In bản phân phát hoặc trang chiếu PowerPoint của bạn

In bản phân phát hoặc trang chiếu PowerPoint của bạn

Bạn có thể in:

 • Ghi chú và trang chiếu

 • Chỉ trang chiếu

 • Bản phân phát

 • Dàn bài

Bản phân phát có các ghi chú
Bản phân phát với ba trang chiếu trên mỗi trang có dòng để khán giả có thể sử dụng để ghi chú.

Trên PC, bạn có thể đặt kích cỡ trang chiếu, hướng trang và số dùng để bắt đầu đánh số trang chiếu, đặt các tùy chọn in và lưu cài đặt in của bạn.

 1. Bấm vào Tệp > In.

 2. Chỉ định số bản sao bạn muốn in.

  Chọn số bản sao cần in
 3. Đảm bảo rằng máy in đã chọn là máy in bạn muốn sử dụng.

  Máy in hiện đang được kết nối

  Bấm vào mũi tên xuống như hình minh họa để xem thêm các tùy chọn máy in khác, bao gồm lệnh Thêm Máy in giúp bạn kết nối với một máy in khác sẵn dùng trên mạng:

  Danh sách thả xuống các máy in sẵn dùng
 4. Nếu bạn đã cài đặt xong các tùy chọn in, hãy chọn In. Nếu chưa xong, tiếp tục đánh dấu các cài đặt khác (như những trang chiếu cần in và bố trí ghi chú hoặc bản phân phát) như mô tả trong các quy trình sau đây.

Nếu bạn quyết định không in sau khi đã mở hộp thoại In, chỉ cần chuyển sang tab khác trên dải băng của PowerPoint, chẳng hạn như Trang đầu, để bỏ hộp thoại In.

Khi bạn in ghi chú của diễn giả, bạn sẽ thấy một trang chiếu trên mỗi trang, dưới trang chiếu có khoảng trống được phân bổ cho ghi chú của diễn giả. Ngăn xem trước trong hộp thoại In sẽ cho bạn thấy trang được in trông như thế nào.

 1. Trong hộp thoại In, bên dưới Cài đặt, hãy chọn hộp thứ hai (theo mặc định được đặt là Trang chiếu Toàn Trang) để bung rộng danh sách tùy chọn. Sau đó, bên dưới Bố trí In, chọn Trang Ghi chú.

  Bố trí Ghi chú
 2. Nếu bạn đã cài đặt xong các tùy chọn in, hãy chọn In. Nếu chưa xong, tiếp tục đánh dấu các cài đặt khác như mô tả trong các quy trình khác của bài viết này.

Các tùy chọn khác trong Bố trí In và tất cả các tùy chọn trong Bản phân phát chỉ in trang chiếu hoặc nội dung trang chiếu chứ không in ghi chú của diễn giả.

Bạn có thể in các bản phân phát hiển thị 1, 2, 3, 4, 6 hoặc 9 trang chiếu trên mỗi trang. Nếu bạn in ba trang chiếu trên mỗi trang, các trang chiếu sẽ nằm ở bên trái của trang, còn bên phải trang là các dòng in dành để ghi chú. Bố trí "ba hàng" là bố trí duy nhất có dòng in để ghi chú.

(Để biết thông tin về thiết kế bản phân phát, chẳng hạn như cách thiết lập bố trí và hướng trang chiếu hoặc để thay đổi phần đầu trang, chân trang hoặc nền, xem Tạo hoặc thay đổi bản phân phát của bản trình bày.)

 1. Trong hộp thoại In, bên dưới Cài đặt, hãy chọn hộp thứ hai (theo mặc định được đặt là Trang chiếu Toàn Trang) để bung rộng danh sách tùy chọn. Sau đó, bên dưới Bản phân phát, hãy chọn bố trí trang mà bạn muốn.

  Bố trí in bản phân phát

  Đối với trang bản phân phát có bốn, sáu hoặc chín trang chiếu, bạn có thể chọn một trong hai tùy chọn cho từng trang: thứ tự theo chiều ngang (như minh họa trong ảnh đầu tiên bên dưới) hoặc thứ tự theo chiều dọc (ảnh thứ hai bên dưới).

  Bố trí đa trang chiếu theo chiều ngang trên một trang được in

  Bố trí đa trang chiếu theo chiều dọc trên một trang được in

 2. Nếu bạn đã cài đặt xong các tùy chọn in, hãy chọn In. Nếu chưa xong, tiếp tục đánh dấu các cài đặt khác như mô tả trong các quy trình khác của bài viết này.

Với tùy chọn này, bạn có một trang chiếu trên mỗi trang. Hướng (Ngang hoặc Dọc) của trang in sẽ được tự động khớp với hướng bố trí trang chiếu của bạn.

 1. Trong hộp thoại In, bên dưới Cài đặt, hãy đảm bảo rằng hộp thứ hai được đặt là Trang chiếu Toàn Trang. Nếu không, hãy bấm vào mũi tên xuống trên điều khiển để bung rộng danh sách các tùy chọn. Sau đó, bên dưới Bố trí In, chọn Trang chiếu Toàn Trang.

  Bố trí trang chiếu kích cỡ đầy đủ
 2. Nếu bạn đã cài đặt xong các tùy chọn in, hãy chọn In. Nếu chưa xong, tiếp tục đánh dấu các cài đặt khác như mô tả trong các quy trình khác của bài viết này.

Các tùy chọn bố trí khác: Chọn Đóng khung Trang chiếu để in đường viền mảnh xung quanh mỗi trang chiếu. Chọn Co giãn cho Vừa Trang giấy để đảm bảo rằng nội dung trang chiếu được in với kích cỡ tối đa mà vẫn phù hợp với kích cỡ trang và hướng bạn chọn. Chọn tùy chọn Chất lượng cao để tăng độ phân giải, phối đồ họa trong suốt và in bóng mềm trong bản in của bạn. Nếu bạn chọn In Chú thích và Đánh dấu Viết tay thì các chú thích trên bản trình bày sẽ được in thành một trang riêng.

 1. Trong hộp thoại In, bên dưới Cài đặt, hãy chọn hộp thứ hai (theo mặc định được đặt là Trang chiếu Toàn Trang) để bung rộng danh sách tùy chọn. Sau đó, bên dưới Bố trí In, hãy chọn Dàn bài.

  Bố trí in viền ngoài
 2. Nếu bạn đã cài đặt xong các tùy chọn in, hãy chọn In. Nếu chưa xong, tiếp tục đánh dấu các cài đặt khác như mô tả trong các quy trình khác của bài viết này.

Xác định trang chiếu muốn in

Theo mặc định, tùy chọn đầu tiên bên dưới Cài đặt trong hộp thoại In sẽ được đặt là In Tất cả Trang chiếu.

Nếu bạn không muốn in tất cả trang chiếu, trong hộp Trang chiếu, bạn có thể nhập số của những trang chiếu cần in. Nhập số trang chiếu riêng lẻ và khoảng trang chiếu nối bởi dấu gạch ngang, phân tách chúng bằng dấu phẩy (không cần dấu cách):

Xác định phạm vi tùy chỉnh của các trang chiếu muốn in

Chẳng hạn nhập: 1,3,5-7,10 sẽ in các trang chiếu 1,3, 5, 6, 7 và 10.

Bạn cũng có thể bấm vào mũi tên xuống và đổi tùy chọn In Tất cả Trang chiếu sang một tùy chọn khác, như In Trang chiếu Hiện tại hoặc In Vùng chọn:

Tùy chọn để chọn các trang chiếu muốn in
 • Để in một hoặc nhiều trang chiếu bạn chọn, hãy quay lại tab Trang đầu và trong dạng xem Thông thường, chọn các trang chiếu từ ngăn hình thu nhỏ ở bên trái. Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào trang chiếu muốn in. Khi bạn chọn xong, bấm vào Tệp > In, rồi sử dụng tùy chọn In Vùng chọn.

 • Để in trang chiếu mà bạn đang thao tác ngay trước khi chọn Tệp > In, hãy sử dụng tùy chọn In Vùng chọn. (Sau khi bạn chọn tùy chọn này, ngăn xem trước sẽ hiển thị cho bạn trang chiếu sẽ được in.)

Máy in hiện đang được kết nối

Chọn nút Thuộc tính Máy in để:

 • Chọn một phương tiện đầu ra trên tab Giấy/Chất lượng: Giấy Trơn, Trong suốt, Giấy bìa, Giấy Bóng, v.v.

 • Chọn chất lượng in đồ họa: Tùy chọn này có thể thay đổi tùy theo máy in, nhưng khác biệt có thể rất đáng kể, ví dụ: bạn có lựa chọn độ phân giải 600 x 600 chấm/inch hoặc cao hơn là 1200 x 1200 chấm/inch.

 • Chọn hướng trang: PowerPoint thường chọn đúng hướng trang dựa trên các tùy chọn mà bạn đã chọn. Nhưng bạn cũng có thể chọn hướng trang (Dọc hoặc Ngang) trong hộp thoại Thuộc tính Máy in.

Chọn danh sách Màu, rồi chọn một trong những mục sau:

Tùy chọn Màu trong hộp thoại In

Tùy chọn

Mô tả

Màu

Tùy chọn này sẽ in màu trên máy in màu.

Để ngăn in nền màu, bạn có thể in các trang chiếu của mình theo cấp độ xám (xem Cấp độ Xám bên dưới để biết thêm thông tin) hoặc bạn có thể loại bỏ nền màu khỏi bản trình bày. Để loại bỏ nền màu, trên tab Thiết kế, trong nhóm Nền, bấm vào Kiểu Nền, rồi chọn Kiểu 1.

Cấp độ Xám

Tùy chọn này in ảnh với những sắc độ khác nhau của tông màu xám giữa đen và trắng. Phần tô nền sẽ được in dưới dạng trắng để văn bản dễ đọc hơn. (Đôi khi, các cấp độ xám hiển thị giống như Đen và Trắng Thuần.)

Đen và Trắng Thuần

Tùy chọn này in các bản phân phát mà không tô màu xám.

Nếu bạn muốn giữ nguyên cài đặt in cho một bản trình bày, thực hiện như sau:

 1. Trên tab Tệp, chọn Tùy chọn > Nâng cao.

 2. Chọn Sử dụng cài đặt được dùng gần đây nhất hoặc Sử dụng các cài đặt in sau đây. Nếu bạn chọn tùy chọn sau, hãy chỉ định cài đặt bạn muốn, chẳng hạn như bố trí cần sử dụng và có hay không in các trang chiếu ẩn:

  Đặt cài đặt in mặc định cho bản trình bày cụ thể

Những cài đặt này chỉ áp dụng cho một bản trình bày duy nhất. Cài đặt sẽ không áp dụng cho tất cả bản trình bày mà bạn in sau đó.

Để được trợ giúp về việc in trong PowerPoint 2007, xem mục In trang chiếu của bạn.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×