In bảng

Đôi khi bạn chỉ muốn in một phần của trang tính, chẳng hạn như một bảng. Bạn có thể thực hiện điều này trong Excel Online, với điều kiện là bảng có ít hơn 10.000 ô. Đây là cách thực hiện:

  1. Để chọn tất cả các ô trong bảng, hãy bấm vào ô đầu tiên và cuộn đến ô cuối cùng.

Nếu bảng của bạn có rất nhiều cột, thì thay vì cuộn, hãy bấm vào ô đầu tiên, nhấn và giữ phím Shift và bấm vào ô cuối cùng.

  1. Bấm Tệp > In > In.

In các ô đã chọn

  1. Chọn Vùng chọn Hiện tại nếu bạn chưa chọn nó, rồi bấm In.

in các ô đã chọn

  1. Nếu bạn thấy hài lòng với bản xem trước khi in, hãy bấm In. Nếu không, hãy đóng dạng xem và thực hiện mọi thay đổi cần thiết.

Dạng xem trước khi in của bảng

Tìm hiểu cách để bạn in bảng với đường lưới.

In các bảng lớn

Excel Online chỉ có thể in tối đa 10.000 ô, vì vậy nếu bảng của bạn vượt quá giới hạn này, bạn có thể thấy thông báo như sau:

thông báo không thể tạo bảng chứa nhiều hơn 10.000 ô

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, hãy bấm Mở trong Excel và in bảng trong Excel.

Nút Mở trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×