IFNA (Hàm IFNA)

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm IFNA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị mà bạn chỉ định nếu công thức trả về giá trị lỗi #N/A; nếu không thì trả về kết quả của công thức.

Cú pháp

IFNA(value, value_if_na)

Cú pháp hàm IFNA có các đối số sau đây.

  • Giá trị    Bắt buộc. Đối số được kiểm tra cho giá trị lỗi #N/A.

  • Value_if_na    Bắt buộc. Giá trị cần trả về nếu công thức cho kết quả là giá trị lỗi #N/A.

Chú thích

  • Nếu Value hoặc Value_if_na là một ô trống, IFNA sẽ coi nó là một giá trị chuỗi trống ("").

  • Nếu Giá trị là một công thức mảng, IFNA sẽ trả về một mảng kết quả cho mỗi ô trong phạm vi xác định của giá trị.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=IFNA(VLOOKUP("Seattle",$A$5:$B$10,0),"Không tìm thấy")

Hàm IFNA kiểm tra kết quả của hàm VLOOKUP. Vì không tìm thấy Seattle trong phạm vi tra cứu, hàm VLOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A. Hàm IFNA trả về chuỗi "Không tìm thấy" trong ô thay vì giá trị lỗi #N/A chuẩn.

Không tìm thấy

ID vùng

Thành phố

Atlanta

105

Portland

142

Chicago

175

Los Angeles

251

Boise

266

Cleveland

275

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×