Hiện giải pháp thử nghiệm và lưu kịch bản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu kịch bản     Hiển thị hộp thoại Lưu kịch bản , nơi bạn có thể lưu giá trị ô để dùng với trình Microsoft Office Excel kịch bản quản lý. Nếu bạn không có xác định kịch bản, trình quản lý kịch bản sử dụng tham chiếu trong hộp Bằng cách thay đổi ô trong hộp thoại Tham số bộ giải .

Kịch bản tên     Trong hộp thoại Lưu kịch bản , nhập tên cho kịch bản mà bạn muốn lưu trong hộp kịch bản tên , sau đó bấm OK.

Tiếp tục     Tiếp tục quá trình giải pháp.

Ngừng     Hiển thị hộp thoại Kết quả bộ giải không hoàn tất quá trình giải pháp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×