Hiện hoặc ẩn một nhóm hoặc kênh trong nhóm

Hiện hoặc ẩn một nhóm hoặc kênh trong nhóm

Bạn đã có một số tùy chọn xem cho nhóm và kênh. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Hiển thị nhóm hoặc kênh

Khi bạn gia nhập một nhóm mới, nó sẽ được tự động hiển thị trong danh sách nhóm của bạn. Nếu bạn biết bạn là thành viên của một nhóm nhưng không nhìn thấy nó, hãy cuộn xuống cuối danh sách nhóm của bạn, rồi chọn Nhóm ẩn, tìm nhóm mà bạn đang tìm kiếm tùy chọn khác Nút Thêm tùy chọn > Hiển thị.

Hiển thị kênh trong nhóm.

Ẩn nhóm hoặc kênh

Nếu bạn không muốn nhóm hoặc kênh hiển thị trong danh sách nhóm của bạn, hãy ẩn nó. Đi đến tên nhóm hoặc kênh, rồi chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > ẩn. Đây là cách tuyệt vời để dọn dẹp danh sách của bạn và tập trung vào các nhóm và kênh mà bạn đang hoạt động.

Ẩn hoặc ghim kênh trong nhóm.

Bạn cũng có thể hiển thị các kênh từ menu kênh ẩn bên dưới danh sách kênh của nhóm. Chọn xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn Hiển thị.

Lưu ý: Để giúp bạn thiết lập và chạy, các đội sẽ tự động hiển thị năm kênh phổ biến nhất trong mọi nhóm mới mà bạn gia nhập.

Chủ đề liên quan

Xóa kênh

Tùy chỉnh thông báo kênh

Khi bạn gia nhập một nhóm mới, nó sẽ được tự động hiển thị trong danh sách nhóm của bạn. Nếu bạn biết bạn là thành viên của một nhóm nhưng không thấy nó, hãy cuộn xuống dưới cùng của danh sách nhóm của bạn, rồi chọn xem tất cả các nhóm.

Hiện kênh

Gõ nhẹ vào Nút Teams nhóm và đi đến cuối danh sách nhóm. Gõ nhẹ vào xem tất cả các nhóm, rồi nhấn vào nhóm kênh được in và gõ nhẹ vào vòng tròn bên cạnh các kênh mà bạn muốn hiển thị. Để ẩn, hãy gõ nhẹ vào vòng tròn để bỏ chọn.

Lưu ý: Để giúp bạn thiết lập và chạy, các đội sẽ tự động hiển thị năm kênh phổ biến nhất trong mọi nhóm mới mà bạn gia nhập.

Theo dõi kênh

Gõ nhẹ vào Nút Teams nhóm và chọn một kênh. Trong đầu trang kênh, gõ nhẹ theo dõi Nút theo dõi kênh và chọn theo dõi kênh.

Xóa kênh

Đi đến màn hình nền hoặc ứng dụng web để xóa một kênh.

Khi bạn gia nhập một nhóm mới, nó sẽ được tự động hiển thị trong danh sách nhóm của bạn. Nếu bạn biết bạn là thành viên của một nhóm nhưng không thấy nó, hãy cuộn xuống dưới cùng của danh sách nhóm của bạn, rồi chọn xem tất cả các nhóm.

Hiện kênh

Gõ nhẹ vào Nút Teams nhóm và đi đến cuối danh sách nhóm. Gõ nhẹ vào tất cả các nhóm, rồi nhấn vào nhóm kênh được in và gõ nhẹ vào vòng tròn bên cạnh kênh mà bạn muốn hiển thị.

Lưu ý: Để giúp bạn thiết lập và chạy, các đội sẽ tự động hiển thị năm kênh phổ biến nhất trong mọi nhóm mới mà bạn gia nhập.

Theo dõi kênh

Gõ nhẹ vào Nút Teams nhóm và chọn một kênh. Trong đầu trang kênh, gõ nhẹ theo dõi Nút theo dõi kênh và chọn theo dõi kênh.

Xóa kênh

Gõ nhẹ vào Nút Teams nhóm, đi tới tên nhóm và gõ nhẹ Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > quản lý kênh. Sau đó gõ nhẹ Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn bên cạnh tên kênh và chọn xóa kênh.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×