ID người dùng của tôi là gì và tại sao tôi lại cần ID người dùng cho Office 365 dành cho doanh nghiệp?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

ID người dùng được gán cho bạn cơ quan hoặc trường học của bạn. Nó trông giống như ellen@contoso.onmicrosoft.com, ellen@contoso.edu hoặc ellen@contoso.com. Này tài khoản công ty hoặc trường học là địa chỉ email và tài khoản mà bạn dùng để đăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp cho cơ quan hoặc trường học.

Quan trọng: Nếu tổ chức của bạn cũng được đăng ký Windows Azure, CRM, hoặc bạn đã thêm tên miền của bạn vào một trong số các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, bạn nên dùng cùng một ID người dùng và tên miền để đăng nhập và để truy nhập vào tất cả các dịch vụ của bạn.

Của bạn tài khoản công ty hoặc trường học này khác với tài khoản Microsoft của bạn. Tài khoản Microsoft của bạn là người mà bạn dùng cho các dịch vụ cá nhân như Xbox Live, Outlook.com, Windows 8, Windows Phone, và nhiều hơn nữa. Hãy xem video này, tài khoản Microsoft là gì? để biết thêm chi tiết.

Bạn không thể sử dụng tài khoản Microsoft của bạn để đăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp cho cơ quan hoặc trường học, trừ khi người nào đó trong tổ chức của bạn chia sẻ tài liệu cụ thể với bạn thông qua tài khoản Microsoft của bạn. Sau đó bạn có thể truy nhập tài liệu đó bằng cách dùng tài khoản Microsoft của bạn.

Khi bạn nhận được tài khoản công ty hoặc trường học của bạn cho lần đầu tiên, bạn cũng sẽ nhận được một mật khẩu tạm thời để đăng nhập. Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu của riêng bạn. Sử dụng nó với ID người dùng của bạn mỗi khi bạn đăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin về việc thay đổi mật khẩu của bạn, bao gồm cách tạo mật khẩu mạnh, hãy xem tôi quên tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản mà tôi dùng với Office.

Office 365 dành cho người quản trị doanh nghiệp

Thông tin sau đây dành cho người quản trị Office 365 dành cho doanh nghiệp chỉ.

Tạo tài khoản người dùng mới

Bạn sẽ tạo một ID người dùng mới, với tên người dùng duy nhất cho từng tài khoản người dùng mà bạn thêm vào thuê bao của bạn. Một phần tên miền của ID người dùng là một trong hai tên miền onmicrosoft.com mà bạn đã chọn khi bạn đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc tên miền khác — ví dụ, tên miền tùy chỉnh của tổ chức của bạn — mà bạn đã thêm vào Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Ví dụ, nếu bạn đã chọn fourthcoffee.onmicrosoft.com làm tên miền khi bạn tạo tài khoản của mình và bạn đang tạo tài khoản người dùng với tên người dùng là colin, thì ID người dùng sẽ là colin@fourthcoffee.onmicrosoft.com.

Nếu bạn muốn dùng tên miền riêng của mình cho ID người dùng và địa chỉ email, hãy xem Xác nhận tên miền của bạn trong Office 365.

Thiết lập và sử dụng địa chỉ email thay thế

Khi bạn đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn cũng cần phải cung cấp một địa chỉ email thay thế không được kết nối với Office 365 dành cho doanh nghiệp. Địa chỉ email này được dùng cho thông báo quan trọng, chẳng hạn như việc đặt lại mật khẩu quản trị của bạn, vì vậy bạn phải có khả năng truy nhập tài khoản email nếu bạn không có quyền truy nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp. Sau khi bạn hoàn thành quy trình đăng ký, bạn sẽ nhận được giới thiệu email tại địa chỉ email thay thế của bạn bao gồm ID người dùng của bạn và URL của trang nơi bạn sẽ đăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp. Nếu bạn quên ID người dùng của bạn, hoặc nếu bạn không nhớ Office 365 dành cho doanh nghiệp URL, hãy xem giới thiệu email cho thông tin này.

Lưu ý: Địa chỉ email thay thế bạn sẽ được yêu cầu cung cấp trong quy trình đăng ký được dùng cho các liên lạc quan trọng, chẳng hạn như khi việc đặt lại mật khẩu quản trị của bạn. Bất kỳ liên lạc liên quan đến sản phẩm mà bạn chọn để nhận được từ Office 365 dành cho doanh nghiệp cũng được gửi đến địa chỉ email này, trừ khi bạn thay đổi ưu tiên liên hệ của bạn. Bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ của bạn trên trang tôi . Để biết thêm thông tin về việc thay đổi ưu tiên liên hệ của bạn, hãy xem thay đổi ưu tiên liên hệ của bạn.

Xem thêm

Vị trí đăng nhập vào Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×