Hiện tin cậy bằng cách thêm chữ ký điện tử

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể hiển thị mà bạn tin rằng cơ sở dữ liệu được an toàn và nội dung của nó có thể được tin cậy bằng cách thêm một chữ ký số cơ sở dữ liệu. Này giúp người dùng cơ sở dữ liệu quyết định tin cậy nó và nội dung của nó.

Quy trình mà bạn dùng để ký điện tử cơ sở dữ liệu tùy thuộc vào việc cơ sở dữ liệu sử dụng một định dạng tệp mới hơn, chẳng hạn như tệp .accdb, hoặc một định dạng cũ hơn, chẳng hạn như tệp .mdb. Tuy nhiên, cả hai quy trình yêu cầu bạn sử dụng chứng chỉ bảo mật.

Bạn có thể sử dụng chứng chỉ bảo mật thương mại, hoặc bạn có thể tạo cho riêng bạn. Chủ đề này giải thích cách tạo chứng chỉ bảo mật của riêng bạn.

Trong bài viết này

Trước khi bạn bắt đầu

Đóng gói, đăng nhập và phân phối cơ sở dữ liệu Access

Ký điện tử cơ sở dữ liệu Phiên bản cũ hơn

Trước khi bạn bắt đầu

Để thêm chữ ký điện tử, trước tiên bạn phải có được hoặc tạo chứng chỉ bảo mật. Suy nghĩ của một chứng chỉ bảo mật như bút mà bạn sử dụng để ký điện tử điều, hoặc sáp một con dấu mà chỉ mình bạn có thể áp dụng.

Nếu bạn không có chứng chỉ bảo mật, bạn có thể tạo một bằng cách sử dụng công cụ SelfCert (bao gồm trong Microsoft Office).

Tạo một chứng chỉ tự ký

 1. Trong Microsoft Windows, hãy bấm vào nút bắt đầu , trỏ tới Tất cả chương trình, trỏ tới Microsoft Office, trỏ tới Công cụ Microsoft Office, sau đó bấm Chứng chỉ số cho dự án VBA.

  -hoặc-

  Duyệt đến thư mục chứa các tệp chương trình Microsoft Office.

  Bạn sẽ cần phải xác định vị trí tệp thực thi, SelfCert.exe, và vị trí có thể khác nhau dựa trên nhiều điều kiện chẳng hạn như khi bạn đang dùng hệ điều hành Windows 32 bit hoặc 64 bit hoặc nếu bạn đang dùng một phiên bản thuê bao Office 365.

  Nếu bạn đang dùng Office 2019 hoặc Office 2016, hãy thử một trong các vị trí:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

  • C:\Program tệp (x86) \Microsoft Office\Office16

  Nếu bạn đang dùng Office 365, hãy thử một trong các vị trí:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16

  • C:\Program tệp (x86) \Microsoft Office\root\Office16

  Nếu bạn đang dùng Office 2013, hãy tìm thư mục Office15 từ các tùy chọn ở trên. Nếu bạn đang dùng Office 2010, hãy tìm thư mục Office14. Nếu bạn đang dùng Office 2007, hãy tìm thư mục Office12.

  Định vị thư mục chính xác và bấm đúp vào SelfCert.exe.

  Hộp thoại Tạo Chứng chỉ Số sẽ xuất hiện.

 2. Trong hộp Tên chứng chỉ của bạn, hãy nhập tên cho chứng chỉ kiểm tra mới.

 3. Bấm OK hai lần.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy lệnh Chứng chỉ Số cho các Dự án VBA, hoặc bạn không thể tìm thấy SelfCert.exe, bạn có thể cần cài đặt SelfCert.

Cài đặt SelfCert.exe

 1. Khởi động CD thiết lập Microsoft Office hoặc các phương tiện cài đặt.

 2. Trong Thiết lập, bấm Thêm hoặc Loại bỏ Tính năng, sau đó bấm Tiếp tục.

  Lưu ý: Nếu bạn làm việc trong một môi trường mà trong đó Microsoft Office được người quản trị CNTT cài đặt trên máy tính cá nhân chứ không phải bằng CD, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Trong Microsoft Windows, bấm nút Bắt đầu và sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.

  2. Bấm đúp vào Thêm hoặc loại bỏ chương trình.

  3. Chọn phiên bản Microsoft Office của bạn, sau đó bấm thay đổi.

   Thiết lập bắt đầu.

  4. Bấm Thêm hoặc Loại bỏ Tính năng, sau đó bấm Tiếp tục.

  5. Tiếp tục với các bước tiếp theo.

 3. Bung rộng nút Microsoft OfficeTính năng Chia sẻ Office bằng cách bấm vào dấu cộng (+) ở kế bên.

 4. Bấm Chứng chỉ Số cho Dự án VBA.

 5. Bấm Chạy từ Máy tính của Tôi.

 6. Bấm Tiếp tục để cài đặt cấu phần.

Bạn chỉ nên sử dụng SelfCert để tạo chữ ký để dùng trong tổ chức của bạn. Nếu bạn muốn ký điện tử cơ sở dữ liệu và sau đó phân phối cơ sở dữ liệu đó thương mại, bạn nên được chứng chỉ bảo mật thương mại từ cơ quan thương mại chứng chỉ (CA).

Đóng gói, đăng nhập và phân phối cơ sở dữ liệu Access

Access sẽ giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng để đăng nhập và phân phối cơ sở dữ liệu. Khi tạo tệp .accdb hay .accde, bạn có thể đóng gói tệp đó, áp dụng chữ ký số cho gói đó, rồi phân bổ gói đã ký cho những người dùng khác. Công cụ Đóng gói và Ký sẽ đặt cơ sở dữ liệu trong tệp Triển khai Access (.accdc), ký tệp đó, rồi đặt gói đã ký tại một vị trí mà bạn xác định. Sau đó, người dùng có thể trích xuất cơ sở dữ liệu từ gói này và làm việc trực tiếp trong cơ sở dữ liệu đó (chứ không phải trong tệp gói).

Hãy nhớ những điều này khi bạn tiếp tục:

 • Đóng gói một cơ sở dữ liệu và ký vào gói đó là một cách để truyền tải độ tin cậy. Khi bạn đóng gói và ký một cơ sở dữ liệu, chữ ký số của bạn sẽ xác nhận cơ sở dữ liệu đó không bị thay đổi sau khi bạn tạo ra gói đó.

 • Sau khi cơ sở dữ liệu được trích xuất từ gói, sẽ không còn kết nối giữa gói đã ký với cơ sở dữ liệu được trích xuất.

 • Bạn có thể sử dụng công cụ đóng gói và ký chỉ với cơ sở dữ liệu được lưu ở định dạng tệp mới hơn (.accdb, .accde,...). Access cung cấp các công cụ để đăng nhập và phân phối cơ sở dữ liệu có định dạng tệp cũ hơn. Bạn phải sử dụng công cụ chữ ký số phù hợp cho định dạng tệp cơ sở dữ liệu mà bạn đang dùng.

 • Bạn chỉ có thể thêm một cơ sở dữ liệu vào một gói.

 • Quy trình sẽ ký điện tử vào một gói có chứa toàn bộ cơ sở dữ liệu của bạn, chứ không chỉ macro hay mô-đun.

 • Quy trình sẽ nén tệp gói nhằm làm giảm số lần tải về.

 • Bạn có thể trích xuất cơ sở dữ liệu từ các tệp gói nằm trên máy chủ chạy Windows SharePoint Services 3.0 hoặc mới hơn.

Các bước trong các phần sau đây sẽ giải thích về cách tạo một tệp gói đã ký, và cách trích xuất và sử dụng cơ sở dữ liệu từ một tệp gói đã ký.

Tạo gói đã ký

 1. Mở cơ sở dữ liệu mà bạn muốn đóng gói và ký.

 2. Bấm tệp > lưu dưới dạng > đóng gói và ký

  Hộp thoại Chọn Chứng chỉ sẽ xuất hiện.

 3. Chọn một chứng chỉ số và bấm OK.

  Hộp thoại Tạo gói Microsoft Access đăng xuất hiện.

 4. Trong danh sách Lưu trong, hãy chọn một vị trí cho gói cơ sở dữ liệu đã ký của bạn.

 5. Hãy gõ tên gói đã ký trong hộp Tên tệp, rồi bấm Tạo.

  Access sẽ tạo ra tệp .accdc và đặt nó tại vị trí mà bạn đã chọn.

Trích xuất và sử dụng một gói được ký

 1. Bấm tệp > mở > duyệt. Hộp thoại Mở sẽ xuất hiện. 

 2. Chọn Microsoft gói Access (*.accdc) làm loại tệp.

 3. Định vị thư mục có chứa tệp .accdc, chọn tệp, sau đó bấm mở.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đã chọn tin cậy chứng chỉ bảo mật vốn đã được dùng để ký gói triển khai, hộp thoại Trích xuất Cơ sở dữ liệu Vào sẽ xuất hiện. Đi tới bước tiếp theo.

  • Nếu bạn chưa chọn tin cậy chứng chỉ bảo mật, thông báo sau sẽ xuất hiện.

   Thông báo tư vấn

   Nếu bạn tin cậy cơ sở dữ liệu đó, bấm Mở. Nếu bạn tin cậy mọi chứng chỉ từ nhà cung cấp đó, hãy bấm vào Tin cậy tất cả từ nhà phát hành. Hộp thoại Trích xuất cơ sở dữ liệu vào sẽ xuất hiện.

   Lưu ý: Nếu bạn dùng một chứng chỉ tự ký để ký gói cơ sở dữ liệu và sau đó bấm Tin tưởng tất cả từ nhà phát hành khi mở gói, thì các gói đã ký bằng chứng chỉ tự ký đó sẽ luôn được tin cậy.

 5. Một chọn lựa khác là trong danh sách Lưu trong, hãy chọn một vị trí để trích xuất cơ sở dữ liệu vào đó, rồi trong hộp Tên tệp, hãy nhập một tên khác cho cơ sở dữ liệu được trích xuất đó.

  Mẹo: Nếu bạn trích xuất cơ sở dữ liệu vào một vị trí tin cậy, nội dung của nó sẽ được tự động bật bất cứ khi nào bạn mở cơ sở dữ liệu này. Nếu bạn chọn một vị trí không đáng tin cậy, một số nội dung cơ sở dữ liệu có thể bị vô hiệu hóa theo mặc định.

 6. Bấm OK.

Nếu bạn không chắc chắn rằng có nên tin cậy một chứng chỉ hay không, thì bài viết Làm thế nào để biết một chữ ký điện tử là đáng tin cậy sẽ cung cấp thông tin chung về việc kiểm tra ngày tháng và các mục khác trong chứng chỉ để đảm bảo chứng chỉ đó hợp lệ.

Đầu Trang

Ký điện tử cơ sở dữ liệu Phiên bản cũ hơn

Quan trọng: Các bước trong phần này không áp dụng cho cơ sở dữ liệu dùng một trong các định dạng tệp mới.

Đối với cơ sở dữ liệu bằng cách dùng định dạng tệp .mdb hoặc tệp .mde, bạn có thể áp dụng một chữ ký số để các thành phần trong cơ sở dữ liệu. Chữ ký số sẽ xac nhận bất kỳ macro, mô-đun mã và các cấu phần thực thi khác trong cơ sở dữ liệu có nguồn gốc từ người ký và xác nhận rằng không ai thay đổi chúng kể từ khi cơ sở dữ liệu đó được ký.

Để áp dụng một chữ ký cho cơ sở dữ liệu của bạn, trước tiên bạn cần có một chứng chỉ số. Nếu bạn tạo ra các cơ sở dữ liệu để phân bổ thương mại, thì bạn cần phải có được một chứng chỉ từ cơ quan cấp chứng chỉ thương mại (CA). Cơ quan cấp chứng chỉ sẽ thực hiện kiểm tra bối cảnh để xác nhận rằng người tạo nội dung đó (chẳng hạn như cơ sở dữ liệu) là có uy tín.

Nếu bạn muốn sử dụng cơ sở dữ liệu cho tình huống nhóm làm việc cá nhân hoặc giới hạn, Access cung cấp một công cụ để tạo một chứng chỉ tự ký. Các bước trong phần dưới đây sẽ giải thích về cách cài đặt và dùng công cụ mang tên SelfCert.exe để tạo một chứng chỉ tự ký.

Ký mã vào một cơ sở dữ liệu

Lưu ý: Hãy nhớ rằng các bước này áp dụng chỉ khi bạn đang dùng cơ sở dữ liệu dùng một trong các định dạng tệp cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như tệp .mdb. Để đăng nhập cơ sở dữ liệu mới hơn, hãy xem phần đóng gói, ký, và phân phối cơ sở dữ liệu Access.

 1. Mở cơ sở dữ liệu mà bạn muốn ký.

 2. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Macro, hãy bấm Visual Basic để khởi động Trình soạn thảo Visual Basic.

  Lối tắt bàn phím Nhấn phím ALT+F11.

 3. Trong cửa sổ Project Explorer, hãy chọn cơ sở dữ liệu hay Visual Basic for Applications (VBA) mà bạn muốn ký.

 4. Trên menu Công cụ, hãy bấm Chữ ký Số.

  Hộp thoại Chứng chỉ Số sẽ xuất hiện.

 5. Bấm Chọn để chọn chứng chỉ kiểm tra của bạn.

  Hộp thoại Chọn Chứng chỉ sẽ xuất hiện.

 6. Chọn chứng chỉ mà bạn muốn áp dụng.

  Nếu bạn theo các bước trong phần trước, hãy chọn chứng chỉ mà bạn đã tạo ra bằng cách sử dụng SelfCert.

 7. Bấm OK để đóng hộp thoại Chọn chứng chỉ và bấm OK một lần nữa để đóng hộp thoại Chữ ký điện tử .

Mẹo để ký các cơ sở dữ liệu phiên bản trước

 • Nếu bạn muốn ngăn người dùng giải pháp của bạn không vô tình sửa đổi dự án VBA và làm mất hiệu lực chữ ký của bạn, hãy khóa dự án VBA trước khi ký.

  Lưu ý: Do đó, việc khóa dự án VBA không ngăn người dùng khác thay chữ ký số đó bằng chữ ký khác. Người quản trị công ty có thể ký lại các mẫu và bổ trợ để họ có thể kiểm soát chính xác việc người dùng có thể chạy những gì trên máy tính của họ.

 • Khi bạn ký điện tử một dự án VBA, hãy cân nhắc việc nhận các dấu thời gian để người khác có thể xác minh chữ ký của bạn ngay cả sau khi chứng chỉ được sử dụng cho chữ ký đã hết hạn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×