In danh thiếp, nhãn mác, bưu thiếp, hoặc thẻ tên trong một vị trí cụ thể trên một trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể in ấn phẩm trên một tờ giấy hoặc sản phẩm cụ thể của nhà sản xuất và bạn có thể căn chỉnh Ấn phẩm của bạn để nó sẽ in chính xác mà bạn muốn nó.

Để giúp dễ dàng để căn chỉnh một ấn phẩm với sản phẩm cụ thể của nhà sản xuất hoặc để in nhiều bản sao của một ấn phẩm trên một tờ giấy khi in, hãy bật dấu xén . Bạn có thể tắt dấu xén sau khi bạn căn chỉnh Ấn phẩm của bạn trên tờ giấy.

Lưu ý: Nếu bạn muốn in các trang khác nhau trên cùng một tờ giấy — ví dụ, bằng cách dùng phối thư để tạo nhãn thư — hãy xem tạo nhãn với các địa chỉ khác nhau trong Publisher.

Bạn muốn làm gì?

Xác định vùng không thể in của máy in trên máy tính của bạn

Trung tâm Ấn phẩm của bạn trên một trang giấy

In tại các vị trí khác trên trang

Xác định vùng không thể in của máy in kết nối máy tính để bàn

Nếu bạn có ý định thay đổi lề của lệnh in của bạn, đó là nên trước tiên xác định vùng không thể in của máy in của bạn. (Để đảm bảo rằng tất cả các cạnh của viền sẽ in, bạn có thể xem trước Ấn phẩm của bạn bằng cách bấm tệp > Xem trước khi in.)

 1. Mở Microsoft WordPad.

  Lưu ý: Để mở WordPad, trên thanh tác vụ Windows, hãy bấm vào nút bắt đầu , trỏ tới Tất cả chương trình, chỉ đến phụ kiện, sau đó bấm WordPad.

 2. Bấm tệp > Thiết lập trang.

 3. Đặt bên trái, phải, trên cùngdưới cùng lề giá trị về không. Lề sẽ được đặt lại tự động vào lề tối thiểu được hỗ trợ bởi máy in.

 4. Lưu ý lề tối thiểu.

Đầu trang

Trung tâm Ấn phẩm của bạn trên một trang giấy

Nếu bạn muốn căn giữa Ấn phẩm của bạn trên một trang giấy (ví dụ, nếu bạn đang tạo một bằng chứng trước khi in nhiều bản sao), bạn có thể nhanh chóng làm điều này bằng cách bấm vào một trang trên một trang tính trên ngăn in .

Lưu ý: Nếu bạn bấm vào một trang trên một trang tính, bạn sẽ không thể điều chỉnh đường căn lề của bạn.

 1. Bấm vào Tệp > In.

 2. Trong ngăn in , bên dưới trang, bấm vào một trang trên một trang tính.

In tại các vị trí khác trên trang

Xem bạn muốn in trên một trang tính trống hay trang giấy hoặc sản phẩm cụ thể của nhà sản xuất, quy trình là giống nhau.

Quan trọng: Khi bạn tạo một ấn phẩm, chẳng hạn như danh thiếp, mà bạn muốn in trên sản phẩm cụ thể của nhà sản xuất, chẳng hạn như của NCR #NCR 982403 danh thiếp, hãy đảm bảo chọn mẫu cho sản phẩm đó trước khi bạn tạo ấn phẩm danh thiếp của bạn. Nếu bạn trước tiên thiết kế danh thiếp của bạn và sau đó chọn sản phẩm của nhà sản xuất, bạn có thể cần thiết kế lại các thẻ của bạn để nó vừa với sản phẩm.

Nếu sản phẩm của nhà sản xuất không được liệt kê, bạn có thể bấm Thay đổi kích cỡ trang trong ngăn tác vụ Định dạng Ấn phẩm và tạo một cỡ trang tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem đổi kích cỡ trang sách hay trang giấy trong Publisher.

Dùng các tùy chọn in để chọn vị trí

Bằng cách điều chỉnh các tùy chọn in trong ngăn in , bạn có thể xác định vị trí trên một tờ giấy Ấn phẩm của bạn sẽ in.

Điều chỉnh các tùy chọn in
 1. Tạo hoặc mở một ấn phẩm nhỏ hơn kích cỡ mà bạn muốn in trên, ví dụ, danh thiếp.

 2. Bấm vào Tệp > In.

 3. Trên ngăn in , dưới thiết đặt, tăng hoặc giảm các bản sao của mỗi trang.

 4. Chọn kích cỡ của bạn và chọn dọchoặc ngang .

 5. Trên ngăn in, bấm Tùy chọn bố trí. Thay đổi các số đo của lề bên, lề trên, khoảng cách ngangkhoảng cách dọc để cửa sổ xem trước Hiển thị số lượng bản sao mà bạn muốn.

  Tùy chọn bố trí in

Mẹo: Nếu bạn muốn in trên sản phẩm cụ thể của nhà sản xuất, hãy thử in trên một trang trống đầu tiên để đảm bảo rằng Ấn phẩm của bạn sẽ in trong vị trí chính xác trên sản phẩm.

Đầu trang

Bạn muốn làm gì?

Xác định vùng không thể in của máy in trên máy tính của bạn

Trung tâm Ấn phẩm của bạn trên một trang giấy

In tại các vị trí khác trên trang

Xác định vùng không thể in của máy in kết nối máy tính để bàn

Nếu bạn có ý định thay đổi lề của lệnh in của bạn, đó là nên trước tiên xác định vùng không thể in của máy in của bạn. (Để đảm bảo rằng tất cả các cạnh của viền sẽ in, bạn có thể xem trước Ấn phẩm của bạn bằng cách bấm tệp > Xem trước khi in.)

 1. Mở Microsoft WordPad.

  Lưu ý: Để mở WordPad, trên thanh tác vụ Windows, hãy bấm vào nút bắt đầu , trỏ tới Tất cả chương trình, chỉ đến phụ kiện, sau đó bấm WordPad.

 2. Bấm tệp > Thiết lập trang.

 3. Đặt bên trái, phải, trên cùngdưới cùng lề giá trị về không. Lề sẽ được đặt lại tự động vào lề tối thiểu được hỗ trợ bởi máy in.

 4. Lưu ý lề tối thiểu.

Đầu trang

Trung tâm Ấn phẩm của bạn trên một trang giấy

Nếu bạn muốn căn giữa Ấn phẩm của bạn trên một trang giấy (ví dụ, nếu bạn đang tạo một bằng chứng trước khi in nhiều bản sao), bạn có thể nhanh chóng làm điều này bằng cách bấm vào một trang trên một trang tính trên tab thiết đặt giấy và Ấn phẩm của bản in hộp thoại.

Lưu ý: Nếu bạn bấm vào một trang trên một trang tính, bạn sẽ không thể điều chỉnh đường căn lề của bạn.

 1. Bấm vào Tệp > In.

 2. Trong hộp thoại in , bấm vào tab Ấn phẩm và thiết đặt giấy , sau đó chọn một trang trên một trang tính.

In tại các vị trí khác trên trang

Xem bạn muốn in trên một trang tính trống hay trang giấy hoặc sản phẩm cụ thể của nhà sản xuất, quy trình là giống nhau.

Quan trọng: Khi bạn tạo một ấn phẩm, chẳng hạn như danh thiếp, mà bạn muốn in trên sản phẩm cụ thể của nhà sản xuất, chẳng hạn như của NCR #NCR 982403 danh thiếp, hãy đảm bảo chọn mẫu cho sản phẩm đó trước khi bạn tạo ấn phẩm danh thiếp của bạn. Nếu bạn trước tiên thiết kế danh thiếp của bạn và sau đó chọn sản phẩm của nhà sản xuất, bạn có thể cần thiết kế lại các thẻ của bạn để nó vừa với sản phẩm.

Nếu sản phẩm của nhà sản xuất không được liệt kê, bạn có thể bấm Thay đổi kích cỡ trang trong ngăn tác vụ Định dạng Ấn phẩm và tạo một cỡ trang tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem đổi kích cỡ trang sách hay trang giấy trong Publisher.

Dùng các tùy chọn in để chọn vị trí

Tùy chọn in khác trong hộp thoại In

Bằng cách điều chỉnh các tùy chọn in trong hộp thoại in , bạn có thể xác định vị trí trên một tờ giấy Ấn phẩm của bạn sẽ in. Ví dụ, bạn có thể thay đổi in hai cột và một hàng của danh thiếp (cho tổng cộng hai danh thiếp) hai cột và hàng ba (cho tổng cộng sáu danh thiếp) bằng cách tăng khoảng cách dọc giữa các bản sao của Ấn phẩm của bạn. Hoặc bạn có thể in một cột và hàng năm của danh thiếp (cho tổng cộng năm danh thiếp) bằng cách tăng khoảng cách ngang giữa các bản sao của Ấn phẩm của bạn.

Điều chỉnh các tùy chọn in
 1. Tạo hoặc mở một ấn phẩm nhỏ hơn kích cỡ mà bạn muốn in trên, ví dụ, danh thiếp.

 2. Bấm tệp > in, sau đó bấm vào tab Ấn phẩm và thiết đặt giấy .

 3. Bên dưới tùy chọn in khác, hãy nhập hàng và cột mà bạn muốn bắt đầu in trên trang

 4. Thay đổi các số đo của lề bên, lề trên, khoảng cách ngangkhoảng cách dọc để cửa sổ xem trước Hiển thị số lượng bản sao mà bạn muốn.

  Mẹo: Nếu bạn muốn in trên sản phẩm cụ thể của nhà sản xuất, hãy thử in trên một trang trống đầu tiên để đảm bảo rằng Ấn phẩm của bạn sẽ in trong vị trí chính xác trên sản phẩm.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×