In bản chiếu kèm hoặc không kèm ghi chú của diễn giả

In bản chiếu kèm hoặc không kèm ghi chú của diễn giả

Quả thật là in trang chiếu không kèm ghi chú diễn giả sẽ đơn giản hơn so với có kèm ghi chú — thực tế, chỉ có một cách duy nhất để in trang chiếu kèm ghi chú diễn giả.

  1. Bấm vào Tệp > In.

  2. Bên dưới Cài đặt, bấm vào hộp thứ hai (theo mặc định là Trang chiếu toàn trang), sau đó bên dưới Bố trí in, bấm vào Trang ghi chú.

    ảnh chụp màn hình tùy chọn in ghi chú

    Trang ghi chú in một trang chiếu trên mỗi trang, kèm ghi chú của diễn giả ở bên dưới. Ngăn xem trước cho bạn biết giao diện của từng tùy chọn bố trí.

  3. Hãy đưa vào đó các thiết đặt khác, chẳng hạn như trang chiếu nào bạn muốn, số lượng bản sao, v.v.

  4. Bấm vào In.

Các tùy chọn khác dưới Bố trí In và tất cả các tùy chọn dưới Bản phân phát sẽ chỉ in trang chiếu hoặc nội dung trang chiếu mà không in ghi chú của diễn giả.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×