In chú thích và ghi chú trong Excel

Nếu trang tính của bạn chứa các chú thích hoặc ghi chú theo luồng, bạn có thể in chúng.

Lưu ý: Trong Excel dành cho Office 365, có hai loại chú thích để chọn: nhận xét và ghi chú theo luồng. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết chú thích và ghi chú theo luồng.

 1. Chọn trang tính có chứa chú thích mà bạn muốn in, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị một chú thích cá nhân, hãy bấm chuột phải vào ô, rồi chọn hiện/ẩn chúthích.

  • Để hiển thị tất cả chú thích trong trang tính, hãy đi đến tab xem lại > hiện tất cả chúthích.

  • Để di chuyển hoặc đổi kích cỡ bất kỳ chú thích chồng lên nhau, hãy bấm vào đường viền của hộp chú thích để các núm điều khiển đổi cỡ xuất hiện.

   Hãy bấm vào cạnh của hộp chú thích để di chuyển hay định lại kích cỡ của nó

   Bạn có thể đổi kích cỡ hộp chú thích bằng cách kéo bất kỳ núm điều khiển đổi cỡ nào, hoặc di chuyển nó bằng cách chọn bất kỳ phần nào của đường viền, sau đó kéo nó đến nơi bạn muốn.

 2. Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm vào công cụ thu nhỏ ở bên phải để khởi động hộp thoại thiết lập trang .

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 3. Chọn tab trang tính.

 4. Trong hộp chú thích, chọn ở cuối trang tính hoặc hiển thị trên trang tính.

  Trên tab Trang tính, hãy chọn tùy chọn bên dưới Chú thích

 5. Bấm vào inhoặc xem trước khi in để xem bản xem trước của chú thích.

 1. Chọn trang tính có chứa chú thích và ghi chú theo luồng mà bạn muốn in.

 2. Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm vào công cụ thu nhỏ ở bên phải để khởi động hộp thoại thiết lập trang .

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 3. Chọn tab trang tính.

 4. Trong hộp chú thích, bấm vào cuốitrang tính.

  Lưu ý: Trong Excel dành cho Office 365, bạn không thể in các chú thích theo luồng khi chúng được hiển thị trên một trang tính, nhưng bạn có thể in ghi chú. Xem mục tiếp theo trên ghi chú in trong Excel dành cho Office 365.

 5. Bấm vào inhoặc xem trước khi in để xem bản xem trước các chú thích và ghi chú.

Bạn có thể in ghi chú theo cách chúng xuất hiện trên trang tính.

 1. Chọn trang tính có chứa các ghi chú mà bạn muốn in, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị một ghi chú cá nhân, hãy bấm chuột phải vào ô và bấm hiện/ẩn ghi chú.

  • Để hiển thị tất cả ghi chú, hãy đi đến tab xem lại > ghi chú > Hiển thị tất cả ghi chú.

  • Để di chuyển hoặc đổi kích cỡ bất kỳ ghi chú chồng lên nhau, hãy bấm vào đường viền của hộp ghi chú để các núm điều khiển đổi cỡ xuất hiện.

   Hãy bấm vào cạnh của hộp chú thích để di chuyển hay định lại kích cỡ của nó

   Bạn có thể đổi kích cỡ ghi chú bằng cách kéo bất kỳ núm điều khiển đổi cỡ nào, hoặc di chuyển nó bằng cách chọn bất kỳ phần nào của viền, sau đó kéo nó đến nơi bạn muốn.

 2. Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm vào công cụ thu nhỏ ở bên phải để mở hộp thoại thiết lập trang .

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

 3. Chọn tab trang tính.

 4. Trong hộp chú thích, bấm vào như được hiển thị trên trang tính (Legacy).

  Lưu ý: Trong Excel dành cho Office 365, bạn không thể chỉ in các ghi chú ở cuối trang tính. Tuy nhiên, bạn có thể in cả chú thích và ghi chú theo luồng ở cuối trang tính. Xem phần trước đó trên các chú thích in và ghi chú trong Excel dành cho Office 365.

 5. Bấm vào inhoặc xem trước khi in để xem bản xem trước của ghi chú.

 1. Chọn trang tính có chứa chú thích mà bạn muốn in, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị một chú thích cá nhân, hãy bấm chuột phải vào ô, bấm chuột phải vào ô và chọn Hiển thị/ẩn chúthích.

  • Để hiển thị tất cả chú thích trong trang tính, hãy đi đến tab xem lại > hiện tất cả chúthích.

  • Để di chuyển hoặc đổi kích cỡ bất kỳ chú thích chồng lên nhau, hãy bấm chuột phải và chọn chỉnh sửa chúthích và đường viền của hộp chú thích sẽ hiển thị núm điều khiển đổi cỡ.

   Bạn có thể đổi kích cỡ chú thích bằng cách kéo bất kỳ núm điều khiển đổi cỡ nào, hoặc di chuyển nó bằng cách chọn bất kỳ viền nào của nó, sau đó kéo nó đến nơi bạn muốn.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Thiết lập trang.

 3. Chọn tab trang tính.

 4. Trong hộp chú thích, chọn ở cuối trang tính hoặc hiển thị trên trang tính.

 5. Bấm vào In.

 1. Chọn trang tính có chứa chú thích và ghi chú theo luồng mà bạn muốn in.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Thiết lập trang.

 3. Chọn tab trang tính.

 4. Trong hộp chú thích, bấm vào cuốitrang tính.

  Lưu ý: Trong Excel for Office 365 dành cho máy Mac, bạn không thể in các chú thích theo luồng khi chúng được hiển thị trên một trang tính. Tuy nhiên, bạn có thể in ghi chú khi chúng được hiển thị trên một trang tính. Xem mục tiếp theo chỉ in ghi chú trong Excel for Office 365 dành cho máy Mac.

 5. Bấm vào In.

Bạn có thể in ghi chú theo cách chúng xuất hiện trên trang tính.

 1. Chọn trang tính có chứa các ghi chú mà bạn muốn in, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị một ghi chú cá nhân, hãy bấm chuột phải vào ô và bấm hiện/ẩn ghi chú.

  • Để hiển thị tất cả ghi chú, hãy đi đến tab xem lại > ghi chú > Hiển thị tất cả ghi chú.

  • Để di chuyển và đổi kích cỡ bất kỳ ghi chú chồng lên nhau, hãy bấm chuột phải và chọn chỉnh sửa ghi chúvà đường viền của hộp ghi chú sẽ hiển thị núm điều khiển đổi cỡ.

   Bạn có thể đổi kích cỡ hộp ghi chú bằng cách kéo bất kỳ núm điều khiển đổi cỡ nào, hoặc di chuyển nó bằng cách chọn bất kỳ viền nào của nó, sau đó kéo nó đến nơi bạn muốn.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Thiết lập trang.

 3. Chọn tab trang tính.

 4. Trong hộp chú thích, bấm vào như được hiển thị trên trang tính (Legacy).

  Lưu ý: Trong Excel for Office 365 dành cho máy Mac, bạn không thể chỉ in các ghi chú ở cuối trang tính. Tuy nhiên, bạn có thể in cả chú thích và ghi chú theo luồng ở cuối trang tính. Xem phần trước đó trên các chú thích in và ghi chú trong Excel for Office 365 dành cho máy Mac.

 5. Bấm vào In.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Chèn chú thích và ghi chú trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×