In chú thích

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

In tất cả chú thích khi chúng được hiển thị trên một trang tính

 1. Bấm vào trang tính.

 2. Trên tab xem lại , trong phần chú thích, bấm Hiện tất cả.

 3. Di chuyển và đổi kích cỡ bất kỳ chú thích chồng lên nhau theo nhu cầu bằng cách kéo viền chú thích hoặc bằng cách dùng núm điều khiển đổi cỡ.

 4. Trên menu tệp , bấm Thiết lập trang, sau đó bấm vào tab trang tính .

 5. Trên menu bật lên chú thích , bấm như hiển thị trên trang tính.

 6. Trên menu Tệp, bấm In.

  Bạn có thể nhìn thấy trang tính của bạn sẽ in bằng cách trước khi bạn in nó bằng cách bấm xem trước.

In các chú thích cụ thể khi chúng được hiển thị trên một trang tính

 1. Bấm vào trang tính.

 2. Nhấn giữ phím CONTROL và bấm vào ô chứa chú thích, sau đó bấm Hiện chú thích.

  Lặp lại bước này cho mỗi chú thích mà bạn muốn in.

 3. Di chuyển và đổi kích cỡ bất kỳ chú thích chồng lên nhau theo nhu cầu bằng cách kéo viền chú thích hoặc bằng cách dùng núm điều khiển đổi cỡ.

 4. Trên menu tệp , bấm Thiết lập trang, sau đó bấm vào tab trang tính .

 5. Trên menu bật lên chú thích , bấm như hiển thị trên trang tính.

 6. Trên menu Tệp, bấm In.

  Bạn có thể nhìn thấy trang tính của bạn sẽ in bằng cách trước khi bạn in nó bằng cách bấm xem trước.

In tất cả chú thích trên trang riêng lẻ

 1. Bấm vào trang tính.

 2. Trên tab xem lại , trong phần chú thích, bấm Hiện tất cả.

 3. Trên menu tệp , bấm Thiết lập trang, sau đó bấm vào tab trang tính .

 4. Trên menu bật lên chú thích , hãy bấm ở cuối trang tính.

 5. Trên menu Tệp, bấm In.

  Bạn có thể nhìn thấy trang tính của bạn sẽ in bằng cách trước khi bạn in nó bằng cách bấm xem trước.

In các chú thích cụ thể trên một trang riêng biệt

 1. Bấm vào trang tính.

 2. Nhấn giữ phím CONTROL và bấm vào ô chứa chú thích, sau đó bấm Hiện chú thích.

  Lặp lại bước này cho mỗi chú thích mà bạn muốn in.

 3. Trên menu tệp , bấm Thiết lập trang, sau đó bấm vào tab trang tính .

 4. Trên menu bật lên chú thích , hãy bấm ở cuối trang tính.

 5. Trên menu Tệp, bấm In.

  Bạn có thể nhìn thấy trang tính của bạn sẽ in bằng cách trước khi bạn in nó bằng cách bấm xem trước.

Xem thêm

Thêm hoặc loại bỏ chú thích

In đường lưới ô

In đầu đề hoặc tiêu đề trên mỗi trang

Bản xem trước trang trước khi in

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×