Hiệu ứng hoạt hình sẵn dùng trong PowerPoint Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhiều hiệu ứng hoạt hình sẵn dùng trong ứng dụng trên máy tính PowerPoint có sẵn dùng trong PowerPoint Online. Ngoài ra, PowerPoint Online có thể phát hiệu ứng hoạt hình được áp dụng trong ứng dụng trên máy tính PowerPoint .

Hoạt hình trong PowerPoint Online

Hiệu ứng hoạt hình sau hiện đang sẵn dùng trong PowerPoint Onlinevà nhất có thể áp dụng cho ảnh, hình dạng và văn bản:

Hiệu ứng hoạt hình

Hiệu ứng chuyển cảnh

Xuất hiện đi vào

Văn bản hoặc đối tượng xuất hiện nhanh

Rõ dần đi vào

Văn bản hoặc đối tượng dần vào dạng xem

Bay vào đi vào

Văn bản hoặc đối tượng bay vào từ dưới cùng, trên cùng, bên trái hoặc bên phải

Tách đi vào

Văn bản hoặc đối tượng sẽ trở thành toàn bộ như của nó nửa đoàn kết từ một hướng đã xác định

Xóa đi vào

Văn bản hoặc đối tượng được thực hiện xóa đến đúng chỗ từ một hướng đã xác định

Các thanh ngẫu nhiên đi vào

Văn bản hoặc đối tượng đi kèm vào dạng xem từ phía sau thanh để tắt và biến mất

Đi vào grown & bật

Văn bản hoặc đối tượng xoay khi chuyển tiếp vào dạng xem từ xa

Thu phóng đi vào

Văn bản hoặc đối tượng phóng vào dạng xem từ xa

Thu phóng cơ bản đi vào

Văn bản hoặc đối tượng phóng vào dạng xem từ xa hơn tinh tế với đi vào thu phóng

đi vào

Văn bản hoặc đối tượng đi kèm vào dạng xem từ phía sau dọc hoặc ngang sổ mù

Hộp đi vào

Văn bản hoặc đối tượng sẽ đưa hình dạng dưới dạng một hộp, phát triển hoặc từ các cạnh hoặc trung tâm

Checkerbox

Văn bản hoặc đối tượng sẽ xuất hiện bàn cờ luôn

Bung rộng

Văn bản hoặc đối tượng mở rộng từ giữa bên ngoài

Lướt lên

Văn bản hoặc đối tượng trang chiếu vào dạng xem từ một hướng đã xác định

Đi lên

Văn bản hoặc đối tượng bay vào từ phía dưới cùng, sau đó giải quyết đến đúng chỗ

Kéo giãn

Văn bản hoặc đối tượng trải dài đến đúng chỗ từ một hướng đã xác định

Dải đi vào

Mặt nạ văn bản hoặc đối tượng vào các vị trí từ một hướng đã xác định

Xoay nhấn mạnh

Văn bản hoặc đối tượng quay ngược chiều kim đồng hồ hoặc

Nhấn mạnh Tăng lên/thu nhỏ

Văn bản hoặc đối tượng trước tiên mở rộng, sau đó co lại thành đã xác định kích cỡ

Nhấn mạnh độ trong suốt

Văn bản hoặc đối tượng sẽ xuất hiện ở một cấp độ trong suốt đã xác định

Nhấn mạnh Màu đường kẻ

Văn bản hoặc đối tượng trường toa thay đổi màu viền xác định màu

Nhấn mạnh Tô màu

Văn bản hoặc đối tượng được hiển thị như một khối đã xác định màu xuất hiện

Nhấn mạnh Màu phông

Văn bản trở thành một màu đã xác định

Thoát khỏi biến mất

Văn bản hoặc đối tượng biến mất nhanh chóng

Rõ dần thoát

Văn bản hoặc đối tượng chuyển dần từ dạng xem

Bay ra thoát

Văn bản hoặc đối tượng bay đi theo một hướng đã xác định

Tách thoát

Văn bản hoặc đối tượng chia tách trong nửa từ một hướng đã xác định và sẽ biến mất

Xóa dữ liệu trên thoát

Văn bản hoặc đối tượng được thực hiện xóa ra khỏi một hướng đã xác định và sẽ biến mất

Thoát khỏi Thanh ngẫu nhiên

Văn bản hoặc đối tượng biến mất sau các thanh cũng rồi biến mất

Thu phóng thoát

Văn bản hoặc đối tượng phóng vào khoảng cách và biến mất

Thoát Thu phóng cơ bản

Văn bản hoặc đối tượng phóng vào khoảng cách (ít tinh tế hơn phóng thoát nào) và biến mất

Thoát

Văn bản hoặc đối tượng đi kèm biến mất khỏi dạng xem từ phía sau cửa sổ dọc hoặc ngang mành

Thoát khỏi hộp

Văn bản hoặc đối tượng thoát khỏi hình dạng hộp, receding hoặc từ các cạnh hoặc trung tâm

Thoát khỏi Checkerbox

Văn bản hoặc đối tượng biến mất bàn cờ luôn.

Tóm tắt xuất thoát

Văn bản hoặc đối tượng rút từ dạng xem trong một hướng đã xác định

Thoát khỏi stretchy

Văn bản hoặc đối tượng trải dài theo chiều ngang khi nó biến mất

Dải thoát

Văn bản hoặc đối tượng mặt nạ trong một hướng đã xác định

Lưu ý: Tùy chọn Hiện có chạy một hiệu ứng hoạt hình mà đã được áp dụng cho ảnh, hình dạng hoặc văn bản trong ứng dụng PowerPoint trên máy tính.

Thông tin khác về việc dùng hiệu ứng hoạt hình trong bản trình bày của bạn:

Chúng tôi đang liên tục cập nhật các ứng dụng web để bao gồm mới và các tính năng được cải tiến để kiểm tra PowerPoint Blog hoặc blog Office Online để nhận thông báo.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×