Hiện các tác giả trong một sổ ghi chép được chia sẻ trong OneNote cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi một vài người làm việc trong một sổ ghi chép OneNote được chia sẻ có thể khó để biết ai đã thực hiện mỗi thay đổi. Để giúp giải này, bạn có thể hiển thị chữ viết tắt của tác giả mỗi bên cạnh thay đổi của họ.

Để hiện tên viết tắt của tác giả, hãy bấm Lịch sử > Ẩn Tác giả.

Ảnh chụp màn hình của nút Ẩn Tác giả trong OneNote 2016.

Lưu ý: Nút Ẩn Tác giả là nút chuyển trạng thái mà bạn bấm để bật hoặc tắt. Bấm lại vào nút đó nếu bạn không còn muốn xem tên viết tắt của tác giả.

Bạn cũng có thể thấy một danh sách những thay đổi trong một sổ ghi chép được chia sẻ, điều này giúp dễ dàng xem lại những thay đổi của người khác.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×