In chú thích và ghi chú trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu trang tính của bạn chứa chú thích xử lý hoặc ghi chú, bạn có thể in chúng khi chúng xuất hiện trên hay ở cuối trang tính.

Lưu ý: Trong Excel cho Office 365, còn có hai loại chú thích để chọn từ: ren chú thích và ghi chú. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Threaded chú thích và ghi chú.

Lưu ý: Tháng 7 25, 2018: Threaded comments là một tính năng beta, và chỉ sẵn dùng cho một phần của Người trong Office tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục để tối ưu hóa tính năng này qua một số tháng tiếp theo. Khi nó đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ phát hành bản này vào tất cả người trong Office và người đăng ký Office 365.

 1. Chọn trang tính chứa xử lý chú thích và ghi chú mà bạn muốn in.

 2. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm vào mũi tên ở bên phải để mở hộp thoại Thiết lập trang .

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 3. Chọn tab trang tính .

 4. Trong hộp chú thích , hãy bấm ở cuối trang tính.

  Lưu ý: Trong Excel cho Office 365, bạn không thể in các chú thích xử lý như được hiển thị trên trang tính. Nhưng bạn có thể in ghi chú như được hiển thị trên trang tính. Hãy xem phần tiếp theo trên in ghi chú chỉ trong Excel cho Office 365.

 5. Bấm Xem trước khi in để xem trước của các chú thích và các ghi chú. Hoặc bạn có thể trở lại trang tính và thực hiện thay đổi bất kỳ nếu cần thiết.

 6. Bấm in. Mà sẽ đưa bạn đến tab tệpin các thể loại, nơi bạn có thể bấm in lần nữa để in tài liệu, hoặc thay đổi thiết đặt chẳng hạn như hướng trang trước khi in.

Bạn có thể in ghi chú theo cách chúng xuất hiện trên trang tính.

 1. Chọn trang tính có chứa ghi chú mà bạn muốn in.

 2. Chọn một trong các tùy chọn sau đây để hiển thị và sắp xếp các ghi chú trên trang tính.

  • Để hiển thị một ghi chú cá nhân, bấm chuột phải vào ô và bấm Hiện/ẩn ghi chú.

  • Để hiển thị tất cả ghi chú, hãy bấm tab xem lại , bấm ghi chú > Hiển thị tất cả ghi chú.

  • Để di chuyển và đổi kích cỡ chồng lên nhau bất kỳ ghi chú, bấm vào viền của hộp ghi chú để điều khiển xuất hiện.

   Hãy bấm vào cạnh của hộp chú thích để di chuyển hay định lại kích cỡ của nó

   Sau đó, đổi kích cỡ hộp ghi chú bằng cách kéo viền của nó. Di chuyển ghi chú bằng cách kéo núm điều khiển của nó trên cạnh hoặc góc.

 3. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm vào mũi tên ở bên phải để mở hộp thoại Thiết lập trang .

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 4. Chọn tab trang tính .

 5. Trong hộp chú thích , bấm như hiển thị trên trang tính (thừa tự).

  Lưu ý: Trong Excel cho Office 365, bạn không thể in chỉ ghi chú ở cuối trang tính. Tuy nhiên, bạn có thể in cả xử lý chú thích và ghi chú ở cuối trang tính. Hãy xem phần trước trong chú thích xử lý in và các ghi chú trong Excel cho Office 365.

 6. Bấm Xem trước khi in để xem trước của các ghi chú. Hoặc bạn có thể trở lại trang tính và thực hiện thay đổi bất kỳ nếu cần thiết.

 7. Bấm in. Mà sẽ đưa bạn đến tab tệpin các thể loại, nơi bạn có thể bấm in lần nữa để in tài liệu, hoặc thay đổi thiết đặt chẳng hạn như hướng trang trước khi in.

 1. Chọn trang tính có chứa các chú thích mà bạn muốn in.

 2. Để in một hoặc nhiều chú khi chúng xuất hiện trên trang tính, Hiển thị và sắp xếp các chú thích.

  • Để hiển thị một chú thích cá nhân, bấm chuột phải vào ô bấm chuột phải vào ô và chọn Ẩn/hiện chú thích.

  • Để hiển thị tất cả chú thích trong trang tính, bấm tab xem lại và sau đó bấm hiện tất cả chú thích.

  • Để di chuyển và đổi kích cỡ chồng lên nhau bất kỳ chú thích, bấm vào viền của hộp chú thích để điều khiển xuất hiện.

   Hãy bấm vào cạnh của hộp chú thích để di chuyển hay định lại kích cỡ của nó

   Sau đó, đổi kích cỡ hộp chú thích bằng cách kéo viền của nó. Di chuyển chú thích bằng cách kéo núm điều khiển của nó trên cạnh hoặc góc.

 3. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm vào mũi tên ở bên phải để mở hộp thoại Thiết lập trang .

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 4. Chọn tab trang tính .

 5. Trong hộp chú thích , hãy chọn hoặc cuối trang tính hoặc như được hiển thị trên trang tính.

 6. Trên tab Trang tính, hãy chọn tùy chọn bên dưới Chú thích

 7. Bấm Xem trước khi in để xem trước của các chú thích. Hoặc bạn có thể trở lại trang tính và thực hiện thay đổi bất kỳ nếu cần thiết.

 8. Bấm in. Mà sẽ đưa bạn đến tab tệpin các thể loại, nơi bạn có thể bấm in lần nữa để in tài liệu, hoặc thay đổi thiết đặt chẳng hạn như hướng trang trước khi in.

Lưu ý: Tháng 7 25, 2018: Threaded comments là một tính năng beta, và chỉ sẵn dùng cho một phần của Người trong Office tại thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục để tối ưu hóa tính năng này qua một số tháng tiếp theo. Khi nó đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ phát hành bản này vào tất cả người trong Office và người đăng ký Office 365.

 1. Chọn trang tính chứa xử lý chú thích và ghi chú mà bạn muốn in.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Thiết lập Trang.

 3. Chọn tab trang tính .

 4. Trong hộp chú thích , hãy bấm ở cuối trang tính.

  Lưu ý: Trong Excel cho Office 365 dành cho Mac, bạn không thể in các chú thích xử lý như được hiển thị trên trang tính. Nhưng bạn có thể in ghi chú như được hiển thị trên trang tính. Hãy xem phần tiếp theo trên in ghi chú chỉ trong Excel cho Office 365 dành cho máy Mac.

 5. Bấm vào In.

Bạn có thể in ghi chú theo cách chúng xuất hiện trên trang tính.

 1. Chọn trang tính có chứa ghi chú mà bạn muốn in.

 2. Chọn một trong các tùy chọn sau đây để hiển thị và sắp xếp các ghi chú trên trang tính.

  • Để hiển thị một ghi chú cá nhân, bấm chuột phải vào ô và bấm Hiện/ẩn ghi chú.

  • Để hiển thị tất cả ghi chú, hãy bấm tab xem lại , và bấm ghi chú > Hiển thị tất cả ghi chú.

  • Để di chuyển và đổi kích cỡ chồng lên nhau bất kỳ ghi chú, bấm chuột phải và chọn Sửa ghi chúvà viền của ghi chú hộp Hiển thị núm điều khiển.

   Sau đó, đổi kích cỡ hộp ghi chú bằng cách kéo viền của nó. Di chuyển ghi chú bằng cách kéo núm điều khiển của nó trên cạnh hoặc góc.

 3. Trên menu Tệp, bấm vào Thiết lập Trang.

 4. Chọn tab trang tính .

 5. Trong hộp chú thích , bấm như hiển thị trên trang tính (thừa tự).

  Lưu ý: Trong Excel cho Office 365 dành cho Mac, bạn không thể in chỉ ghi chú ở cuối trang tính. Tuy nhiên, bạn có thể in cả xử lý chú thích và ghi chú ở cuối trang tính. Hãy xem phần trước trong chú thích xử lý in và các ghi chú trong Excel cho Office 365 cho Mac.

 6. Bấm vào In.

 1. Chọn trang tính có chứa các chú thích mà bạn muốn in.

 2. Để in một hoặc nhiều chú khi chúng xuất hiện trên trang tính, Hiển thị và sắp xếp các chú thích.

  • Để hiển thị một chú thích cá nhân, bấm chuột phải vào ô bấm chuột phải vào ô và chọn Ẩn/hiện chú thích.

  • Để hiển thị tất cả chú thích trong trang tính, bấm tab xem lại và sau đó bấm hiện tất cả chú thích.

  • Để di chuyển và đổi kích cỡ chồng lên nhau bất kỳ ghi chú, bấm chuột phải và chọn Sửa ghi chúvà viền của ghi chú hộp Hiển thị núm điều khiển.

   Sau đó, đổi kích cỡ hộp ghi chú bằng cách kéo viền của nó. Di chuyển ghi chú bằng cách kéo núm điều khiển của nó trên cạnh hoặc góc.

 3. Trên menu Tệp, bấm vào Thiết lập Trang.

 4. Chọn tab trang tính .

 5. Trong hộp chú thích , hãy chọn hoặc cuối trang tính hoặc như được hiển thị trên trang tính.

 6. Bấm vào In.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Chèn chú thích và ghi chú trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×