Hoạch định tùy chỉnh, giải pháp và ứng dụng cho SharePoint Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Xây dựng thương hiệu và tùy chỉnh SharePoint Online là khác với thương hiệu và tùy chỉnh sản phẩm máy chủ SharePoint. SharePoint Online được Cập Nhật với các tính năng mới thường xuyên và các bản Cập Nhật có thể ảnh hưởng đến các kiểu tùy chỉnh. Tuy nhiên, có được đề xuất tùy chỉnh và xây dựng thương hiệu kỹ thuật sẵn dùng ngay hôm nay mà có thể hợp lý hóa việc yêu cầu thương hiệu và tùy chỉnh của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang thực hiện thay đổi cấu trúc cho các trang cái điều quan trọng là để duy trì Cập Nhật với các bản Cập Nhật đang diễn ra sản phẩm được áp dụng cho SharePoint Online. Cách dễ nhất để có thông tin là xem Lộ trình Office 365 và giám sát blog Office 365.

Các bản cập nhật phần mềm Microsoft ý với SharePoint Online xảy ra nhanh hơn nhiều so với SharePoint server và tùy chỉnh hoặc trang cái unghosting, là phần cốt lõi của sản phẩm, sẽ dẫn đến những tùy chỉnh bị ảnh hưởng bởi các bản Cập Nhật. Để khắc phục tình huống này, các tùy chỉnh sẽ cần phải được áp dụng lại để cập nhật trang. Duy trì Cập Nhật thể, nhưng điều xảy ra thường xuyên hơn trong SharePoint Online.

Tôi đang sử dụng để tùy chỉnh sản phẩm máy chủ SharePoint, khác biệt trong SharePoint Online là gì?

Các phương pháp tùy chỉnh công việc trong SharePoint server không nhất thiết phải hoạt động trong SharePoint Online. Một số trong các phương pháp được dùng để tùy chỉnh và mở rộng máy chủ SharePoint, ví dụ, dựa trên thực tế rằng nền tảng cơ sở không liên tục được cập nhật – tự trường hợp với SharePoint Online. SharePoint Online được liên tục được cải tiến, và bất kỳ tệp nào đã được tùy chỉnh hoặc không được sao chụp có thể có bị ảnh hưởng bởi các bản Cập Nhật. Dưới đây là một số đề xuất cho phổ biến SharePoint tùy chỉnh, so với việc triển khai SharePoint riêng so với dịch vụ SharePoint Online.

Loại tùy chỉnh   

SharePoint server   

SharePoint Online   

Dòng công việc   

Bắt đầu với hộp dòng công việc

SharePoint Designer, hoặc thiết kế trực quan

Ngoài những thay đổi dòng công việc hộp sẽ không thể ghi đè bằng liên tục Cập Nhật

Thêm tùy chỉnh sẽ được ghi đè bằng liên tục Cập Nhật

Đầu trang/chân trang   

SharePoint Designer, trang w/không được sao chụp

Không có tương đương, unghosting trang yêu cầu bảo trì đang diễn ra

Khối nội dung   

CBQ (bỏ throttled)

CBQ (throttled)

Thương hiệu chung (màu, logo, v.v.)   

Giải pháp hộp cát, trang chính tùy chỉnh/không được sao chụp

Diện mạo có bố cục hoặc tiêm kiểu thông qua ứng dụng mô hình

Dẫn hướng   

Bắt đầu với ra khỏi công cụ hộp

Dẫn hướng cấu trúc, được quản lý và điều chỉnh theo tìm kiếm

Bắt đầu với ra khỏi công cụ hộp

Tùy chọn dẫn hướng cho SharePoint Online

Tùy chỉnh: từ đơn giản đến phức tạp

Tùy chỉnh SharePoint Online đi từ các thay đổi bạn có thể nhanh chóng áp dụng trong trình duyệt bằng lệnh hay trang tính năng để phát triển ứng dụng tùy chỉnh bằng cách dùng công cụ nhà phát triển:

 1. Tùy chỉnh bằng trình duyệt    Bạn có thể sử dụng các thiết đặt trình duyệt dựa trên SharePoint Online để áp dụng các tùy chỉnh đơn giản như việc thay đổi tiêu đề và logo, Cập nhật các nối kết dẫn hướng, áp dụng một chủ đề trang mới, thay đổi nội dung của một trang, hoặc thay đổi dạng xem cho danh sách và thư viện. Tùy chỉnh dựa trên trình duyệt là tùy chỉnh dễ nhất để áp dụng, và họ yêu cầu tối thiểu kỹ thuật chuyên môn.

 2. Hỗ trợ tùy chỉnh bằng công cụ và ứng dụng    Bạn có thể dùng công cụ SharePoint được hỗ trợ để thực hiện tùy chỉnh rộng rãi hơn. Ví dụ, ứng dụng Office như Access 2013, Excel 2013 và Visio 2013 giúp bạn tạo trang cao động, có định dạng dữ liệu trên site của bạn. Bạn thậm chí có thể tạo một ứng dụng SharePoint như một giải pháp không có mã bằng cách dùng Access 2013.

 3. Tùy chỉnh bằng cách dùng remote cung cấp    Trong SharePoint Online, bạn có thể dùng mã CSOM tùy chỉnh trong ứng dụng cho SharePoint để cung cấp tuyển tập trang SharePoint, trang và trang con với thương hiệu thành phần. Mẫu hình cung cấp trang web này được gọi là cung cấp từ xa.

 4. Tùy chỉnh bằng cách dùng ứng dụng cho SharePoint    Mô hình ứng dụng mới điện toán đám mây trong SharePoint Online cho phép bạn thêm ứng dụng vào site của bạn và là thay thế được đề xuất cho giải pháp hộp cát tới trước. Bạn có thể sử dụng ứng dụng bên thứ ba hiện có hoặc tạo của riêng bạn. Thêm ứng dụng vào trang khi bạn muốn tùy chỉnh với chức năng cụ thể hoặc thông tin. Ví dụ, bạn có thể thêm ứng dụng thực hiện các tác vụ chung chẳng hạn như thời gian và chi phí theo dõi. Hoặc bạn có thể sử dụng ứng dụng và cung cấp từ xa để áp dụng các thành phần thương hiệu cho site. Bạn cũng có thể thêm ứng dụng đó hiển thị tin tức hoặc thông tin từ nhà cung cấp bên thứ ba, hoặc có kết nối với trang web xã hội.

  • Ứng dụng bên thứ ba    Ứng dụng bên thứ ba được tìm thấy trong SharePoint Store, đây là một lưu trữ trên Office.com marketplace có thể truy nhập từ site SharePoint Online. Chọn các ứng dụng mà bạn muốn sẵn dùng trong đối tượng thuê của bạn. Người quản trị cũng có thể mua giấy phép cho các ứng dụng cụ thể cho tất cả người dùng trong tổ chức (đòi hỏi phải có quyền sở hữu Site hoặc lớn hơn).

  • Tùy chỉnh ứng dụng    Tổ chức của bạn cũng có thể phát triển ứng dụng của chính nó cho SharePoint Online và đặt chúng sẵn dùng cho người dùng thông qua site danh mục ứng dụng. Nếu bạn biết cách để xây dựng một ứng dụng web, sau đó bạn biết cách để xây dựng ứng dụng cho SharePoint. Bạn có thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào, chẳng hạn như HTML, JavaScript, PHP, hoặc .NET và công cụ phát triển web ưa thích của bạn, bao gồm Microsoft Visual Studio, và công cụ phát triển Office 365 "Napa". Để biết thêm thông tin, hãy xem bắt đầu phát triển ứng dụng cho SharePoint.

Đầu trang

Tôi có thể tiếp tục phát triển các giải pháp hộp cát không?

Giải pháp hộp cát đã được không chấp nhận trong SharePoint Online, như cấu trúc đại diện không kinh tế scalable trên môi trường nhiều đối tượng thuê được chia sẻ. Nỗ lực của cả yêu cầu để duy trì giải pháp hộp cát qua tất cả các trang đối với mọi khách hàng có vô cùng cao. Các giải pháp thay thế chẳng hạn như từ xa cung cấp sẽ cung cấp các khả năng tương tự mà không cần yêu cầu bảo trì đang diễn ra.

Giải pháp hộp cát được chuyển như là một phần của di chuyển sẽ tiếp tục làm việc cho một kỳ hạn chế; Tuy nhiên, Microsoft cách tập trung vào các giải pháp thay thế cho SharePoint Online và cao nên tất cả các giải pháp hộp cát được thay thế với các tính năng khác chẳng hạn như ứng dụng trực tuyến. Trong lúc này, hãy lưu ý rằng các Cập Nhật đang diễn ra cho SharePoint Online có thể ảnh hưởng đến một số giải pháp hộp cát.

Với phần giới thiệu về mô hình ứng dụng điện toán đám mây (CAM) và ứng dụng cho SharePoint, giờ đây là lựa chọn thay thế khả thi để cũ hơn, thêm những cách thương hiệu và cung cấp các site SharePoint.

Bạn có thể thực hiện tất cả các loại trang thương hiệu bằng cách dùng ứng dụng cho SharePoint để cung cấp site thương hiệu trong toàn bộ doanh nghiệp và quản lý thương hiệu ở quy mô: một mẫu hình được gọi là cung cấp từ xa. Trong khi người phát triển SharePoint trước đây đã sử dụng SharePoint tính năng framework, mẫu site, web mẫu và định nghĩa trang cung cấp site và tuyển tập trang, mẫu hình cung cấp từ xa cho bạn cách tạo tùy chỉnh ứng dụng cho SharePoint mà cung cấp site thương hiệu và thực hiện trang web cung cấp các nhiệm vụ.

Đầu trang

Tại sao ứng dụng?

Ứng dụng cho SharePoint có một vài ưu điểm qua các giải pháp hộp cát. Ứng dụng cung cấp người dùng có một cách để mở rộng trang SharePoint mà không cần tạo gánh hoạt động bổ sung cho người quản trị. Ứng dụng nào cũng dễ dàng cho người dùng cuối để khám phá và thêm. Ứng dụng cho SharePoint Online được architected cho điện toán đám mây, để họ tốt hơn tích hợp với các tài nguyên trên nền tảng điện toán đám mây tương ứng trong các cách trơn tru hơn và linh hoạt hơn hơn giải pháp hộp cát.

Để thêm kỹ thuật hướng dẫn về khi bạn nên chọn phát triển các ứng dụng tùy chỉnh thay vì giải pháp hộp cát, xem ứng dụng cho SharePoint so với các giải pháp SharePoint. Xem thêm, bắt đầu phát triển ứng dụng cho SharePoint, gói giải pháp SharePoint, và mẫu SharePoint và cách thực hành trên Github.

Đầu trang

Ví dụ về các tùy chỉnh thông thường của SharePoint Online

Để xác định phương pháp tùy chỉnh hoặc phát triển phù hợp cho tổ chức của bạn, hãy nghĩ về những gì bạn muốn tùy chỉnh và loại giải pháp nào bạn muốn phát triển.

Bạn có thể đạt được kết quả tương tự bằng một vài cách khác trên trang SharePoint. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là tạo ra một danh sách có mức tùy chỉnh cao, bạn có thể thực hiện được điều này bằng cách dùng các Thiết đặt Danh sách khác nhau trong trình duyệt để cấu hình danh sách và dạng xem danh sách đó. Thậm chí bạn có thể thực hiện tất cả các tùy chỉnh theo mong muốn bằng cách này.

Một cách thực hành tốt là trước hết nên bắt đầu với các tùy chỉnh dựa trên trình duyệt trước khi sử dụng công cụ và ứng dụng được hỗ trợ để có được tùy chỉnh tương tự.

Trong phần này:   

Tùy chỉnh: đơn giản đến phức tạp

Tôi có thể vẫn phát triển các giải pháp hộp cát không?

Bạn muốn tùy chỉnh cái gì? (với ý tưởng về cách thực hiện)

Tạo giải pháp hoặc ứng dụng sẵn dùng cho người dùng

Khám phá Giải pháp đối tác và dịch vụ

Tôi muốn thay đổi diện mạo và cảm nhận hoặc thiết kế trang web   

Trước tiên, hãy thử các tùy chọn dựa trên trình duyệt:

Rồi thử các giải pháp không có mã:

Rồi xem xét các giải pháp mã tùy chỉnh:

Sử dụng trang Thiết đặt Trang để:

Dùng Trình quản lý Thiết kế để tận dụng chuyên môn bạn có về HTML, CSS và JavaScript (chỉ khả dụng cho các trang phát hành):

 • Dễ dàng thiết kế các trang chính HTML và bố trí trang trong trình soạn HTML bạn chọn.

 • Chuyển đổi tệp HTML sang một trang chính ASP.NET.

 • Thêm chức năng chính cho trang của bạn, chẳng hạn như hộp tìm kiếm hay điều khiển dẫn hướng, từ Bộ sưu tập các Đoạn mã HTML.

 • Giao diện người dùng duy nhất thiết kế trải nghiệm về cho các khác nhau bằng cách tạo kênh thiết bị.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng trình quản lý thiết kế, hãy xem MSDN: phát triển thiết kế trang trong SharePoint 2013.

Sử dụng InfoPath Designer để:

 • Tùy chỉnh các biểu mẫu danh sách, biểu mẫu dòng công việc và các dạng biểu mẫu thư viện

 • Áp dụng bố trí, màu sắc và chủ đề mới cho các biểu mẫu

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với InfoPath, hãy xem Tìm nội dung về InfoPath 2010 và 2013.

Phát triển ứng dụng cho SharePoint có các Phần Ứng dụng hay các hành động Giao diện Người dùng tùy chỉnh, chẳng hạn như ruy-băng hoặc lệnh menu.

Sử dụng Visual Studio để:

 • Tạo trang tùy chỉnh

 • Tạo cải tiến ruy-băng tùy chỉnh

 • Tạo hộp thoại tùy chỉnh hay điều khiển ruy-băng

 • Triển khai các giải pháp thiết kế tùy chỉnh như là các tính năng

Lưu ý: Nếu có thể, hãy thử tùy chỉnh trang của bạn bằng các thành phần và chủ đề CSS tùy chỉnh chứ không phải các trang chính tùy chỉnh. Các trang chính tùy chỉnh sẽ cản trở việc nâng cấp lên trải nghiệm giao diện người dùng mới nhất khi những nâng cấp này được triển khai tới khách hàng. Việc nâng cấp này có thể đưa tới những chi phí không mong muốn cho tổ chức của bạn tại thời điểm nâng cấp.

Đầu trang

Tôi muốn tùy chỉnh diện mạo của thông tin trên trang   

Trước tiên, hãy thử các tùy chọn dựa trên trình duyệt:

Rồi thử các giải pháp không có mã:

Rồi xem xét các giải pháp mã tùy chỉnh:

Tùy chỉnh các trang cá nhân trên trang web:

 • Thêm và chỉnh sửa văn bản, hình ảnh, video và những đối tượng khác

 • Thêm và tùy chỉnh Phần Web

 • Thêm và tùy chỉnh danh sách và thư viện mới

 • Tạo dạng xem và biểu mẫu tùy chỉnh cho danh sách và thư viện

 • Tạo và chỉnh sửa nội dung và trang phát hành

 • Bật hoặc tắt các tính năng

Thêm ứng dụng bên thứ ba cho SharePoint để tích hợp thông tin vào site. Hãy xem mua ứng dụng từ SharePoint Store.

Tạo các ứng dụng SharePoint với Access 2013. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo ứng dụng Access.

Sử dụng SharePoint Designer để:

 • Thêm văn bản, hình ảnh, script và các Phần Web vào trang

 • Tạo và tùy chỉnh trang và trang Phần Web

 • Thêm hành động tùy chỉnh

 • Thêm dẫn hướng tùy chỉnh

Sử dụng Microsoft InfoPath 2013 để:

 • Thêm nội dung, hình ảnh và nối kết tới danh sách và các biểu mẫu dòng công việc

 • Thêm kết nối và chức năng dữ liệu tùy chỉnh vào danh sách và biểu mẫu dòng công việc

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với InfoPath, hãy xem Tìm nội dung về InfoPath 2010 và 2013.

Dùng các ứng dụng Microsoft Office được hỗ trợ để:

 • Phát hành các sổ làm việc với dữ liệu, biểu đồ và ảo hóa bằng Visio 2013 và Visio Services

 • Phát hành ảo hóa dữ liệu với Visio 2013 và Visio Services

Dùng Script Editor Web Part để thêm mã JavaScript vào trang web.

Phát triển ứng dụng cho SharePoint có Phần Ứng dụng được thiết kế để hiển thị thông tin

Sử dụng Visual Studio để:

 • Tạo trang tùy chỉnh

 • Tạo Phần Web tùy chỉnh

Đầu trang

Tôi muốn hiển thị nội dung từ các nguồn dữ liệu khác nhau   

Trước tiên, hãy thử các tùy chọn dựa trên trình duyệt:

Rồi thử các giải pháp không có mã:

Rồi xem xét các giải pháp mã tùy chỉnh:

 • Thêm vào Phần Web truy xuất nội dung từ các trang hoặc nguồn dữ liệu bên ngoài

 • Tùy chỉnh dạng xem danh sách và biểu mẫu từ các nguồn dữ liệu khác nhau

Dùng Excel 2013 và Excel Services để hiển thị và ảo hóa dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

Dùng Access 2013 để nhanh chóng tạo ra các giải pháp không có mã kiểu cơ sở dữ liệu phức tạp với SQL Server làm cơ sở dữ liệu phụ trợ.

Thêm ứng dụng bên thứ ba cho SharePoint để tích hợp thông tin vào site. Hãy xem mua ứng dụng từ SharePoint Store.

Cấu hình Dịch vụ Kết nối Nghiệp vụ và để kết nối với nguồn dữ liệu chẳng hạn như cơ sở dữ liệu SQL Azure hay các dịch vụ web Windows Communication Foundation.

Dùng InfoPath 2013 để hiển thị dữ liệu từ danh sách và thư viện biểu mẫu với:

 • Biểu mẫu danh sách tùy chỉnh

 • Biểu mẫu thư viện biểu mẫu tùy chỉnh

 • Các ứng dụng dựa trên biểu mẫu tùy chỉnh

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với InfoPath, hãy xem Tìm nội dung về InfoPath 2010 và 2013.

Phát triển ứng dụng tùy chỉnh cho SharePoint để tích hợp và hiển thị thông tin.

Sử dụng Visual Studio để:

 • Tạo ra các định nghĩa danh sách tùy chỉnh

 • Tạo trang tùy chỉnh

 • Tạo Phần Web tùy chỉnh

 • Tạo hộp thoại tùy chỉnh hay điều khiển ruy-băng

Đầu trang

Tạo ra các giải pháp hoặc ứng dụng khả dụng cho người dùng

Sau khi phát triển xong giải pháp hoặc ứng dụng tùy chỉnh có thể bạn sẽ cần phương thức để làm cho giải pháp hay ứng dụng đó khả dụng trên một hay nhiều trang hoặc tuyển tập trang trong môi trường SharePoint Online của mình. Bạn có thể thực hiện theo một số cách dưới đây:

 • Nếu giải pháp của bạn là một danh sách tùy chỉnh hoặc một trang hoặc trang chuyên ngành, bạn có thể chia sẻ kết nối tới trang web hoặc trang đó với người dùng.

 • Nếu bạn đã phát triển ứng dụng SharePoint hoặc Office tùy chỉnh, bạn có thể làm nó sẵn dùng bằng cách tải lên site danh mục ứng dụng. Để biết thêm thông tin về tạo tùy chỉnh ứng dụng khả dụng, hãy xem sử dụng danh mục ứng dụng để làm cho ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh sẵn dùng cho môi trường SharePoint Online của bạn.

 • Nếu bạn thêm một ứng dụng bên thứ ba từ SharePoint Store, bạn có thể làm nó sẵn dùng cho tất cả người dùng khắp tuyển tập trang trong môi trường SharePoint Online của bạn bằng mua giấy phép cho tất cả người dùng trong tổ chức của bạn. Hoặc, bạn có thể mua giấy phép cho chỉ những người cần phải sử dụng nó và gán các giấy phép cho người dùng chỉ định. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý giấy phép ứng dụng cho môi trường SharePoint Onlinemua ứng dụng từ SharePoint Store .

 • Nếu bạn muốn thay đổi các thiết đặt cho người dùng trang có thể lấy được các ứng dụng từ SharePoint Store hay không, hãy xem cấu hình thiết đặt cho SharePoint Store.

 • Giải pháp tùy chỉnh có thể được cung cấp cũng; Tuy nhiên, nếu người dùng có chọn đang sử dụng hộp cát giải pháp nó sẽ khó để đảm bảo các site được làm mới với các giải pháp Cập Nhật sau khi trình Cập Nhật SharePoint Online ảnh hưởng đến các trang web.

Đầu trang

Khám phá giải pháp và dịch vụ đối tác

Nếu bạn đang quan tâm tới việc khám phá dịch vụ hoặc ứng dụng từ đối tác của Microsoft sẵn dùng cho SharePoint Online, duyệt ứng dụng Office 365 trên Microsoft AppSource. Còn có nhiều mở nguồn giải pháp được phát triển chung cộng đồng SharePoint Online, bao gồm Microsoft, MVP, đối tác và khách hàng trên Office 365 nhà phát triển mẫu và cách thực hành Github site.

Để thêm kỹ thuật hướng dẫn về khi bạn nên chọn phát triển các ứng dụng tùy chỉnh thay vì giải pháp hộp cát, xem ứng dụng cho SharePoint so với các giải pháp SharePoint. Xem thêm, bắt đầu phát triển ứng dụng cho SharePoint, gói giải pháp SharePoint, hướng dẫn điều chỉnh SharePoint Online, và mẫu SharePoint và cách thực hành trên Github.

Đầu trang

Trở về Lập kế hoạch hướng dẫn SharePoint Online cho Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×