Hiện thông tin chân trang trên bản chiếu của bạn

Chân trang thường nằm ở cuối trang chiếu và có thể chứa ngày và thời gian, số trang chiếu cũng như văn bản khác chẳng hạn như tiêu đề bản trình bày hoặc "Tài liệu mật của Công ty".

Lưu ý: PowerPoint không hỗ trợ đầu trang trên trang chiếu. Tuy nhiên, bạn có thể thêm cả đầu trang lẫn chân trang vào bản phân phát hoặc trang ghi chú của mình.

Dưới đây là cách thêm nội dung vào chân trang của trang chiếu:

 1. Trên tab Chèn, chọn Đầu trang & Chân trang.

  hiển thị nút chèn > đầu trang trong powerpoint

 2. Trên tab Trang chiếu, hãy chọn hộp Chân trang.

 3. Trong hộp bên dưới Chân trang, hãy nhập văn bản mà bạn muốn, chẳng hạn như "Tài liệu mật của Công ty".

  hiển thị hộp thoại chèn chân trang trong powerpoint

 4. Chọn hộp Ngày và Giờ để thêm nội dung này vào trang chiếu của bạn.

 5. Chọn hộp Số trang chiếu để thêm nội dung này vào trang chiếu của bạn.

 6. Để ngăn không cho chân trang xuất hiện trên trang chiếu tiêu đề, hãy chọn hộp Không hiện trên trang chiếu tiêu đề.

 7. Chọn Áp dụng cho Tất cả hoặc Áp dụng (chỉ cho trang chiếu này).

Nội dung khác liên quan đến chân trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×