nhãn ở phía trên cùng của trang tiếp theo. Trong báo cáo với hai hoặc nhiều nhãn hàng, tất cả nhưng nhãn ngoài cùng bên phải là nhãn hàng bên ngoài. Trong ví dụ sau, báo cáo được đặt sao cho các mục đôngquý 2 từ nhãn hàng bên ngoài khu vựcq in trên trang tiếp theo sau dấu ngắt trang.

In báo cáo PivotTable

1. ngắt trang trong một nhóm mục.

2. nhãn mục từ bên ngoài hàng nhãn được lặp lại trên trang 2.

 1. Bấm chuột phải vào nhãn hàng bên ngoài có các mục mà bạn muốn in trên trang riêng biệt, sau đó bấm Thiết đặt trường trên menu lối tắt.

 2. Trong hộp thoại Thiết đặt trường , hãy bấm vào tab bố trí & in .

 3. Chọn hộp kiểm Chèn Ngắt Trang sau mỗi mục .

Nó là một ý kiến hay toàn bộ PivotTable trong bản xem trước ngắt trang, hãy xem lại trong trường hợp bạn cần phải thực hiện các điều chỉnh bổ sung của dấu ngắt trang.

 • Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Xem trước Dấu ngắt trang.

  Ảnh ribbon

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm Xem trước ngắt trang Hình ảnh nút trên thanh trạng thái.

  Bạn có thể chèn dấu ngắt trang thủ công mới và di chuyển và xóa bỏ dấu ngắt trang tự động. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm, xóa bỏ, hoặc di chuyển ngắt trang.

Bạn có thể hoặc có thể không muốn in bung rộng và thu gọn nút. Để quyết định xem bạn muốn in bung rộng và thu gọn các nút, hãy làm như sau:

 • Để hiện hoặc ẩn menu bung rộng và thu gọn các nút trên trang tính, trên tab tùy chọn , trong nhóm Hiện/ẩn , hãy bấm + /-nút.

  Ảnh Ribbon Outlook

 • Để hiện hoặc ẩn menu bung rộng và thu gọn các nút trên báo cáo được in, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Tùy chọn , trong nhóm PivotTable, bấm vào Tùy chọn.

   Ảnh Ribbon Outlook

  2. Bấm tab in , và sau đó chọn hoặc xóa hộp kiểm in bung rộng/thu gọn nút khi được hiển thị trên PivotTable .

   Lưu ý: Chọn hộp kiểm này yêu cầu + /-nút lệnh trong nhóm Hiện/ẩn trên tab tùy chọn được bật.

 1. Để kiểm tra bố trí in cuối cùng của bạn, hãy làm như sau:

  • Excel 2010: Hãy bấm tệp > in.

  • Excel 2007: Bấm Microsoft Office Button Ảnh nút , bấm vào mũi tên cạnh in, sau đó bấm Xem trước khi in.

  Lối tắt bàn phím bạn cũng có thể nhấn CTRL + F2.

  Thực hiện điều chỉnh cuối cùng khi cần thiết. Để biết thêm thông tin, hãy xem xem trang tính trước khi in.

 2. Khi bản xem trước trông ổn, hãy bấm in.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×