In cả hai mặt của một trang giấy (duplex)

Publisher for Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một số loại ấn phẩm mà bạn tạo trong Publisher — bao gồm sách nhỏ quảng cáo, bưu thiếp, và bản tin — là ấn phẩm hai chiều. Khi bạn đã sẵn sàng để tạo các loại ấn phẩm, bạn cần in văn bản và hình ảnh trên cả hai mặt của tờ giấy.

Tìm hiểu về hoạt động in hai mặt làm thế nào

Trước khi in một ấn phẩm hai chiều, nó sẽ giúp để hiểu làm thế nào những ấn phẩm được thiết lập trong Publisher. Ví dụ, bưu thiếp có mặt bên, nơi hầu hết các thông tin đi, và một bên trở lại cho các địa chỉ gửi thư và trả về.

Mặt trước và mặt sau bưu thiếp

Mặc dù đây là hai bên của cùng một trang tính được in, Publisher Hiển thị chúng dưới dạng hai trang riêng biệt. Nếu máy in của bạn hỗ trợ in hai mặt, và nếu bạn chọn tùy chọn hai mặt khi bạn in, thông báo chính sẽ được in trên một bên của một trang tính duy nhất và các địa chỉ sẽ được in ở phía bên khác.

Tìm hiểu điều máy in của bạn hỗ trợ in hai mặt

Bạn thường có thể tìm hiểu điều máy in của bạn hỗ trợ in hai mặt bằng xem thông tin đi kèm với máy in hoặc xem thuộc tính máy in.

Để xem các thuộc tính cho máy in của bạn:

 1. Bấm vào Tệp > In.

 2. Trong danh sách máy in , hãy chọn máy in bạn muốn dùng, sau đó bấm Thuộc tính máy in.

 3. Nếu bạn xem các tùy chọn "in hai mặt", "in trên cả hai mặt" hoặc điều gì đó tương tự, máy in của bạn hỗ trợ in hai mặt.

In một ấn phẩm ra máy in hỗ trợ in hai mặt

Để in trên cả hai mặt của một tờ giấy, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Bấm vào Tệp > In.

 2. Trong danh sách Máy in, hãy chọn máy in bạn muốn sử dụng.

 3. Trong thiết đặt, chọn in cả hai mặt – lật trang theo cạnh dài hoặc in hai mặt – lật trang theo cạnh dài.

In một ấn phẩm ra máy in không hỗ trợ in hai mặt

Nhiều máy in hỗ trợ in hai mặt, nhưng chúng không tất cả thực hiện hai mặt tùy chọn sẵn có giống nhau. Với một số máy in trên máy tính, chọn có nghĩa là hai mặt rằng máy in in tất cả các bản sao của bên thứ nhất của một trang, sau đó tạm dừng và yêu cầu bạn lật trang tính mà nó chỉ in và trở về máy in. Sau đó in tất cả các bản sao của bên thứ hai.

Để theo cách thủ công in trên cả hai mặt của tờ giấy, hãy làm như sau:

 1. Bấm tệp >in.

 2. Trong danh sách Máy in, hãy chọn máy in bạn muốn sử dụng.

 3. In trang đầu tiên bằng cách nhập 1 trong hộp trang , sau đó bấm in.

 4. Khi mặt đầu tiên được in, lật tờ giấy, sau đó để lại vào máy in. In ở mặt bên kia bằng cách nhập 2 trong hộp trang.

Lưu ý: Nếu máy in không hỗ trợ in hai mặt, và nếu bạn đang dùng phối thư để phối các địa chỉ hoặc thông tin khác vào Ấn phẩm của bạn, sau đó bạn cần để tạo hai tệp riêng biệt Publisher , cho mỗi bên của Ấn phẩm, trước khi in.

Tìm hiểu điều máy in của bạn hỗ trợ in hai mặt

Bạn thường có thể tìm hiểu điều máy in của bạn hỗ trợ in hai mặt bằng xem thông tin đi kèm với máy in hoặc xem thuộc tính máy in.

Để xem các thuộc tính cho máy in của bạn:

 1. Trên menu Tệp, bấm vào In.

 2. Trong hộp thoại in , trong danh sách tên máy in , hãy chọn máy in mà bạn muốn dùng.

 3. Bấm vào tab Chi tiết máy in .

 4. Kiểm tra xem Duplex: có được liệt kê bên dưới tính năng. Nếu bạn thấy Duplex: có, máy in hỗ trợ in hai mặt.

In một ấn phẩm ra máy in hỗ trợ in hai mặt

Để in trên cả hai mặt của một tờ giấy, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Trên menu Tệp, bấm vào In.

 2. Trong hộp thoại in , trong danh sách tên máy in , hãy chọn máy in mà bạn muốn dùng.

 3. Bấm vào tab Ấn phẩm và thiết đặt giấy .

 4. Bên dưới mặt 2 tùy chọn in, bấm vào mũi tên, sau đó chọn tùy chọn mà bạn muốn.

 5. Chọn tùy chọn in hai mặt mà bạn muốn.

 6. Bấm vào In.

In một ấn phẩm ra máy in không hỗ trợ in hai mặt

Nhiều máy in hỗ trợ in hai mặt, nhưng chúng không tất cả thực hiện hai mặt tùy chọn sẵn có giống nhau. Với một số máy in trên máy tính, chọn có nghĩa là hai mặt rằng máy in in tất cả các bản sao của bên thứ nhất của một trang, sau đó tạm dừng và yêu cầu bạn lật trang tính mà nó chỉ in và trở về máy in. Sau đó in tất cả các bản sao của bên thứ hai.

Để theo cách thủ công in trên cả hai mặt của tờ giấy, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • In từng trang riêng lẻ, sau đó sao chép các trang trên một máy Photocopy hỗ trợ hai chiều sao chép.

 • Hiển thị bên của Ấn phẩm mà bạn muốn in đầu tiên. Trong hộp thoại in , tại mục phạm vi trang, bấm trang hiện tại. Khi mặt đầu tiên được in, lật tờ giấy lên, và sau đó để lại vào máy in và in ở mặt bên kia.

 • Sử dụng trình hướng dẫn thiết lập in Two-Sided để thiết lập in hai mặt.

Lưu ý: Nếu máy in không hỗ trợ in hai mặt, và nếu bạn đang dùng phối thư để phối các địa chỉ hoặc thông tin khác vào Ấn phẩm của bạn, sau đó bạn cần để tạo hai tệp riêng biệt Publisher , cho mỗi bên của Ấn phẩm, trước khi in.

Sử dụng trình hướng dẫn thiết lập in hai mặt

Hướng dẫn thiết lập in Two-Sided là trình hướng dẫn sáu bước giúp bạn đúng cách in hai mặt ấn phẩm. Các bước bao gồm cách xác định cách thức máy in của bạn chấp nhận giấy và chạy một phép kiểm tra để đảm bảo rằng Ấn phẩm của bạn được in theo cách mà bạn mong đợi. Sau khi bạn chạy trình hướng dẫn, nó sẽ tự động sử dụng thiết đặt máy in cho tất cả hai mặt (kép) in nhiệm vụ của bạn.

Lưu ý: Bạn phải chạy trình hướng dẫn cho từng máy in mới mà bạn cài đặt trước khi in một ấn phẩm hai mặt.

 1. Trên menu tệp , bấm in. Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn máy in mà bạn muốn thiết lập.

 2. Trong hộp thoại in , bấm tab Chi tiết máy in , sau đó bấm Thiết lập máy in nâng cao.

 3. Trong hộp thoại Thiết lập máy in nâng cao , bấm tab Hướng dẫn thiết lập máy in , sau đó bấm Trình hướng dẫn thiết lập in Two-Sided.

 4. Hãy đảm bảo rằng bước đầu tiên danh sách máy in mà bạn muốn thiết lập, sau đó bấm tiếp theo. Nếu không, quay lại bước 1 và chọn đúng máy in.

 5. Trình hướng dẫn sẽ cho biết cách mà máy in của bạn chấp nhận giấy để in. Bấm tiếp theo.

 6. Bấm in bên 1, hãy trang chỉ cần in ra và đặt nó vào máy in với bên in lên và mũi tên trỏ hướng trong đó nó sẽ nguồn cấp.

 7. Bấm in bên 2, sau đó bấm tiếp theo.

 8. Bấm vào tùy chọn cho biết làm thế nào thành công của bạn kiểm tra in. Nếu vòng tròn vào cùng một bên của tờ giấy dưới dạng số, lặp lại bước 1 và 2 nhưng trong bước 2, hãy đặt giấy với các số và mũi tên bên cạnh in xuống và mũi tên trỏ hướng trong đó nó sẽ nguồn cấp , rồi bấm tiếp theo.

 9. Nhấn giữ ở trang in tối đa bản bình thường và nhìn thấy số nào bao quanh. Nếu nó chưa được chọn, bấm vào hình ảnh phản ánh cách thức in trang của bạn, sau đó bấm tiếp theo.

 10. Bấm Kết thúc.

Sau khi bạn chạy hướng dẫn thiết lập Two-Sided in, bạn có thể theo cách thủ công in hai mặt ấn phẩm.

Quan trọng: Không thay đổi các thiết đặt máy in được thiết lập bằng trình hướng dẫn thiết lập máy in Two-Sided trừ khi bạn là người dùng nâng cao. Thay đổi các thiết đặt có thể gây ra lệnh in của bạn là không thành công.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×