In bưu thiếp hai mặt trong Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

In bưu thiếp trên một máy in hai mặt (kép)

Để in trên cả hai mặt của một tờ giấy, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Bấm Tệp > In.

 2. Trong máy indanh sách, hãy chọn máy in bạn muốn dùng.

 3. Trong Thiết đặt, chọn In Cả hai Mặt – Lật trang theo cạnh dài.

  Thiết đặt để in trên cả hai mặt giấy trong Publisher

 4. Trong ngăn Xem trước, hãy dùng con trượt Trong suốt Trước/Sau để đảm bảo mặt trước và mặt sau của bưu thiếp đều theo chiều đúng. Nếu chúng không như vậy, hãy chuyển tùy chọn ở bước 3 sang In Cả hai Mặt – Lật trang theo cạnh ngắn
  Print preview slider for seeing both the front and back of your publication so you can see if they line up correctly.

Đầu Trang

In ấn phẩm trên một máy in không hỗ trợ in hai mặt

 1. Bấm Tệp > In.

 2. Trong máy indanh sách, hãy chọn máy in bạn muốn dùng.

 3. In trang đầu tiên bằng cách nhập 1 vào hộp trang và bấm In.
  Hộp trang in, đặt trang nào cần in.

 4. Khi mặt đầu tiên được in, lật tờ giấy lên, và sau đó để lại vào máy in và in ở mặt bên kia bằng cách nhập 2 trong hộp trang.

Lưu ý: Nếu máy in của bạn không hỗ trợ in hai mặt, và nếu bạn đang dùng phối thư để phối địa chỉ hoặc thông tin khác vào ấn phẩm của bạn, bạn cần tạo ra hai tệp Publisher riêng biệt, mỗi tệp cho mỗi bên của ấn phẩm, trước khi bạn in.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×