In bản trình bày đen trắng hoặc sắc độ xám

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hầu hết các bản trình bày được thiết kế để hiển thị trong màu, nhưng trang chiếu và bản phân phát thường in đen trắng hoặc sắc thái màu xám (sắc độ xám). Khi bạn in theo sắc độ xám, bạn nhận được một hình ảnh có chứa các biến thể của tông màu xám giữa đen trắng.

Bạn có thể in cả bản trình bày   — bản chiếu, đại cương, trang ghi chú và bản phân phát cho khán giả  — thành bản màu, tỉ lệ xám hay thuần đen trắng.

Thiết lập bản trình bày của bạn cần in đen trắng

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Màu/Tỉ lệ xám, hãy bấm Đen Trắng.

 2. Chọn một trang chiếu hoặc đối tượng trên bản chiếu bạn muốn thay đổi các thuộc tính của. Sau đó, trên tab đen trắng , trong nhóm Thay đổi đối tượng chọn , hãy bấm Thiết đặt bạn muốn.

  hiển thị menu thay đổi đối tượng được chọn trong PowerPoint

Lưu ý: Bạn có thể áp dụng thiết đặt đen trắng hoặc sắc độ xám khác nhau để đối tượng khác (và nền) trên cùng một trang chiếu.

Đặt thuộc tính để in theo sắc độ xám

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Màu/Sắc độ xám, hãy bấm Đen Trắng.

 2. Chọn một trang chiếu hoặc đối tượng trên bản chiếu bạn muốn thay đổi các thuộc tính của. Sau đó, trên tab sắc độ xám , trong nhóm Thay đổi đối tượng chọn , hãy bấm Thiết đặt bạn muốn.

In bản trình bày đen trắng hoặc sắc độ xám

 1. Đi đến tệp > in.

 2. Dưới Thiết đặt, trên menu Màu, bấm Thuần Đen Trắng hoặc Sắc độ xám.

  • Sắc độ xám sẽ in bản phân phát theo sắc độ xám. Một số màu, chẳng hạn như màu tô nền, sẽ hiển thị ở dạng trắng để nâng cao legibility của họ. (Đôi khi, điều này sẽ trông giống như thuần đen và trắng.)

  • Thuần đen và trắng sẽ in bản phân phát mà không tô bất kỳ màu xám.

 3. Sau khi bạn chọn lựa chọn ưa thích của bạn, bấm in.

Chuẩn bị máy in để in đen trắng hoặc sắc độ xám

Khi bạn chọn in, PowerPoint 2013 và trong PowerPoint 2016 đặt màu trong bản trình bày để phù hợp với chức năng của máy in đã chọn.

Để kiểm tra bản in sẽ trông như thế, xem nó trong xem trước khi in trước khi in. Với bản xem trước in, bạn có thể nhìn thấy các bản chiếu, ghi chú và bản phân phát mạo thuần đen trắng hoặc theo sắc độ xám, và bạn có thể điều chỉnh hình thức của các đối tượng trước khi in chúng.

Để xem trước khi in, hãy vào tệp > in. Bản xem trước in xuất hiện ở bên phải của màn hình.

Bạn cũng có thể thực hiện các thay đổi khi bạn xem trước khi in. Đi đến tệp > in, sau đó bấm thiết đặt để chọn những điều sau đây:

 • Bạn muốn in gì: bản trình bày, bản phân phát, trang ghi chú, hoặc chỉ đề cương, và in tất cả các trang chiếu, hoặc chỉ một số.

 • Bố cục cho bản in.

 • Cách thức đối chiếu hay đặt trình tự trang đã in.

 • Có để in một hoặc cả hai mặt của một trang (nếu máy in của bạn được thiết lập in hai mặt hai).

 • In màu, theo sắc độ xám hay thuần đen trắng.

 • Tùy chọn đầu trang và chân trang.

Trong bản trình bày, tùy thuộc vào nếu bạn chọn để in hoặc dự án trong sắc độ xám hay thuần đen trắng, đối tượng sẽ hiển thị trên màn hình và trong bản in như được liệt kê trong bảng.

Lưu ý: Bitmap, clip art, và biểu đồ hiển thị và được in theo sắc độ xám, ngay cả khi bạn thiết lập các thuộc tính máy in để in thuần đen trắng.

Đối tượng

Theo sắc độ xám

Thuần đen trắng

Văn bản

Đen

Đen

Đổ bóng văn bản

Cấp độ Xám

Ẩn

Dập nổi

Cấp độ Xám

Ẩn

Cấp độ Xám

Trắng

Khung

Đen

Đen

Tô mẫu

Cấp độ Xám

Trắng

Đường kẻ

Đen

Đen

Bóng đối tượng

Cấp độ Xám

Đen

Bitmap

Cấp độ Xám

Cấp độ Xám

Hình mẫu

Cấp độ Xám

Cấp độ Xám

Nền trang chiếu

Trắng

Trắng

Biểu đồ

Cấp độ Xám

Cấp độ Xám

Đặt thuộc tính cho in đen trắng

 1. Trên tab xem , trong nhóm Màu/sắc độ xám , hãy bấm đen trắng. Tab đen trắng xuất hiện trên ruy-băng ở trên cùng của PowerPoint.

 2. Trong nhóm Thay đổi đối tượng chọn , bấm Thiết đặt bạn muốn.

Lưu ý: Bạn có thể áp dụng thiết đặt đen trắng hoặc sắc độ xám khác nhau để đối tượng khác (và nền) trên cùng một trang chiếu. Chọn đối tượng mà bạn muốn đặt thiết đặt đen trắng hoặc sắc độ xám, và sau đó đặt các thuộc tính trên menu dạng xem . Không thực hiện một vùng chọn khi bạn muốn xác định các sắc độ xám và đen trắng thiết đặt cho nền, và sau đó đặt các thuộc tính trên menu dạng xem .

Đặt thuộc tính để in theo sắc độ xám

 1. Trên tab xem , trong nhóm Màu/sắc độ xám , bấm sắc độ xám. Tab sắc độ xám xuất hiện trên ruy-băng ở trên cùng của PowerPoint.

 2. Trong nhóm Thay đổi đối tượng chọn , bấm Thiết đặt bạn muốn.

Lưu ý: Bạn có thể áp dụng các thiết đặt đen trắng hoặc sắc độ xám khác cho các đối tượng khác nhau (và cho nền) trên cùng một bản chiếu. Chọn đối tượng bạn muốn đặt thiết đặt đen trắng hay sắc độ xám cho nó, rồi đặt thuộc tính trên tab Xem. Nếu bạn muốn đặt thuộc tính cho nền bản chiếu, đừng chọn bất kỳ đối tượng nào trên bản chiếu.

In bản trình bày đen trắng hoặc sắc độ xám

 1. Trên tab Tệp, hãy bấm In.

 2. Dưới Thiết đặt, trên menu Màu, bấm Thuần Đen Trắng hoặc Sắc độ xám.

  • Sắc độ xám     Thiết đặt này in bản in theo sắc độ xám. Một số màu, ví dụ như tô màu nền, hiển thị trong màu trắng để dễ đọc hơn. (Thỉnh thoảng, điều này trông giống như Thuần Đen Trắng.)

  • Thuần đen trắng     Thiết đặt này in bản phân phát có không tô màu xám.

   Hãy bấm In ở đầu bộ sưu tập.

Chuẩn bị máy in để in đen trắng hoặc sắc độ xám

Hầu hết các bản trình bày được thiết kế để hiện nhiều màu, nhưng bản chiếu và bản phân phát thường được in đen trắng hay theo các sắc độ xám. Khi bạn in theo sắc độ xám, bạn có ảnh chứa nhiều biến thể của tông màu xám giữa đen và trắng.

Khi bạn chọn in, PowerPoint 2010 đặt màu trong bản trình bày để phù hợp với chức năng của máy in đã chọn.

Để kiểm tra bản in sẽ trông như thế, xem nó trong xem trước khi in trước khi in. Với bản xem trước in, bạn có thể nhìn thấy các bản chiếu, ghi chú và bản phân phát mạo thuần đen trắng hoặc theo sắc độ xám, và bạn có thể điều chỉnh hình thức của các đối tượng trước khi in chúng. Để truy nhập bản xem trước in, trên tab tệp , bấm in. Bản xem trước in xuất hiện ở bên phải của màn hình.

Bạn cũng có thể thực hiện các thay đổi khi bạn xem trước khi in. Một lần nữa, trên tab tệp , hãy bấm in. Sau đó, dưới thiết đặt, bạn có thể chọn:

 • Bạn muốn in gì: bản trình bày, bản in phân phát, trang ghi chú hay chỉ đề cương và in tất cả hay chỉ vài trang.

 • Bố cục cho bản in.

 • Cách thức đối chiếu hay đặt trình tự trang đã in.

 • In trên một hay cả hai mặt của trang (nếu máy in được thiết lập để in hai mặt).

 • In màu, theo sắc độ xám hay thuần đen trắng.

 • Tùy chọn đầu trang và chân trang.

Trong bản trình bày, các đối tượng sắc độ xám và đen trắng xuất hiện trên màn hình và trong bản in như được liệt kê trong bảng.

Lưu ý: Bitmap, clip art, và biểu đồ hiển thị và được in theo sắc độ xám, ngay cả khi bạn thiết lập các thuộc tính máy in để in thuần đen trắng.

Đối tượng

Trong sắc độ xám /
thuần đen

và màu trắng

Văn bản

Đen/Đen

Bóng văn bản

Sắc độ xám/Ẩn

Dập nổi

Sắc độ xám/Ẩn

Sắc độ xám/Trắng

Khung

Đen/Đen

Tô mẫu

Sắc độ xám/Trắng

Đường kẻ

Đen/Đen

Bóng đối tượng

Sắc độ xám/Đen

Bitmap

Sắc độ xám/Sắc độ xám

Hình mẫu

Sắc độ xám/Sắc độ xám

Nền bản chiếu

Trắng/Trắng

Biểu đồ

Sắc độ xám/Sắc độ xám

Đặt thuộc tính cho in đen trắng

 1. Trên tab xem , trong nhóm Màu/sắc độ xám , bấm thuần đen và trắng.

 2. Ở phía trên cùng của cửa sổ PowerPoint, trên ruy-băng, bấm vào tab đen trắng .

 3. Trong nhóm Thay đổi đối tượng chọn , bấm Thiết đặt bạn muốn.

Lưu ý: Bạn có thể áp dụng thiết đặt đen trắng hoặc sắc độ xám khác nhau để đối tượng khác (và nền) trên cùng một trang chiếu. Chọn đối tượng mà bạn muốn đặt thiết đặt đen trắng hoặc sắc độ xám, và sau đó đặt các thuộc tính trên menu dạng xem . Không thực hiện một vùng chọn khi bạn muốn xác định các sắc độ xám và đen trắng thiết đặt cho nền, và sau đó đặt các thuộc tính trên menu dạng xem.

Đặt thuộc tính để in theo sắc độ xám

 1. Trên tab Xem, trong nhóm Màu/Sắc độ xám, hãy bấm Đen Trắng.

 2. Ở phía trên cùng của cửa sổ PowerPoint, trên ruy-băng, bấm tab sắc độ xám .

 3. Trong nhóm Thay đổi đối tượng chọn , bấm Thiết đặt bạn muốn.

Lưu ý: Bạn có thể áp dụng các thiết đặt đen trắng hoặc sắc độ xám khác cho các đối tượng khác nhau (và cho nền) trên cùng một bản chiếu. Chọn đối tượng bạn muốn đặt thiết đặt đen trắng hay sắc độ xám cho nó, rồi đặt thuộc tính trên tab Xem. Nếu bạn muốn đặt thuộc tính cho nền bản chiếu, đừng chọn bất kỳ đối tượng nào trên bản chiếu.

In bản trình bày đen trắng hoặc sắc độ xám

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới in, sau đó bấm Xem trước khi in.

 2. Trong nhóm in , bấm vào mũi tên bên dưới tùy chọn, trỏ đến Màu/sắc độ xám, và sau đó bấm thuần đen và trắng hoặc sắc độ xám.

  • Sắc độ xám     Thiết đặt này in bản in theo sắc độ xám. Một số màu, ví dụ như tô màu nền, hiển thị trong màu trắng để dễ đọc hơn. (Thỉnh thoảng, điều này trông giống như Thuần Đen Trắng.)

  • Thuần đen trắng     Thiết đặt này in bản phân phát có không tô màu xám.

 3. Trong hộp In, bấm vào In.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể áp dụng thiết đặt đen trắng hoặc sắc độ xám khác nhau cho các đối tượng khác trên cùng một trang chiếu.

  • Quy trình này không thay đổi màu hay thiết kế trong bản trình bày màu gốc.

  • Khi bạn in theo sắc độ xám hay màu đen và trắng, nền có thể không được in nếu can thiệp độ tương phản chiếu.

Chuẩn bị máy in để in đen trắng hoặc sắc độ xám

Hầu hết các bản trình bày được thiết kế để hiện nhiều màu, nhưng bản chiếu và bản phân phát thường được in đen trắng hay theo các sắc độ xám. Khi bạn in theo sắc độ xám, bạn có ảnh chứa nhiều biến thể của tông màu xám giữa đen và trắng.

Khi bạn chọn in, PowerPoint sẽ đặt màu trong bản trình bày để phù hợp với chức năng của máy in đã chọn.

Để kiểm tra bản in sẽ trông như thế, xem nó trong xem trước khi in trước khi in. Với bản xem trước in, bạn có thể nhìn thấy các bản chiếu, ghi chú và bản phân phát mạo thuần đen trắng hoặc theo sắc độ xám, và bạn có thể điều chỉnh hình thức của các đối tượng trước khi in chúng.

Bạn cũng có thể thực hiện các thay đổi khi bạn xem trước khi in. Bạn có thể chọn:

 • Bạn muốn in gì: bản trình bày, bản phân phát, trang ghi chú, hoặc chỉ đề cương

 • Bố trí cho bản phân phát

 • Hướng (dọc hoặc khổ ngang) cho bản phân phát, trang ghi chú hoặc dàn bài

 • Tùy chọn đầu trang và chân trang

Trong bản trình bày, các đối tượng sắc độ xám và đen trắng xuất hiện trên màn hình và trong bản in như được liệt kê trong bảng.

Đối tượng

Theo sắc độ xám /
thuần đen

và màu trắng

Văn bản

Đen/Đen

Bóng văn bản

Sắc độ xám/Ẩn

Dập nổi

Sắc độ xám/Ẩn

Sắc độ xám/Trắng

Khung

Đen/Đen

Tô mẫu

Sắc độ xám/Trắng

Đường kẻ

Đen/Đen

Bóng đối tượng

Sắc độ xám/Đen

Bitmap

Sắc độ xám/Sắc độ xám

Nền bản chiếu

Trắng/Trắng

Biểu đồ

Sắc độ xám/Sắc độ xám

Lưu ý: Bitmap, clip art, và biểu đồ hiển thị và được in theo sắc độ xám, ngay cả khi bạn thiết lập các thuộc tính máy in để in thuần đen trắng.

Xem thêm

Xem riêng ghi chú diễn giả của bạn trong khi trình bày trên nhiều màn hình

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×