IMSUB (Hàm IMSUB)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm IMSUB trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hiệu số của hai số phức trong định dạng văn bản x + yi hoặc x + yj.

Nếu bạn chỉ muốn trừ hai số không phức tạp, hãy xem mục Trừ số.

Cú pháp

IMSUB(inumber1, inumber2)

Cú pháp hàm IMSUB có các đối số sau đây:

  • Inumber1    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn trừ đi inumber2.

  • Inumber2    Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn trừ khỏi inumber1.

Chú thích

  • Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức.

  • Hiệu số của hai số phức là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IMSUB("13+4i","5+3i")

Chênh lệch giữa hai số phức trong công thức.

8+i

Xem thêm

Trừ số

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×