In chú thích và ghi chú trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu trang tính của bạn chứa chú thích xử lý hoặc ghi chú, bạn có thể in chúng.

Lưu ý: Trong Excel cho Office 365, còn có hai loại chú thích để chọn từ: ren chú thích và ghi chú. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Threaded chú thích và ghi chú.

 1. Chọn trang tính có chứa các chú thích mà bạn muốn in, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị một chú thích cá nhân, bấm chuột phải vào ô và chọn Ẩn/hiện chú thích.

  • Để hiển thị tất cả chú thích trong trang tính, hãy đến > tab xem lạiHiển thị tất cả chú thích.

  • Để di chuyển hoặc đổi kích cỡ chồng lên nhau bất kỳ chú thích, bấm vào viền của hộp chú thích để điều khiển đổi cỡ của nó xuất hiện.

   Hãy bấm vào cạnh của hộp chú thích để di chuyển hay định lại kích cỡ của nó

   Bạn có thể đổi kích cỡ hộp chú thích bằng cách kéo bất kỳ núm điều khiển đổi cỡ của nó, hoặc di chuyển nó bằng cách chọn bất kỳ phần nào của viền của nó, sau đó kéo nó ở nơi bạn muốn.

 2. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm vào phần mở ra ở bên phải để khởi động hộp thoại Thiết lập trang .

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 3. Chọn tab trang tính .

 4. Trong hộp chú thích , hãy chọn hoặc cuối trang tính hoặc như được hiển thị trên trang tính.

  Trên tab Trang tính, hãy chọn tùy chọn bên dưới Chú thích

 5. Bấm in, hoặc Xem trước khi in để xem trước của các chú thích.

 1. Chọn trang tính chứa xử lý chú thích và ghi chú mà bạn muốn in.

 2. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm vào phần mở ra ở bên phải để khởi động hộp thoại Thiết lập trang .

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 3. Chọn tab trang tính .

 4. Trong hộp chú thích , hãy bấm ở cuối trang tính.

  Lưu ý: Trong Excel cho Office 365, bạn không thể in xử lý chú thích khi họ đang được hiển thị trên một trang tính, nhưng bạn có thể in ghi chú. Hãy xem phần tiếp theo trên các ghi chú in trong Excel cho Office 365.

 5. Bấm in, hoặc Xem trước khi in để xem trước của các chú thích và các ghi chú.

Bạn có thể in ghi chú theo cách chúng xuất hiện trên trang tính.

 1. Chọn trang tính có chứa ghi chú mà bạn muốn in, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị một ghi chú cá nhân, bấm chuột phải vào ô và bấm Hiện/ẩn ghi chú.

  • Để hiển thị tất cả ghi chú, hãy xem lại tab > ghi chú > Hiển thị tất cả ghi chú.

  • Để di chuyển hoặc đổi kích cỡ bất kỳ ghi chú chồng lên nhau, hãy bấm vào viền của hộp ghi chú sao cho điều khiển đổi cỡ của nó xuất hiện.

   Hãy bấm vào cạnh của hộp chú thích để di chuyển hay định lại kích cỡ của nó

   Bạn có thể đổi kích cỡ vào ghi chú bằng cách kéo bất kỳ núm điều khiển đổi cỡ của nó, hoặc di chuyển nó bằng cách chọn bất kỳ phần nào của viền của nó, sau đó kéo mà bạn muốn.

 2. Trên tab Bố trí trang , trong nhóm Thiết lập trang , hãy bấm vào phần mở ra ở bên phải để mở hộp thoại Thiết lập trang .

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 3. Chọn tab trang tính .

 4. Trong hộp chú thích , bấm như hiển thị trên trang tính (thừa tự).

  Lưu ý: Trong Excel cho Office 365, bạn không thể in các ghi chú chỉ ở cuối trang tính. Tuy nhiên, bạn có thể in cả xử lý chú thích và ghi chú ở cuối trang tính. Hãy xem phần trước trong chú thích xử lý in và các ghi chú trong Excel cho Office 365.

 5. Bấm in, hoặc Xem trước khi in để xem trước các ghi chú.

 1. Chọn trang tính có chứa các chú thích mà bạn muốn in, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị một chú thích cá nhân, bấm chuột phải vào ô bấm chuột phải vào ô và chọn Ẩn/hiện chú thích.

  • Để hiển thị tất cả chú thích trong trang tính, hãy đến > tab xem lạiHiển thị tất cả chú thích.

  • Để di chuyển hoặc đổi kích cỡ chồng lên nhau bất kỳ chú thích, bấm chuột phải và chọn Sửa chú thích, và viền của chú thích vào hộp sẽ hiển thị núm điều khiển đổi cỡ.

   Bạn có thể thay đổi kích thước chú thích bằng cách kéo bất kỳ núm điều khiển đổi cỡ của nó, hoặc di chuyển nó bằng cách chọn bất kỳ viền của, sau đó kéo nó ở nơi bạn muốn.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Thiết lập Trang.

 3. Chọn tab trang tính .

 4. Trong hộp chú thích , hãy chọn hoặc cuối trang tính hoặc như được hiển thị trên trang tính.

 5. Bấm vào In.

 1. Chọn trang tính chứa xử lý chú thích và ghi chú mà bạn muốn in.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Thiết lập Trang.

 3. Chọn tab trang tính .

 4. Trong hộp chú thích , hãy bấm ở cuối trang tính.

  Lưu ý: Trong Excel cho Office 365 dành cho Mac, bạn không thể in chú thích xử lý như họ đang được hiển thị trên một trang tính. Nhưng bạn có thể in ghi chú khi chúng được hiển thị trên một trang tính. Hãy xem phần tiếp theo trên in ghi chú chỉ trong Excel cho Office 365 dành cho máy Mac.

 5. Bấm vào In.

Bạn có thể in ghi chú theo cách chúng xuất hiện trên trang tính.

 1. Chọn trang tính có chứa ghi chú mà bạn muốn in, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị một ghi chú cá nhân, bấm chuột phải vào ô và bấm Hiện/ẩn ghi chú.

  • Để hiển thị tất cả ghi chú, hãy xem lại tab > ghi chú > Hiển thị tất cả ghi chú.

  • Để di chuyển và đổi kích cỡ chồng lên nhau bất kỳ ghi chú, bấm chuột phải và chọn Sửa ghi chúvà viền của ghi chú hộp sẽ hiển thị núm điều khiển đổi cỡ.

   Bạn có thể đổi kích cỡ hộp ghi chú bằng cách kéo bất kỳ núm điều khiển đổi cỡ của nó, hoặc di chuyển nó bằng cách chọn bất kỳ viền của, sau đó kéo nó ở nơi bạn muốn.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Thiết lập Trang.

 3. Chọn tab trang tính .

 4. Trong hộp chú thích , bấm như hiển thị trên trang tính (thừa tự).

  Lưu ý: Trong Excel cho Office 365 dành cho Mac, bạn không thể in các ghi chú chỉ ở phần cuối của một trang tính. Tuy nhiên, bạn có thể in cả xử lý chú thích và ghi chú ở cuối của một trang tính. Hãy xem phần trước trong chú thích xử lý in và các ghi chú trong Excel cho Office 365 cho Mac.

 5. Bấm vào In.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Chèn chú thích và ghi chú trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×