ID tài liệu không được gán cho mục trong thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây:

  • Bạn có nhiều kiểu nội dung tùy chỉnh dựa trên một kiểu nội dung tài liệu. Các kiểu nội dung tùy chỉnh được phát hành từ một tuyển tập trang hub kiểu nội dung trong tuyển tập trang người đăng ký.

  • Trên tuyển tập trang người đăng ký, bạn cũng thiết một trong các kiểu nội dung tùy chỉnh loại nội dung mặc định là trên thư viện tài liệu.

  • Bạn bật tính năng dịch vụ ID tài liệu trên tuyển tập trang.

Khi bạn đi vào tuyển tập trang và sau đó xem tài liệu trong thư viện tài liệu, ID tài liệu không được gán, và cột ID tài liệu không được hiển thị dưới dạng một cột trong dạng xem.

Giải pháp

Để bật tính năng dịch vụ ID tài liệu trên một tuyển tập trang hub kiểu nội dung đăng ký, trước tiên bạn phải bật tính năng dịch vụ ID tài liệu trên tuyển tập trang hub kiểu nội dung. Sau đó, bạn phải phát hành lại cung ứng kiểu nội dung sao cho tuyển tập trang người đăng ký có thể cập nhật của kiểu nội dung trang.

Để biết thêm thông tin về cách phát hành kiểu nội dung từ hub phát hành kiểu nội dung, hãy xem phát hành kiểu nội dung từ hub phát hành nội dung.

Xem thêm thông tin

Vấn đề này xảy ra vì một kiểu nội dung trang được phát hành vào tuyển tập trang người đăng ký được đặt chỉ-đọc khi một kiểu nội dung hub phát hành kiểu nội dung. Điều này xảy ra bất kể việc kiểu nội dung được xác định trên hub kiểu nội dung là chỉ đọc. Khi bật tính năng dịch vụ ID tài liệu trên tuyển tập trang thuê bao của mình, yêu cầu cột đang bị thiếu và không thể được cung cấp vì kiểu nội dung trang chỉ đọc.


Để biết thêm thông tin về cách bật tính năng tuyển tập trang, hãy xem bật hoặc tắt tính năng tuyển tập trang.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×