In đại cương

Bạn có thể in đại cương, ghi chú diễn giả hoặc bản phân phát của bản trình bày dưới dạng tham chiếu hữu ích cho cuộc họp hoặc phiên soạn thảo. Tùy chọn đại cương chỉ in văn bản trong các trang chiếu, mà không in hình ảnh. Các ghi chú của bản trình bày sẽ hiển thị ghi chú của trang chiếu và diễn giả liên quan ở bên dưới. Nếu chọn in bản phân phát của bản trình bày, bạn có thể in một vài trang chiếu trên một trang bằng nhiều mẫu khác nhau, đôi khi còn chứa các khoảng trống để ghi chú.

Trong bài viết này

In các trang chiếu dưới dạng đại cương

 1. Bấm vào TỆP.

  Bấm vào TỆP ở phần trên cùng bên trái của màn hình.
 2. Bấm vào In.

 3. Bấm vào Trang chiếu toàn trang, rồi chọn Đại cương từ danh sách Bố trí in.

  Trong ngăn In, bấm Trang chiếu toàn trang, rồi chọn Đại cương từ danh sách Bố trí in.
 4. Đặt các tùy chọn in khác bạn muốn, rồi bấm vào In.

  Đỉnh trang

In các trang chiếu kèm ghi chú diễn giả

 1. Bấm vào TỆP.

  Bấm vào TỆP ở phần trên cùng bên trái của màn hình.
 2. Bấm vào In.

 3. Bấm vào Trang chiếu toàn trang, rồi chọn Trang ghi chú từ danh sách Bố trí in.

  Trong ngăn In, bấm vào Trang chiếu toàn trang, rồi chọn Trang ghi chú từ danh sách Bố trí in.
 4. Đặt các tùy chọn in khác bạn muốn, rồi bấm vào In.

  Đỉnh trang

In bản phân phát

 1. Bấm vào TỆP.

  Bấm vào TỆP ở phần trên cùng bên trái của màn hình.
 2. Bấm vào In.

 3. Bấm vào Trang chiếu toàn trang, rồi chọn tùy chọn bạn muốn từ danh sách Bản phân phát.

  Trong ngăn In, bấm vào Trang chiếu toàn trang, rồi chọn bố trí mình muốn từ danh sách Bản phân phát.
 4. Đặt các tùy chọn in khác bạn muốn, rồi bấm vào In.

  Đỉnh trang

Xem Thêm

Chọn dạng xem phù hợp cho tác vụ trong PowerPoint 2013

In trang chiếu dạng đen trắng hoặc tỉ lệ xám

Thêm ghi chú của diễn giả vào trang chiếu của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×